RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Trym Riksen

Tre trender, bare én utvei?

USA står overfor et finanspolitisk stup, hevdes det. Kanskje er krisemaksimeringen bare et tegn på at tre gamle trender én gang må ta slutt.

Hvis en rekke lover ikke endres, står USA overfor skatteøkninger og kutt i de offentlige budsjettene ved inngangen til 2013. Temaet kalles «the fiscal cliff» og knyttes ikke minst opp mot skattekutt som ble initiert under tidligere president George W. Bush og videreført under president Barack Obama. Jeg tror det er naivt å tro at tematikk som er knyttet til det finanspolitiske stupet forsvinner, selv om begrepet «fiscal cliff» etter hvert går ut av nyhetsbildet. La oss se på tre trender som har kjennetegnet den amerikanske økonomien i de siste tiårene; er det sannsynlig at de tre trendene kan fortsette?

Trend 1: Lavere skatt til foretakssektoren

 

 

Den effektive skatten som betales av amerikanske foretak, har vært fallende i så å si hele etterkrigstiden; på 1950-tallet lå den effektive skattesatsen i gjennomsnitt på rundt 40 prosent, og i dag ligger den under 20 prosent.

Trend 2: Lavere skatt til de rike

 
Toppskatten på de høyeste inntektene var 90 prosent i etterkrigstiden, mens den i dag ligger på under halvparten av dette; det har ikke vært tilsvarende endringer i toppskatten på de laveste inntektene. For dem med aller høyest inntekter har inntektsskatten vært i en vedvarende nedgangstrend, fra 50-60 prosent i 1945 til 20-25 prosent i dag.

 

Trend 3: Mer gjeld til de fattige (inkl. hvermansen)

 

 

For å opprettholde forbruksveksten og troen på den amerikanske drømmen, har den jevne amerikaner og de fattige tatt opp lån. Husholdningenes gjeld i forhold til økonomien (bruttonasjonalproduktet) og disponibel inntekt femdoblet seg i perioden fra 1952 til 2008.

Jeg tror alle som omfattes av de tre trendene, ønsker at de vil fortsette. Spørsmålet er om det er holdbart i lengden å strekke strikken enda lengre; hvor lavt kan skattene kuttes de neste 50 årene og hvor mye kan gjelden økes? Regn derfor med at tematikk knyttet til skatter, gjeld og forbruk vil prege nyhetsbildet i USA og mange andre land i årene fremover.