Gå til sidens hovedinnhold

Same procedure...

Årets høytider bringer med seg sine helt spesielle tradisjoner. Wall Street-strategenes spådommer om utsiktene for neste år er intet unntak. 2011 er «same procedure as every year».
Siden 2000 har amerikanske børseksperter hver januar spådd børsoppgang i det nye året. Skal vi tro de amerikanske aksjestrategene, vil verdens mest toneangivende indeks, S&P 500, ende året opp ni prosent. Normalt tror de samme ekspertene på en børsopptur på omtrent 12 prosent.
Grafen ovenfor viser i hvilken grad Wall Street-strategene er optimistiske eller pessimistiske ved inngangen til det nye året. Søylene angir kursmålet for S&P 500 i forhold til faktisk kurs i S&P 500; i 11 av 11 år har konsensusestimatet ligget over indekskursen i januar og avviket mellom estimat og faktisk kurs er vist for hvert år.
Pilene helt nederst i illustrasjonen angir i hvilken grad S&P 500-indeksen har steget eller falt i forkant av estimatene fra januar hvert år. Svart pil betyr at aksjemarkedet har steget i forkant av at estimatet er offentliggjort, mens rød pil betyr at aksjemarkedet har falt i forkant. Tynne piler angir en positiv eller negativ kursendring i forkant av estimatet på mellom null og fem prosent, mellomtykke piler angir at kursendringen har vært på mellom fem og ti prosent, mens tykke piler angir at kursendringen har vært på mer enn ti prosent. Den grå, vannrette linjen viser gjennomsnittet av alle de lysegrå søylene. Med «i forkant» er i dette tilfellet ment to og en halv måned. Denne perioden er valgt fordi det er denne perioden som skaper størst harmoni mellom kursmål og faktisk kurs. Grafen nedenfor illustrerer dette poenget.
De mørkegrå søylene angir forskjellen mellom kursmålet i januar hvert år og indekskursen to og en halv måned i forveien; vi ser at søylehøyden blir likere når kursmålet fra januar sammenliknes med indekskursen fra midten av september. Når søylene ser mer harmoniske ut fordi man sammenlikner ferske kursmål med to og en halv måned gamle indekskurser, kan dette være en indikasjon på at Wall Street-strategene ligger på etterskudd i forhold til begivenhetene. Dette er et poeng jeg var inne på i desember i fjor, jf. denne kommentaren om «Øynene som ser».
Merk for øvrig at de svarte og røde pilene i den første, øverste figuren får kart og terreng til å stemme. Når pilene peker opp, fordi S&P 500 har steget i forkant av at S&P 500-estimatet er offentliggjort, ligger søylene under den grå snittlinjen. Når pilene peker ned, fordi indeksen har falt i forkant av at indeksestimatet er offentliggjort, er søylene over den grå snittlinjen. Fascinerende nok er det ikke bare retningen på pilene som inneholder informasjon; også tykkelsen på pilene stemmer gjerne overens med intuisjonen (hvis det «intuitive» ikke er helt opplagt, kan kanskje denne lenken gjøre poenget klarere?).
Det er bare ett klart unntak fra regelen om at det gjeldende kursmålet passer best overens med gamle indekskurser, og det er fra inngangen til 2002; da hadde markedet nettopp steget etter et kraftig fall gjennom resten av 2001. Det er med andre ord ikke helt grunnløst å anta at strategene tror på en oppgang på omtrent 12 prosent i flate markeder, og at det først og fremst er den siste tidens kursbevegelser opp eller ned som gjør at kursmålet avviker fra disse 12 prosentene.
Det faktum at aksjestrategene alltid tror på børsoppgang ved inngangen til et nytt år, kan indikere at spørsmålene de svarer på er feil; det er vanskelig å få gode svar med feil spørsmål.
Grafen ovenfor viser strategenes estimerte kursstigning i forhold til faktisk endring i S&P 500. Perioden fra 2000 til 2010 var et sjeldent svakt tiår avkastningmessig på amerikanske og de fleste andre børser. Det har med andre ord vært all grunn til å stille andre spørsmål de siste ti årene enn de som har blitt reist. Man kan få inntrykket av at aksjestrategene treffer best når børsen stiger moderat. Det betyr ikke at 2011-estimatet er på jordet, men det er lite sannsynlig at spørsmålene som strategene har stilt seg i år, er annerledes enn de spørsmålene som har blitt reist de siste 11 årene.
Til tross for sterk børsoppgang de siste månedene er Wall Street-strategenes kursmål for 2011 «same procedure as every year». Gammel tradisjon er vond å vende.
PS: Denne kommentaren ble p.g.a. en ikke helt oppdatert database først skrevet i den tro at strategene på Wall Street operererte med et S&P 500-estimat på 1210 for 2011. I den opprinnelige utgaven skrev jeg derfor om 2011 som et unntak som bekreftet regelen om at Wall Street-strategene alltid er optimistiske. Dette unntaket lar fortsatt vente på seg.

