Wall Street Smoke and Mirrors I

I en serie artikler vil jeg se på fascinerende trekk ved aktivitetene på Wall Street. I første omgang vil jeg se på de høyst regelmessige mønstrene i resultatoppdateringer fra børsnoterte foretak.

Hensikten med denne serien med artikler er å vise hvordan magi på Wall Street oppstår. Å avsløre en illusjon er aldri populært blant dem som lever av magien. Hvis jeg påstår at mye av virksomheten på Wall Street bare er lek med speil, er det vanskelig å bli tatt alvorlig. Påstanden om teaterkunster på høyt nivå strider mot den allmenne oppfatning, og alt som strider mot den allmenne tro må begrunnes grundigere enn om man påstår det som allerede er allment akseptert. Jeg vil derfor bruke både litt tid og plass til å bygge opp en argumentasjonsrekke. Først må imidlertid fakta på plass, og innledningsvis passer det med en gjennomgang av resultatoppdateringer fra selskaper som er notert på børs i USA. De neste ukene vil flere tråder redegjøres for, før det hele nøstes sammen i en konkluderende artikkel frem mot jul.

Helt siden utgangen av 1999 har Bloomberg samlet inn data som har med resultatoppdateringer i USA å gjøre. Disse resultatoppdateringene er underlagt amerikansk lov, den såkalte Regulation Fair Disclosure eller bare Reg FD. Reg FD ble endelig vedtatt i august 2000 og reguleringen pålegger alle børsnoterte foretak i USA å informere alle investorer på samme tid om forhold som er viktige.

Når et selskap oppdager at resultatutsiktene avviker fra det som er konsensus blant aksjeanalytikerne, kan det komme med en resultatoppdatering. En slik oppdatering er positiv hvis utsiktene overgår konsensus' resultatforventninger, og den er negativ hvis utsiktene er svakere enn aksjeanalytikerne forventer.

Fra utgangen av 1999 til i dag har det vært omtrent 23.000 oppjusteringer av resultatutsiktene blant amerikanske børsnoterte foretak. I samme periode har det vært 40.000 negative oppdateringer. Med andre ord har det vært nesten dobbelt så mange negative som positive resultatoppdateringer.

Når vi graver litt dypere i dataene som har med resultatoppdateringer å gjøre, finner vi flere iøynefallende mønstre. For det første finner vi at forholdet mellom positive og negative resultatoppdateringer har hatt et sterkt kalender- eller sesongmønster. Forholdet mellom positive og negative meldinger følger et bølgemønster gjennom året:

  • Forholdet mellom positive og negative resultatoppdateringer har vært høyest i andre kvartal (i begynnelsen av mai), nest høyest i tredje kvartal (i begynnelsen av august), tredje høyest i fjerde kvartal (i begynnelsen av november) og fjerde høyest i første kvartal (i januar).
  • Forholdet mellom positive og negative resultatoppdateringer har vært klart lavest i begynnelsen oktober.

Figuren nedenfor illustrerer det jeg skrev ovenfor. Sesongmønstret i figuren viser det gjennomsnittlige forholdstallet mellom positive og negative resultatoppdateringer gjennom kalenderåret (mer presist antallet positive resultatoppdateringer siste 20 arbeidsdager dividert på antallet negative resultatoppdateringer siste 20 arbeidsdager), basert på statistikk fra og med 2000 til og med 2013. Et sesongmønster fremkommer når man ser på mønstret i resultatoppdateringene for hvert av de 14 kalenderårene fra 2000 til 2013, og lager et kalenderårsnitt av alle de 14 enkeltstående årene. Det er samme metode som en meteorolog ville ha fulgt for å illustrere normaltemperaturen gjennom året.

 

Merk at et forholdstall på 0,5 i figuren ovenfor tilsier at det har vært dobbelt så mange negative som positive resultatoppdateringer, et forholdstall på 0,3 at det har vært 3,33 ganger så mange negative som positive resultatoppdateringer osv.

Den spesielt årvåkne leser vil kanskje allerede nå ha fått mistanke om at det er et annet mønster som er vel så interessant som sesongmønstret ovenfor. Det har nemlig vist seg at den første måneden i et kvartal er relativt sett sterkere enn den andre måneden i kvartalet, og den tredje måneden i kvartalet er klart svakest, dvs. at den siste måneden i kvartalet har vært en form for bølgebunn i Reg FD-sammenheng.

 

Figuren ovenfor viser at forholdstallet mellom positive og negative resultatoppdateringer har ligget på 0,57 i snitt fra 2000 til 2013, jf. den grå snittlinjen. Den første måneden i kvartalet har vært sterkere enn den andre, og både den første og den andre måneden i kvartalet har ligger over snittet på 0,57. Den siste måneden i kvartalet har vært klart svakest.

Gjennomgangen ovenfor dekker 14 hele kalenderår; 2014 er ikke med, men 2014 følger samme mønster. Når det samme mønstret inntreffer år etter år, kan det ikke avfeies som tilfeldig. Fra utgangen av 1999 til og med 2014 har det vært 63.400 slike retningsgivende (justering opp eller ned av resultatutsiktene) resultatoppdateringer. Med andre ord er tallmaterialet omfattende både med tanke på tidsrommet det dekker og antallet meldinger fra de børsnoterte foretakene. Vi snakker helt klart om statistisk signifikante mønstre.

Mønstret i resultatoppdateringene fra børsnoterte foretak er den første tråden i teaterstykket vi kan kalle «Wall Street Smoke and Mirrors». I ukene som kommer, følger de neste trådene som til sammen utgjør Wall Streets lek med speil.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Nyheter

Annonsebilag