Gå til sidens hovedinnhold

Inflasjon i anmarsj?

Mens markedet haster avgårde til nye sykliske toppnoteringer, kan mer subtile endringer i markedets karakter være på vei. Det gjør det mer interessant å se etter nye ledere i dette bullmarkedet.

Ved månedsskiftet september-oktober ga ledende indikatorer for inflasjon i USA signal om at et vendepunkt i prisbildet er i anmarsj. Denne gangen kommer skiftet på et tidspunkt hvor inflasjonen er svært lav, og det er liten grunn til å tro at de toneangivende sentralbankene vil uroe seg over prispress på denne siden av 2009. På mange måter skinner solen fortsatt på aksjemarkedet: Veksttakten er tiltakende, mens inflasjonen har bunnet ut på et sjeldent lavt nivå.

Fordelen med en vendepunktsanalyse er at man ender opp med et klart syn; man sier enten «ja» eller «nei», i stedet for «tja». Nå som inflasjonen har bunnet ut på en overbevisende måte, som betyr at bevegelsen i ledende indikatorer er av en viss størrelse, at den har vart en stund og at den skyldes deltakelse fra en rekke underliggende inflasjonsdrivere, er det et signal om at den taktiske allokeringen bør endre fokus.

Store sektorforskjeller

Manges øyne følger til enhver tid markedsindeksens utvikling, uten at andre, mer subtile trender overvåkes like nøye. Siden bunnen i verdens aksjemarkeder den 9. mars har S&P 500-indeksen steget med 52 prosent frem til utgangen av september. I samme periode har imidlertid de fem mest sykliske sektorene i et likeveid snitt steget med 79 prosent, mens de fem øvrige sektorene har steget med 29 prosent. Det har med andre ord vært en nesten tre ganger så høy avkastning i sektorer som normalt gjør det bra i perioder med stigende veksttakt og avtakende inflasjon, som i mindre sykliske sektorer. Mønstret vi har sett hittil i 2009 har med andre ord vært et lærebokeksempel på sektordivergenser ved viktige sykliske skift. Mr. Market gir, om ikke annet, i alle fall en ærlig tilbakemelding til dem som hevder at børsoppgangen bare er et tilfeldig utslag av psykologi og irrasjonelle vurderinger.

Siden den 1. oktober, som er datoen signalet om et vendepunkt i inflasjonen kom, har sektorutslagene vært enda tydeligere enn i perioden fra den 9. mars til utgangen av september. De fem sektorene som normalt gjør det best i et økonomisk regime preget av tiltakende veksttakt og tiltakende inflasjon har gitt en likeveid avkastning på 7,1 prosent siden månedsskiftet, mens de fem øvrige har gitt en avkastning på 2,9 prosent.

Hvis man deler økonomiens tilstand inn i fire regimer ut fra markedsdriverne vekst og inflasjon, kan man måle hvordan ulike sektorer historisk har gjort det i disse ulike regimene. Grafen ovenfor illustrerer den relative avkastningsutviklingen i fem sektorporteføljer siden den 9. mars 2009. Vårporteføljen viser relativ avkastning i forhold til markedet (S&P 500) i de fem sektorene som normalt gjør det best når veksttakten er tiltakende og inflasjonen er avtakende, sommerporteføljen viser relativ avkastning i forhold til markedet i de fem sektorene som normalt gjør det best når både veksttakten og inflasjonen er tiltakende, høstporteføljen viser relativ avkastning i forhold til markedet i de fem sektorene som normalt gjør det best når veksttakten er avaktende og inflasjonen er tiltakende, mens vinterporteføljen viser relativ avkastning i forhold til markedet i de fem sektorene som normalt gjør det best når både veksttakten og inflasjonen er avtakende. Årstidene har naturligvis ingenting med kalenderåret å gjøre, men er ment å poengtere at økonomien og markedet har ulike sesonger hvor Mr. Market viser seg fra ulike sider.

Vi ser at 2009 har vært et usedvanlig godt år for et syklisk fokus også på sektornivå. Den relativt gode utviklingen i sommerporteføljen helt i det siste er spennende fordi den kan være et tidlig signal om at også Mr. Market begynner å forberede seg på at inflasjonen kan komme mer i fokus i 2010 enn i 2008 og 2009.

Reklame

Nå er det tilbud på de populære julepysjene