Årets høytider bringer med seg sine helt spesielle tradisjoner. Wall Street-strategenes spådommer om utsiktene for neste år er intet unntak. 2011 er «same procedure as every year».

Siden 2000 har amerikanske børseksperter hver januar spådd børsoppgang i det nye året. Skal vi tro de amerikanske aksjestrategene, vil verdens mest toneangivende indeks, S&P 500, ende året opp ni prosent. Normalt tror de samme ekspertene på en børsopptur på omtrent 12 prosent.

Grafen ovenfor viser i hvilken grad Wall Street-strategene er optimistiske eller pessimistiske ved inngangen til det nye året. Søylene angir kursmålet for S&P 500 i forhold til faktisk kurs i S&P 500; i 11 av 11 år har konsensusestimatet ligget over indekskursen i januar og avviket mellom estimat og faktisk kurs ved årets begynnelse er vist for hvert år.

Pilene helt nederst i illustrasjonen angir i hvilken grad S&P 500-indeksen har steget eller falt i forkant av estimatene fra januar hvert år. Svart pil betyr at aksjemarkedet har steget i forkant av at estimatet er offentliggjort, mens rød pil betyr at aksjemarkedet har falt i forkant. Tynne piler angir en positiv eller negativ kursendring i forkant av estimatet på mellom null og fem prosent, mellomtykke piler angir at kursendringen har vært på mellom fem og ti prosent, mens tykke piler angir at kursendringen har vært på mer enn ti prosent. Den grå, vannrette linjen viser gjennomsnittet av alle de lysegrå søylene. Med «i forkant» er i dette tilfellet ment to og en halv måned. Denne perioden er valgt fordi det er denne perioden som skaper størst harmoni mellom kursmål og faktisk kurs. Grafen nedenfor illustrerer dette poenget.

De mørkegrå søylene angir forskjellen mellom kursmålet i januar hvert år og indekskursen to og en halv måned i forveien; vi ser at søylehøyden blir likere når kursmålet fra januar sammenliknes med indekskursen fra midten av september. Når søylene ser mer harmoniske ut fordi man sammenlikner ferske kursmål med to og en halv måned gamle indekskurser, kan dette være en indikasjon på at Wall Street-strategene ligger på etterskudd i forhold til begivenhetene. Dette er et poeng jeg var inne på i desember i fjor, jf. denne kommentaren om «Øynene som ser».

Merk for øvrig at de svarte og røde pilene i den første, øverste figuren får kart og terreng til å stemme. Når pilene peker opp, fordi S&P 500 har steget i forkant av at S&P 500-estimatet er offentliggjort, ligger søylene under den grå snittlinjen. Når pilene peker ned, fordi indeksen har falt i forkant av at indeksestimatet er offentliggjort, er søylene over den grå snittlinjen. Fascinerende nok er det ikke bare retningen på pilene som inneholder informasjon; også tykkelsen på pilene stemmer gjerne overens med intuisjonen (hvis det «intuitive» ikke er helt opplagt, kan kanskje denne lenken gjøre poenget klarere?).

Det er bare ett klart unntak fra regelen om at det gjeldende kursmålet passer best overens med gamle indekskurser, og det er fra inngangen til 2002; da hadde markedet nettopp steget etter et kraftig fall gjennom resten av 2001. Det er med andre ord ikke helt grunnløst å anta at strategene tror på en oppgang på omtrent 12 prosent i flate markeder, og at det først og fremst er den siste tidens kursbevegelser opp eller ned som gjør at kursmålet avviker fra disse 12 prosentene.

Det faktum at aksjestrategene alltid tror på børsoppgang ved inngangen til et nytt år, kan indikere at spørsmålene de svarer på er feil; det er vanskelig å få gode svar med feil spørsmål.

Grafen ovenfor viser strategenes estimerte kursstigning i det neste året i forhold til faktisk endring i S&P 500. Perioden fra 2000 til 2010 var et sjeldent svakt tiår avkastningmessig på amerikanske og de fleste andre børser. Det har med andre ord vært all grunn til å stille andre spørsmål de siste ti årene enn de som har blitt reist. Man kan få inntrykket av at aksjestrategene treffer best når børsen stiger moderat, og det gjør den jo sjelden; siden 1927 har standardavviket i årlige kurssvingninger i S&P 500 vært 20 prosent, og standardavviket tar ikke høyde for at aksjemarkedet av og til har mer dramatiske utslag enn den distribusjonen som standardavvikberegningene antar.

Dette betyr imidlertid ikke at 2011-estimatet er på jordet, men det er lite sannsynlig at spørsmålene som strategene har stilt seg i år, er annerledes enn de spørsmålene som har blitt reist de siste 11 årene.

Til tross for sterk børsoppgang de siste månedene er Wall Street-strategenes kursmål for 2011 «same procedure as every year». Gammel tradisjon er vond å vende.