I will work harder

Den jevne amerikaner taper terreng i forhold til de rikeste. Til tross for økende forskjeller mellom fattig og rik i USA tror amerikanerne fortsatt på hardt arbeid, individualisme og personlig fremgang.

For et par uker siden viste jeg til en undersøkelse fra Pew Research Center, en upolitisk amerikansk tenketank. Undersøkelsen viste at de sju prosent mest formuende amerikanerne fikk en formuesøkning på 28 prosent fra 2009 til 2011, mens de øvrige 93 prosentene i USA opplevde at formuen i snitt falt med fire prosent. En del tror økt ulikhet i det amerikanske samfunnet vil føre til tap av sosiale verdier. De mest pessimistiske tror ulikhet fører til sosial uro og gnisninger. En ny rapport fra Pew, med tittelen «Resilient American Values – Optimism in an Era of Growing Inequality and Economic Difficulty», konkluderer at en ny amerikansk revolusjon er helt urealistisk.

«Selv i dypet av resesjonen og den vanskelige gjenopphentingen forble amerikanere med gjennomsnittlige og lave inntekter optimistiske til fremtiden for USA og sin egen situasjon på lang sikt. De registrerte den økende ulikheten og uttrykte frustrasjon over et politisk og økonomisk system som ga urettferdige fordeler til dem som allerede er høyt oppe. Det var imidlertid ingen tegn til økt klassemisnøye», skriver Andrew Kohut og Michael Dimock i Pew Research Center.

Den nye studien «Resilient American Values», som omtales av forfatterne i denne lenken, inneholder en del opplysende figurer som den interesserte leser bør bla gjennom på egen hånd. Nedenfor har jeg vist én av dem.

 

På spørsmål om suksess i livet avgjøres av krefter utenfor vår kontroll, svarer amerikanerne helt annerledes enn europeerne. «Jeg har kontroll», svarer amerikaneren, mens tyskeren og øvrige europeere er mer overbevist om at det er mye annet enn individet selv som avgjør om det blir suksess i livet.

Til tross for at så mange peker på et stadig større gap mellom middelklassen og dem på toppen, mener 63 prosent av amerikanerne at USA har godt av en klasse med rike mennesker; i 1990 var andelen 62 prosent, så det har ikke skjedd noen utvikling i dette spørsmålet. I 1998 svarte 45 prosent at det er en akseptabel del av det økonomiske systemet at noen er rike, mens andre er fattige; i dag (2011) er det enda flere, 52 prosent, som mener det er en akseptabel del av det økonomiske systemet at noen er rike, mens andre er fattige.

Voksende økonomiske forskjeller anses av mange å være kilden til sosial uro. I USA har den jevne amerikaner aldri mistet troen på at hardt arbeid lønner seg, og majoriteten sier de har kontroll over egen suksess i livet – samtidig som de fleste mener det er en fin ting at samfunnet har en klasse med rike mennesker. «I will work harder», synes å være den amerikanske arbeidshestens motto. Det er nok eieren av «den amerikanske gården» fornøyd med.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.