Gå til sidens hovedinnhold

Veksten på vei

Bilbruken i USA har falt og flatet ut. Det reiser spørsmålet om et av amerikanernes gamle frihetssymboler står for fall.

Bilen har i mange tiår vært et symbol på frihet i USA. Unge drømte om den dagen de ville få sin første bil, og amerikanernes godt utbygde veisystem åpnet en verden av muligheter for de frihetssøkende.

«Biler har lenge vært et symbol på personlig frihet. Du har veien åpen foran deg; når du sitter bak rattet, har du muligheten til å ta kontroll over din egen skjebne. På denne måten gir bilen deg livsutfoldelse. Å eie en bil betyr ikke bare at du er uavhengig av andre for å flytte deg fra sted til sted; bileierskapet dreier seg ikke bare om kjøretøyet, men om at du har valgfrihet i tillegg», skrev antropologen Krystal D'Costa på nettsiden til Scientific American i april 2013.

Amerikanske myndigheter har kartlagt bilbruken helt siden 1930-tallet. I 1971 begynte de med månedlige målinger av avstanden som til sammen ble tilbakelagt bak rattet i USA. Figuren nedenfor viser antall milliarder miles (én mile er 1,6 kilometer) som er tilbakelagt på amerikanske veier i løpet av rullerende ettårsperioder.

Statistikken i figuren ovenfor er fra Office of Highway Policy Information og viser at bilbruken toppet ut i november 2007, det vil si én måned før Den store resesjonen i USA offisielt startet. Siden den gang har den samlede tilbakelagte avstanden på amerikanske veier i løpet av rullerende 12-månedersperioder falt og aldri kommet tilbake igjen; dagens bilbruk er fortsatt tre prosent under bilbruken for fem og et halvt år siden. De grå søylene i figuren representerer historiske resesjoner i USA; det har de siste 43 årene vært en klar sammenheng mellom bilbruk og resesjoner. Det har for øvrig aldri skjedd tidligere at amerikanernes bilbruk har gått gjennom en like lang periode med fravær av vekst.

Det har vært mye snakk om at den amerikanske økonomien er på rett vei. Veistatistikken fra USA viser imidlertid at bilene er mindre på veien enn før. Basert på veistatistikken, som historisk har vært god til å fange opp amerikanske resesjoner, er det amerikanske frihetssymbolet fortsatt fanget i en nedtur.

Noen kommentatorer peker på det faktum at amerikansk ungdom foretrekker andre sysler enn å sitte foran rattet i en bil. I en undersøkelse som ble gjort av konsulentselskapet Gartner i 2011, og som ble referert av BBC i november 2011, foretrakk 46 prosent av de intervjuede i aldersgruppen 18 til 24 år internettilgang fremfor egen bil; blant dem som vokste opp på 1950- og 1960-tallet, var det bare 15 prosent som foretrakk internett fremfor bil. Med andre ord kan en del av fallet i bilbruken kanskje tilskrives endrede preferanser og atferd. Jeg mener det imidlertid er viktig å skille mellom langsiktige, strukturelle endringer - som preferanser og atferd - og sykliske, mellomlangsiktige endringer. Det var jo ikke et stort skift i atferd og preferanser - som skyldes demografi - i årsskiftet fra 2007 til 2008. Strukturelle skift tar lengre tid, og derfor vil mer kortsiktige forhold som en økonomisk nedgangskonjunktur fortsatt være synlige i tidsserier som over tid kan preges av strukturelle, langsiktige skift.

I engelskspråklige land har de et uttrykk som lyder «vær forsiktig med hva du ønsker deg; ønsket kan gå i oppfyllelse». Om ikke annet kan fallet i amerikansk bilbruk gi amerikansk ungdom det de ønsker; mer tid til å sitte foran PC-skjermen med et elektronisk ratt hvor de kan kjøre om kapp med sine Facebook-venner via internett. Dette er kanskje en litt annen frihet enn tidligere generasjoner amerikanere drømte om, men mon tro om foreldrene også får et ønske oppfylt; så lenge den oppvoksende generasjonens aktiviteter er på nettet, så kan man endelig ha full oversikt over dem, døgnet rundt.

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre