*Nettavisen* Nyheter.

Tro på omslag i 2014

Makroøkonomene tror på et kraftig vekstomslag i 2014. De har aldri lagt inn et større vekstomslag i 2014-prognosene sine enn nå.

Da vi gikk inn i kalenderåret 2013, trodde makroøkonomene at den globale veksten ville bli 2,42 prosent, ifølge data fra Bloomberg. Etter som prognoser har blitt erstattet av håndfaste, faktiske makrotall, har 2013-prognosen blitt kuttet til 1,96 prosent. Til tross for at vekstprognosene for kalenderåret 2013 har blitt kuttet uke for uke i løpet av inneværende år, opprettholdes troen på 2014-veksten; den antas å bli 2,95 prosent. Dette anslaget er litt lavere enn ved årsskiftet (da lå 2014-estimatet på 3,16 prosent), men troen på et omslag i 2014 har vært der hele tiden.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Figuren ovenfor viser differansen mellom makroøkonomenes vekstprognoser for 2014 i forhold til 2013. Mens differansen lå i overkant av 0,7 prosent i første kvartal, økte differansen markant i løpet av andre kvartal. Figuren illustrerer det faktum at global vekst hittil i år har vist seg å ligge under makroøkonomenes prognoser. Så lenge vekstestimatene for 2014 opprettholdes i større grad enn de stadig lavere 2013-spådommene, øker det implisitte taktskiftet som ligger inne i makroøkonomenes regneark.

Klikk på bildet for å forstørre.

 


Det er imidlertid ikke bare makroøkonomene som er sterke i troen på god vekst fremover. Figuren ovenfor viser Sentix-deltakernes tro på veksten i USA i tiden fremover. Sentix er en spørreundersøkelse blant hundrevis av markedsaktører fra 20 land. Den siste spørreundersøkelsen ble gjort ved inngangen til august og viser at man må ti år tilbake i tid for å finne maken til vekstoptimisme for USAs del. Det har riktignok komme en del positive vekstsignaler fra Europa og Japan i den siste tiden, men for USA og BRIK-landene (Brasil, Russland, India og Kina) har de realøkonomiske signalene vært mer blandet. Det er med andre ord berettiget å etterlyse mer håndfaste vekstbeviser for viktige deler i det puslespillet som utgjør verdensøkonomien. Kanskje Federal Reserve, USAs sentralbank, sitter på fasiten; Fed tror på en økonomisk vekst i USA på 2,45 prosent i inneværende år, et halvt prosentpoeng mer enn konsensus blant makroøkonomene.

2014 nærmer seg. Ifølge makroøkonomene kan vi se frem til et skikkelig vekstomslag, som for øvrig overgås av det vekstomslaget som ligger i den amerikanske sentralbankens prognoser. Når fremtiden er usikker, er det tryggest å spå at alt vil gå bra; ingen vil bli sittende igjen alene som en pessimist hvis det optimistiske scenariet utfolder seg.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.