*Nettavisen* Nyheter.

Resesjon og myntkast

Skal vi tro et stort utvalg av spekulanter, er resesjonsrisikoen i USA over 50 prosent. Skal man gå mot strømmen, må man nå stille seg i optimistenes leir.

Forrige uke ga oss klare signaler om at den økonomiske veksten i USA er laber. Først kom verdens mest toneangivende innkjøpssjefindeks, ISM, som reflekterer utsiktene for industriproduksjonen i USA. Denne indikerer at veksten i amerikansk industri er i ferd med å stoppe helt opp. Så ble det sluppet tall fra det amerikanske arbeidsmarkedet, som også støttet opp om konklusjonen om at veksten i USA er svak. Til sist kom det kanskje viktigste, men ikke like tett fulgte tallet, nemlig Economic Cycle Research Institutes (ECRI) ledende indeks. Denne er nå på et nivå hvor man tidligere har gått inn i en resesjon.

På kanten av stupet?

Til tross for de mange negative signalene tror jeg en eventuell resesjon ennå ikke har ankommet. Selv om de nevnte ISM-tallene sier oss at amerikansk industri muligens står foran en kontraksjonsfase, viste ISM-tall for servicesektoren, som er langt større enn industrien, at ekspansjonen haltet ut av 2007. Dessuten skriver ECRI i rapporten fra sist fredag at en resesjon i USA fortsatt kan unngås fordi svakheten i økonomien i hovedsak er konsentrert i hus- og kredittmarkedet. Med andre ord er en resesjon fortsatt intet gitt utfall, men sannsynligheten for en bredt basert, negativ vekst i USA er klart stigende.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

Et interessant anslag på resesjonsrisikoen i 2008 er signalene fra Intrade, se grafen ovenfor. Dette er en markedsplass hvor det er mulig å handle sannsynligheter for alt fra vinnere av presidentvalget i USA til hvilken by som kommer til å få OL i 2016. Det er lett å avfeie slikt som gambling, men i prinsippet er det lite som skiller prediksjonsmarkeder fra børser. Begge kategorier av markedsplasser kjennetegnes ved at et utvalg personers syn omsettes i en dynamisk prosess hvor deltakerne har incentiver til å gjette riktig. Det er slik massenes visdom kommer til uttrykk og jeg vil ikke her gå gjennom hvorfor den kollektive visdommen ofte treffer bedre en enkelt eksperts spådom. Intrade har i det siste vurdert at reseasjonsrisikoen i 2008 har ligget på mellom 40 og 50 prosent. De siste dagene har aktørene dyttet sannsynligheten over 50 prosent, se venstre, inverterte akse i grafen ovenfor hvor resesjonsrisikoen er vist i prosent. Ett av de beste innspillene du kan få om resesjonsrisikoen i 2008 sier deg altså at det endellige utfallet - resesjon eller ikke - blir som å kaste mynt, 50/50. Personlig ligger jeg fortsatt litt under 50 prosent, men erkjenner at risikoen sklir oppover.

De treges debatt

Selv om resesjonsdebatten er spennende, er den i realiteten lite givende for en investor. Årsaken er at en resesjon alltid blir offisielt stadfestet lenge i etterkant, av en komité i National Bureau of Economic Research. Markedene er mer dynamiske og tar hensyn til den fallende økonomiske veksten lenge før økonomene er ferdige med sine vurderinger. Det er nå noen måneder siden veksttaktsyklusen i USA toppet ut, og det er veksttakten markedene bryr seg om - ikke resesjonsdebatten i seg selv. Derfor er resesjonsdebatten egentlig for de spesielt interesserte når veksten allerede har toppet ut. Det interessante fremover er når veksten i USA bunner ut igjen. Fordi ECRIs ledende indeks ennå ikke har vist tegn til å ville snu, må nok optimistene smøre seg med tålmodighet. Hvis 2008 imidlertid forløper som en del tidligere kontraktive perioder i veksttaktsyklusen, kan veksten i USA bunne ut mot slutten av 2008.

Fordi markedene leder den økonomiske veksten, er det ikke utenkelig at aksjer i så fall ville begynne å stige brått i andre eller tredje kvartal i år. Men dette er kun en optimists spekulasjoner. Fakta tilsier dessverre at det ennå er for tidlig å se etter positive vekstsignaler i USA. Og historien har lært oss at aksjer trives best når lyset i tunnelen nærmer seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.