Gå til sidens hovedinnhold

Uke 10: Mot nytt børsfall?

Når det normale føles unormalt. Etter markedsfallet de siste dagene dukker dommedagsprofetene opp igjen. Pessimistene vil garantert få rett én eller annen gang. Men først skal vi se om dette børsfallet egentlig er så spesielt.Hva sier historiske mønstre oss?Vi har nettopp vært gjennom én av de mest stabile børsoppgangene uten korreksjon noensinne. Og med noensinne menes ikke siste fem år eller så, men de siste 50-100 årene. Slike stabile perioder skaper gjerne en falsk følelse av trygghet. Man glemmer kjapt at aksjer er en risikosport på kort sikt, hvor tapene kan komme plutselig og i stort monn. Derfor tenkte jeg å gå gjennom tidligere oppgangsperioder og se om de siste dagenes fall skiller seg fra historiske erfaringer.Hvis vi virkelig er i en ny nedtur - et såkalt bear-marked - skiller de siste dagenes fall seg fra historien. Ned Davis Research, verdens fremste uavhengige aktør innen teknisk analyse, har sett på 33 tidligere sykliske bear-markeder siden 1900. Vanligvis faller markedene mindre enn vi har opplevd denne gangen i løpet av de første dagene i et slikt langvarig fallende marked. Dette kan være en viktig observasjon all den tid bear-markeder historisk har vært kjennetegnet ved at markedet topper ut i en langvarig prosess. Toppformasjonene minner om en U opp-ned, ikke en V opp-ned. At bearmarkeder kjennetegnes av slike U-formasjoner er egentlig ikke så rart. Studier av historiske, økonomiske sykluser viser også at selve økonomien topper ut i en U-formasjon og bunner ut i en V-formasjon. Selv om mange tror aksjemarkedet går sine egne, uransakelige veier, er aksjesyklusen og den økonomiske syklusen ofte den samme - med den forskjellen at aksjer snur nesten et halvt år før offisielle økonomiske indikatorer.Siden 1930 har det bare skjedd én gang tidligere (i 2000) at aksjemarkedet har falt mer i begynnelsen av et bear-marked enn det har gjort de siste dagene. Det indikerer at dette markedsfallet kan ha mer med kortsiktige korreksjoner å gjøre, hvor psykologien overskygger det fundamentaløkonomiske.Normalt med korte korreksjoner

Ned Davis har også talt opp antall korreksjoner på mer enn fire prosent i de 33 tidligere sykliske bull-markedene vi har vært gjennom siden 1900. Poenget med denne øvelsen er å kvantifisere hvor ofte man opplever kortsiktige korreksjoner innenfor en lengre børsoppgang, slik at man kan få en viss føling med om en kursbevegelse er "mot normalt" eller ei. Lærdommen av den historiske øvelsen er at et man gjerne opplever flere slike kortsiktige korreksjoner i et bullmarked. Som regel er markedet tilbake på gammelt spor. Det åpenbare problemet med slike korreksjoner oppstår når de varer lenge. Varer de lenge - det vil si mange måneder - øker risikoen for at korreksjonen er et viktig syklisk signal om at økonomien er i en reell nedtur.Ingen resesjon i sikte

I fjor sommer var risikoen for en resesjon i verdens største og viktigste økonomi, USA, stor. Kanskje så høy som 50 prosent. I løpet av de siste månedene har denne resesjonsrisikoen falt betydelig. Service-sektoren i USA gir klare signaler om at denne delen av økonomien - som utgjør omtrent 2/3 av all verdiskaping i landet - er robust. Veksten i industriproduksjonen er derimot på vei ned og kan fortsette nedover i nær fremtid. Derfor er den amerikanske øknomien i en klarere todeling enn på kanskje 10 år. Service-sektoren er sterk, mens den mindre viktige industriøkonomien sliter. Heldigvis signaliserer ledende indikatorer for industriøkonomien at en bunn kan ses om et kvartal eller to.Mange er også redd for husmarkedet i USA. Senest i forrige uke slo børskommentaren i Financial Times, Lex, fast at boligprisene gjør skade på den amerikanske økonomien. Boligprisene har flatet ut og er på vei ned i mange stater. Pessimistene frykter ringvirkningene av lavere boligpriser på forbruksveksten i USA. Derfor må det glede pessimistene at ledende indikatorer for boligprisutviklingen i USA er entydig på vei opp igjen. Derfor kan også boligmarkedet i USA komme til å se mye bedre ut om et kvartal eller to. Fordi aksjemarkedet historisk har ligget fem måneder i forkant av den økonomiske utviklingen, må de positive signalene fra ledende indikatorer være oppløftende for pessimistene.Greenspans runddans

Mot slutten av februar ble det rapportert at Alan Greenspan, USAs tidligere sentralbanksjef, advarte mot en resesjon mot slutten av 2007. Uttalelsen skal ha kommet på en presentasjon i Hong Kong.


Greenspans resesjonsadvarsel kommer bare halvannen måned etter at han fortalte representanter for det japanske finansdepartementet at den amerikanske økonomien viser tegn til reakselerasjon. Resesjonstalen kom også bare to uker etter at han på en konferanse i Toronto fortalte tilhørerne at husmarkedet i USA hadde lagt det verste bak seg. Sånn sett fremstår resesjonsadvarselen i et merkelig lys, spesielt med tanke på hvilken erfaring den tidligere sentralbanksjefen har med å uttale seg til offentligheten og media. Hva har Greenspan fått av signaler som andre ikke har sett de siste to ukene?Det er sånn sett ikke merkelig at folk rundt den tidligere sentralbanksjefen understreket at Greenspan egentlig mente at en resesjon var "mulig" og ikke s"annsynlig". Om ikke annet viser vel Greenspans runddans i media at man ikke skal legge all verdens vekt på det som kommer fra den kanten lenger.Man blir fort svimmel om man skal følge uttalelsene fra det som tidligere var verdens mektigste sentralbanksjef.
Reklame

Ekstremt høy strømpris – slik kutter du regningen