*Nettavisen* Nyheter.

Pessimisme på finansspråk

Markedet priser fortsatt inn et fall i markedet på mer enn 30 prosent innen utgangen av 2009. I alle fall hvis man skal tro kombinasjonen av moderne finans og markedspriser på Intrade.com.

Selv etter at markedet har lagt bak seg det største rallyet på sju måneder, prises det inn et svært pessimistisk scenario. Det er kombinasjonen av moderne finansteori og kurser fra markedsplassen Intrade.com som åpenbarer de tilsynelatende dommedagsorienterte scenariene.

Klikk på bildet for å forstørre.

 Grafen ovenfor viser sannsynligheten for at Dow Jones-indeksen faller under gitte nivåer innen utgangen av 2009. Den svarte, tjukke linjen viser markedsprisene på Intrade, som implisitt viser sannsynligheten for at Dow Jones-indeksen faller under de viste nivåene i løpet av året. Jeg har tatt snittet av både siste omsatte kontraktspris og midtkursen mellom kjøper og selger for å få mest mulig informasjon inn i hver kontraktspris. Den røde, blå, grønne og grå linjen viser sannsynligheter basert på en Monte Carlo-simulering. Det er kanskje her det begynner å bli interessant, for en blind bruk av slike simuleringer gir oppsiktsvekkende resultater i forhold til de prisene som settes av markedet.

Det ligger 10.000 simuleringer bak Monte Carlo-tallene. Det er antatt en tilfeldig utvikling, såkalt «random walk», i Dow Jones-indeksen rundt en forventet indeksavkastning, mu, og med gitte normalavvik, sigma. Historisk har aksjer gitt en avkastning som er fire, fem prosent bedre enn pengemarkedsrenten. For tiden er pengemarkedsrenten i USA nær null, så bruken av en empirisk basert risikopremie tilsier at man bør forvente en avkastning på fire til fem prosent i aksjer i løpet av de resterende 192 handelsdagene i 2009.

I dag står Dow Jones-indeksen i 7776 poeng. Hvis man antar en tilfeldig utvikling rundt en forventning på 4,5 prosent (mu=4,5%) og med et normalavvik på 20 prosent (sigma=20%), ender man opp med sannsynligheter for at DJ-indeksen faller under gitte nivåer i løpet av 2009 som vist i den grå linjen i grafen. Denne ligger milevis under de faktiske sannsynlighetene i markedet. Det betyr at markedet forholder seg til virkeligheten på en helt annen måte enn en «rasjonell» tilnærming tilsier.


På jakt etter markedets forventninger
Når man først har et verktøy som Monte Carlo-simulering og bruker moderne finansbegreper som «random walk», mu (forventet avkastning pr .år) og sigma (annualisert standardavvik), kan man begynne å lete etter hvilke scenarier markedet opererer med. Det er da vi ser at moderne finansteori tilsier at markedet opererer med en forventet avkastning ut 2009 på ca. minus 40 prosent p.a. og en volatilitet på 40 prosent p.a. Faktisk må vi helt opp i en forventet avkastning på minus 50 prosent p.a. og en volatilitet på 50 prosent p.a. for å kunne forklare markedets implisitte sannsynlighet for at DJ-indeksen vil falle under 6500 poeng i løpet av 2009.

Det er når man kommer over slike tilsynelatende overpessimistiske scenarier at de som sverger til tradisjonell finans bør åpne lommebøkene sine og sette penger bak sin tro på «random walk» som en god nok forutsetning for å gjøre relevante regnestykker om markedets utvikling. «Random walk», mu og sigma er begreper som hver dag brukes av regnemestre i finans. Bruken av greske bokstaver i moderne finans minner litt om kristendommen i gamle tider, hvor skriften ble lest opp på latin - neppe for å øke folks bevissthet, men mer for å unngå kritiske spørsmål. Resultatene basert på lek med de greske bokstavene brukes i beslutningstaking på alle nivåer og på flere områder - i alt fra kommunestyrer til regjeringskontorer og styrerom.

En irrelevant lek med tall?
Man kan si mye om dette eksemplet og redusere det til en irrelevant lek med tall; kontraktene som omsettes på Intrade er ikke blant de mest likvide, og enkelte tror de store investeringsbankene bruker «vekslepengene» sine til å manipulere kursene på markedsplassen. I så fall burde slike kritikere se på Intrade som en gratis lunsj, hvor man kan utnytte feilprising i et illikvid, manipulert marked til å finansiere små utlegg som ferier, ny bil og utskifting av hvitevarer m.m. Jeg er imidlertid ikke så overbevist om at kontraktene på Intrade utelukkende er støy og manipulert informasjon. Jeg tror slike markedsplasser faktisk kan gi gode - men på langt nær perfekte - innspill om risiko, på et langt mer sofistikert vis enn en Monte Carlo-simulering.

Derfor tror jeg ikke det er så lett å tjene penger på Intrade, som beregninger basert på moderne finansteori tilsier. Den som er uenig, vet nå hvor man kan putte penger bak sine sterke meninger.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.