Ørkenvandringen fortsetter

Moses ledet israelittene ut på en 40 år lang ørkenvandring før de kom frem til det lovede land. Amerikanske menn har gått 43 år uten lønnsøkning, og for dem er det ennå intet lovet land i sikte.

Hvert år publiserer Census Bureau statistikk som gir oss innblikk i lønnsutviklingen i USA. Og de siste årene har hver eneste oppdatering vært bedrøvelig lesning (jeg skrev om nøyaktig samme tema i fjor, i denne bloggartikkelen) for dem som foretrekker likhet fremfor ulikhet.

 


Figuren ovenfor viser medianmannens reallønnsutvikling i USA (medianen er den midterste observasjonen i en rangert tallrekke). Fra 2013 til 2014 falt amerikanske menns medianinntekt fra 50833 dollar til 50383 dollar. Medianinntekten blant menn har vært forholdsvis stabil de siste årene, og 2014-inntekten ligger litt under medianinntekten fra 1972 (da lå den på 51649 dollar inflasjonsjustert).

Heller ikke husholdningsinntekten i USA klarte å løfte seg fra 2013 til 2014.

 


Medianinntekten i amerikanske husholdninger falt fra 54462 dollar i 2013 til 53657 i 2014 (alle tall er inflasjonsjustert). Det betyr at median husholdningsinntekt var 6,5 prosent lavere i 2014 enn i 2007, året før Den store resesjonen (2008-2009) begynte i USA.

Det finnes lyspunkter, men ikke for alle.

 


Figuren ovenfor er basert på samme rapport fra Census Bureau, men det er

Bloomberg som har lagd figuren

. Figuren viser at høyinntektsgruppene har hatt en bedre reallønnsutvikling enn lavinntektsgruppene. Sånn sett er ikke alt helsvart for alle.

For nordmenn som har et egalitært menneskesyn og vant til en stadig høyere levestandard, kan de amerikanske tallene vekke uro; som om de amerikanske tallene viser en helt ny samfunnstrend. Da kan det være en fordel å ha i bakhodet at de siste årtiene i Norge og årtiene i USA frem til omtrent 1970 var unntaket fra regelen om at samfunnets inntekter og verdier alltid har vært ulikt fordelt. Vilfredo Pareto (1848-1923) viste for over 100 år siden at samfunnets verdier (den gangen så han på eiendom, formuer og inntekter i Italia og en del andre land) fulgte det såkalte 80-20-prinsippet; 80 prosent av formuene i Europa var eid av 20 prosent av befolkningen. Observasjonen ble gjort på tvers av en rekke land og over flere århundrer. Pareto omtalte disse funnene som en «sosial lov», som lå «naturlig for samfunnet».

Amerikanske menn har inntektsmessig vært på en ørkenvandring siden 1972. Husholdningene i USA har ennå ikke klart å hente inn inntektstapet fra Den store resesjonen. Den som venter på det lovede land med høyere lønninger og mindre ulikhet kan vente lenge. Pareto minnet oss for over 100 år siden om samfunnets «sosiale lov», hvor ulikhet ligger i «menneskers natur».

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.