RING: 02060 E-POST: 02060@nettavisen.no
Ønsker du å sende video eller andre dokumenter? Benytt 02060@nettavisen.no
Kontakt oss
Kjell-Magne Rystad
Sist oppdatert:

Vil de ansvarlige for jernbanen at folk skal ta toget?

Bane NOR vil utsette Intercity-utbyggingen og har innført skyhøy betaling for parkering. NSB har ikke nok folk. Skal folk ta toget? 


Bane NOR vil utsette Intercity-utbyggingen slik at NSB må fortsette å kjøre i gamle spor. Her fra Oslo S.
Bane NOR vil utsette Intercity-utbyggingen slik at NSB må fortsette å kjøre i gamle spor. Her fra Oslo S.

Utrolig planleggingsrot
Denne siste uken har vært en merkelig uke for jernbanen. Det er ikke mer enn drøyt åtte måneder siden Nasjonal Transportplan ble vedtatt med en ambisiøs tidsplan for utbygging på det sentrale Østlandet, den såkalte Intercity-utbyggingen. Dette er en plan Bane NOR, eller mer korrekt Bane Nors forgjenger Jernbaneverket, har gitt innspill til, og langt på vei har lagt forutsetningene for. Den som er glad i å lese store dokumenter, kan finne alt om det i Grunnlagsdokumentetfor Nasjonal Transportplan. Dette ble signert av daværende jernbanedirektør Elisabeth Enger 29. februar 2016. For mindre enn to år siden.

Kjernen i Intercity-utbyggingen er at de såkalte indre Intercity-strekningene, dvs. jernbanen fra Oslo til Tønsberg, Fredrikstad, Hamar og Hønefoss, skulle stå ferdig med nye dobbeltspor i 2024. Ytre Intercity, dvs. strekningene videre til Skien, Halden og Lillehammer, skulle stå ferdig i 2030 i følge fremdriftsplanen for Intercity-utbyggingen.

Slik ser det ikke ut til å gå. For nå i februar 2018 rykker Bane NOR-sjef Gorm Frimanslund ut og sier at dette slett ikke gjelder lenger. «Kunden først» heter det nå. Men stemmer det? Resultatet av dette er jo at togpassasjerene må slite med dårlige jernbanespor og lang reisetid i mange år til. Etter å ha lagt frem plan for fremdrift for mindre enn to år siden, vil Bane NOR nå bare løpe fra planene.

Bane NOR forsøker å legge skylden på politikerne for at det følger for lite penger med planen de neste årene. Hvor mye utbyggingen skal koste og når pengene trengs, er det nettopp Bane NOR (og forgjengeren Jernbaneverket) som har hatt ansvar for å utrede. Etatene har lagt frem fine planer på glanset papir som politikerne har vedtatt. I ettertid kommer Bane NOR altså og sier at dette slett ikke går likevel.

På toppen av det hele skylder Bane Nor-sjefen på manglende planleggingsressurser. Hvorfor i all verden kommer han med det nå? Hva som kreves av ressurser for å gjennomføre de storstilte jernbaneplanene, måtte da være klarlagt når planene ble fremlagt og vedtatt. Hvis ikke er det hele bare et gedigent luftslott.

Planleggingen av Intercity-utbyggingen fremstår nå som et stort rot.

Bane NOR flår kundene på parkering
Pendlerne og andre storbrukere av jernbanen har i mange år slitt med forsinkelser, overfylte tog, innstilte tog og lang reisetid. Det siste vil fortsette i fremtiden også med utsettelse av Intercity-utbyggingen. Om ikke dette skulle være nok, så har Bane NOR i det siste skrudd opp prisene på pendlerparkering på stasjonene kraftig. Begrunnelsen ser ut til å være at folk heller skal sykle til stasjonen.

Dette er tullete. Reisetiden for arbeidsreisende med tog er allerede for lang for mange slik det er. Det samme er kostnadene. Skal folk i tillegg begynne å sykle til stasjonen, i all slags vær, blir dette håpløst for mange. Det burde ikke være så vanskelig å forstå.

Ved Oslo S leier Bane NOR ut areal til Oslo kommune til sykkelhotell. Kommunen betaler 1,2 millioner kroner i året som tilsvarer 4 000 kroner pr. kvadratmeter. Det er en stiv pris for sykkelparkering få bruker foreløpig.

Mange som pendler til jobb i Oslo, gjør det fordi de ikke har mulighet til å bo i Oslo. De høye boligprisene har gjort at mange må bo utenfor byen. Det er heller ikke ønskelig at alle skal bo midt i byen. Nettopp derfor trengs det effektive kommunikasjoner som både bringer folk raskt frem og som har en overkommelig pris. Ut fra dette blir det helt tullete å skru opp prisen på pendlerparkering i den tro at folk skal sykle eller gå til stasjonen.

NSB roter det også til
For kort tid siden fyrte NSB-leder Geir Isaksen mot Bane NOR for forsinkelser.
-Ikke nok å skylde på snøen, tordnet NSB-sjefen 13. februar.

Bare en drøy uke senere, 22. februar, måtte den samme direktør Isaksen krype til korset og innrømme at mange innstilte avganger, stengte vogner og tog med færre vogner skyldes at NSB ikke har vært i stand til å holde orden i eget hus. NSB har vært ivrige til å kutte kostnader. Det er jo bra for skattebetalerne, men samtidig må NSB klare å holde togene i gang slik de skal.

Nå sier altså NSB-sjefen rett ut at han har kvittet seg med for mange ansatte og dermed ikke klarer å bemanne togene. Geir Isaksen var høy og mørk mot Bane NOR, med rette, men klarer altså ikke å holde orden i eget hus.

Samferdselsministeren må rydde opp
Det politiske ansvaret for rotet i jernbanesektoren ligger hos samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Det kan godt hende at han ikke har blitt holdt godt nok informert fra samferdselsetatene han har ansvaret for. At disse etatene i 2016 leverte grunnlagsdokumenter til Nasjonal Transportplan som tegnet et helt annet bilde av Intercity-satsningen enn det Bane NOR nå fremlegger, kan tyde på det.

Uansett er det samferdselsministerens oppgave å sørge for at det blir ryddet opp i rotet. Det må være realisme i grunnlaget for statlige planer.

Det har de siste årene vært store omorganiseringer i jernbanesektoren, sist ved at Jernbaneverket ble splittet i Jernbanedirektoratet og Bane NOR. Det er Bane NOR som har ansvaret for utbygginger av jernbanen og den daglige drift av jernbanenettet. Oppsplittingen kan ha tydeliggjort ansvar for de enkelte oppgavene, men det er ikke sikkert kommunikasjon og samarbeid mellom etatene er så godt som det burde. Ikke dermed sagt at dette var bedre tidligere.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Det som nå skjer for jernbanen i Norge, der storstilte planer ser ut til å klappe sammen pga. planleggingsrot, er lite tillitsvekkende. Etatsjefenes tendens til å skylde på hverandre likeså.

Her må det ryddes opp! Slik det er nå, kan vi jo lure på om de jernbaneansvarlige virkelig vil at folk skal ta toget.