Gå til sidens hovedinnhold

Mr. Market om inflasjon og vekst

Markedet i USA har mistet helt troen på rentehevinger i 2009. Man må ut i andre halvår 2010 for å finne en sterk overbevisning om innstramninger fra Federal Reserve.

I sommer var markedet helt overbevist om at den amerikanske sentralbanken ville heve renten i januar eller mars 2010. De siste ukene har futuresmarkedet i Fed-Fundskontrakter snudd i synet på risikoen for hevinger fra Federal Reserve.


Grafen ovenfor illustrerer futuresmarkedets implisitte vurdering av sannsynligheten for en renteheving i USA innen den 28. april 2010. I sommer anså markedet det som helt sikkert at en renteheving ville komme, men nå tror de samme markedsaktørene at sannsynligheten er mellom 25 og 30 prosent for en heving innen utgangen av april.

Samtidig som rentemarkedet i verdens største økonomi har blitt mer avslappet i til en mer innstrammende pengepolitikk, er det lite som tyder på at markedet har mistet troen på økonomisk vekst. Verdensindeksen for aksjer, MSCI World, endte fredag på en ny syklisk toppnotering og signaliserer dermed at aksjemarkedsaktørene ennå ikke ser for seg en topp i veksttakten. Med tanke på at samtlige av 42 aksjemarkeder i hele verden for tiden ligger over 200 dagers glidende snitt, et vanlig uttrykk for den primære trenden i markedet, forteller bredden oss at det ikke bare er ett marked eller én region som drar aksjelasset.

Federal Reserve har historisk reagert med rentehevinger når inflasjonen kommer på bred front. Sånn sett kan vekstsignalene fra aksjemarkedet kombinert med rentemarkedets syn på sannsynligheten for rentehevinger gi oss en pekepinn på hva Mr. Market tror om det økonomiske regimet vi befinner oss i. For min del ser det ut som om markedet fortsatt er på det sporet hvor høyere vekst prises inn, samtidig som inflasjonen ennå ikke har bitt seg fast. Et økonomisk regime som preges av tiltakende veksttakt og fravær av et bredt inflasjonspress, har historisk vært det beste for aksjemarkedet.

Hvis vi ser på hva det er som utvikler seg best i markedet, kan vi undersøke sektorutviklingen i amerikanske aksjer, representert ved S&P 500. Normalt er det finans, industri, IT, konsumsyklisk og materialer som gjør det best av aksjesektorene når man har med tiltakende vekst og avtakende inflasjon å gjøre. Siden den 9. mars 2009, som er det sykliske bunnpunktet i verdensindeksen og S&P 500, har de fem nevnte sektorene gitt en snittavkastning på 82 prosent, mens de fem øvrige, mer defensive sektorene har steget med i snitt 29 prosent. Samtlige av de fem ovennevnte, sykliske sektorene har gjort det minst dobbelt så bra som de fem mer defensive sektorene.

Ledende indikatorer for både vekst og inflasjon støtter opp om Mr. Markets syn på de to grunnleggende markedsdriverne. Det siste halvårets kapitalmarkedsutvikling har med andre ord fulgt et mønster vi har sett i 100 år. Mest overrasket over Mr. Markets atferd er derfor bare den som ikke vil lære av historien.