Gå til sidens hovedinnhold

Legger listen høyere

Bare få dager ut i 2014 gjør amerikanske sjeføkonomer et aggressivt trekk. De oppjusterer vekstutsiktene og nærmest utelukker en resesjon for det nærmeste året.

Den økonomiske realveksten i USA antas å ha vært 1,9 prosent i 2013. Til sammenlikning ligger den nye prognosen for 2014 på 2,8 prosent. Samtidig nedjusteres resesjonsrisikoen i USA til bare ti prosent.

Amerikanske økonomer har hatt for vane å bli skuffet over den økonomiske veksten siden 2005. Siden den gang har bare en håndfull kvartaler vist en faktisk vekst i som overgikk prognosene, jf. figuren nedenfor. Den heltrukne linjen viser estimert BNP-vekst, mens den stiplete linjen viser faktisk vekst.


Det har ofte ikke gått mer enn tre, fire år før USA går inn i en ny resesjon. I juni vil det være fem år siden USA gikk ut av den forrige, som fikk tilnavnet Den store resesjonen. Til tross for at en normal ekspansjons varighet allerede er nådd, setter de profesjonelle prognosemakerne i de store finansinstitusjonene resesjonssannsynligheten til bare ti prosent; en blind normalvurdering tilsier at den burde ligge på rundt 25 prosent - og hvis man tar hensyn til alderen på den siste ekspansjonen burde den ligge over disse 25 prosentene. Med andre ord er det grunn til å reise spørsmålet: Hva er det økonomene ser?

Dessverre har det historisk vært store avvik mellom vekstprognoser og faktisk vekst. Det er underholdende med prognoser, men som veivisere har de profesjonelle prognosemakerne et åpenbart forbedringspotensial.


En gjennomgang av sentimentundersøkelser, basert på kartlegginger av stemningen blant både private og profesjonelle investorer, forteller oss at vi må omtrent ti år tilbake i tid for å finne mer utbredt optimisme enn nå, jf. figuren ovenfor. Dessverre har det historisk vært et motsatt forhold mellom stemningen i markedet og påfølgende avkastning på kort sikt; høy stemning har gitt lav avkastning og lav stemning har gitt høy avkastning.

Både sjeføkonomene og markedsaktørene legger listen høyt ved inngangen til 2014. Det lover godt for en spennende start på året all den tid konsensus' evne til å spå korrekt om økonomi og markeder erfaringsvis har vært begrenset.

Reklame

Stor oversikt: Her er salgene i nettbutikkene nå