RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Trym Riksen

Norske analytikeres anbefalinger

Norske aksjeanalytikeres anbefalinger følger stort sett utviklingen på Oslo Børs. 13 års historikk viser oss at det er vanskelig å bli rik ved å følge anbefalingene alene.

En gjennomgang av norske meglerhus' aksjeanbefalinger, som en indikator på hvilken vei Oslo Børs går, viser at analytikerne driver et momentumspill.

 

Grafene illustrerer påstanden om at analytikerne følger trendene. Øverst til venstre ser vi andelen kjøpsanbefalinger i blått og Hovedindeksen (OSEBX) i rødt. Frem til 2009 har norske analytikeres kjøpsanbefalinger snudd samtidig med eller før markedet har nådd et vendepunkt. Unntaket er 2009 hvor analytikerne har hatt sjeldent vanskelig for å finne kjøpskandidater, til tross for at børsen var rekordbillig tidlig i 2009 og at OSEBX-indeksen doblet seg siden bunnen i november 2008. Med andre ord har kjøpsanbefalingene vært et godt momentumspill fra 1997 til 2008, hvor 2009 utgjør unntaket.

Grafen øverst til høyre viser andelen salgsanbefalinger i forhold til OSEBX-indeksen. Merk at antallet salgsanbefalinger er vist på invers basis, som betyr at antallet salgsanbefalinger minker når den blå linjen stiger. Salgsanbefalingene ser ut til å ha kommet noe på etterskudd av vendepunktene i OSEBX-indeksen. I forkant av krakket var det, i forhold til det historiske snittet (og merk at dataene var få ved databasens start i 1997), publisert svært få salgsanbefalinger. I dag er det så å si ny rekord i fraværet av salgsanbefalinger.

Hvis man gir kjøpsanbefalingene en score på fem, mens salgsanbefalinger gis en score på én, kan man illustrere analytikernes snittanbefaling. Også holdanbefalinger er med i beregningen. Vi ser her at hele anbefalingsmassen igjen går den veien Oslo Børs går. 2009 står imidlertid igjen som unntaket fra regelen; norske analytikere har overhodet ikke vært med på det rallyet som startet for alvor våren 2009.

Om man blir rik eller ei ved å følge analytikernes anbefalinger blindt, avhenger av hvordan man gjør beregningene. Markedene er gjerne mer momentumdrevne enn finansakademikere vil ha det til. Hvis man har en rådgiver som hjelper en til å få med seg hovedtrendene, kan det argumenteres for at denne rådgiveren er verdifull. Hvis rådgiveren sier det samme som børsindeksen, er det imidlertid like greit å følge med selv som å spørre en motpart hvordan børsutsiktene ser ut.

Det kan tenkes at en analyse av individuelle analytikeranbefalinger ville avslørt enkelte gullkantede råd blant alle de titusener av anbefalinger som er illustrert ovenfor. Analytikerkåringer (se eksempelvis denne lenken) forteller oss at det er analytikere der ute som er mer populære enn andre, men om det er fordi de treffer bedre med sine anbefalinger, er uvisst.

Summa summarum er at alle norske analytikeres anbefalinger på aggregert basis følger utviklingen på Oslo Børs. Det samme har blitt demonstrert blant utenlandske analytikere i årevis. Gjennomgangen ovenfor viser at analytikerne i Norge ikke skiller seg så mye fra sine kolleger ellers i verden.