*Nettavisen* Nyheter.

Tallet ingen ønsket

Veksten i den amerikanske økonomien var negativ i første kvartal. Foretakssektoren ble ikke skjermet for kontraksjonen, og kvartalsresultatene falt tre prosent i forhold til første kvartal 2013.

Ved inngangen til 2014 lå prognosen for annualisert kvartalsvekst i første kvartal i år på nesten tre prosent. Fasiten ble et fall på én prosent; tallet skuffet samtlige av 79 økonomer som deltok i Bloombergs rundspørring.

Til tross for den svake starten på 2014 antar de samme makroøkonomene at annualisert kvartalsvekst vil ligge på minst tre prosent i alle kvartaler frem til og med 2015. For øvrig anslår de resesjonsrisikoen de neste 12 månedene til å være ti prosent; det er langt under normal resesjonsrisiko all den tid en resesjon historisk har inntruffet omtrent hvert fjerde år.

De svake kvartalstallene for generell økonomisk aktivitet har fått liten oppmerksomhet av medier og analytikere. Annet er ikke å vente fordi økonomiske nøkkeltall ikke har betydd noe for markedsutviklingen de siste tre til fire årene; pengepolitikk og kremlologi knyttet til denne får med rette mer oppmerksomhet.

Med fare for å bruke tiden din på tall som er irrelevante for å forstå markedsutviklingen i dag, tenkte jeg å illustrere årsveksten i resultatene i amerikansk foretakssektor.

Klikk på bildet for å forstørre.

 

I figuren ovenfor har jeg vist årsveksttakten i amerikanske foretaks resultater. Tallene kommer fra Bureau of Economic Analysis; det er samme offisielle myndighet som publiserer de amerikanske bruttonasjonsaprodukttallene. Etter at finanskrisen var over og USA gikk ut av en resesjon sommeren 2009, økte momentum i resultatene betydelig. Siden den første bølgen med ekstremt høy vekst (annet er ikke å vente etter en stor nedtur) har resultatveksten i USA på nasjonalt nivå avtatt, og i første kvartal gikk veksten fra å være positiv til å bli negativ for første gang siden første kvartal i 2007.

Jeg tilhører nok et lite mindretall som synes de svake tallene for generell og foretaksøkonomisk aktivitet i USA er interessante. Det er imidlertid ikke de svake tallene isolert sett som som er så interessante; konjunktursykluser har alltid eksistert og det er intet nytt under solen når veksten blir negativ. Det som virkelig er interessant, er hvordan konsensus og mainstream av og til velger å lukke øyene for informasjon som ikke passer med hovedstoryen. De svake førstekvartalstallene kunne ha avstedkommet innrømmelser av at prognosene var for positive, men slike innrømmelser finner du ikke. Svake tall kunne også ha avstedkommet kutt i prognoser som ligger lengre frem i tid, men det finner du heller ikke. Jeg har ingen fasit eller krystallkule som ser rett inn i fremtiden. Poenget mitt er at konsensus og mainstream for tiden ikke tillater avvik fra hovedstoryen. Denne hovedstoryen er ikke ny, men den blir skjøvet stadig lengre frem i tid; storyen går i korthet ut på at de økonomiske utsiktene er lyse, og de lyse vekstutsiktene drives av det amerikanske vekstlokomotivet.

Den amerikanske økonomien var i kontraksjon i første kvartal. Svake veksttall ignoreres av markedet, som med rette har mer fokus på pengepolitikk og kremlologi knyttet til sentralbankenes kommunikasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.