Gå til sidens hovedinnhold

Merkantildata-styret med Rustad-vedtak

Merkantildata-styret kommer med et eget vedtak knyttet særlig til styreformann Riulf Rustads engasjementer i selskapet. Styret kommer også med et ønske om en saftig emisjonsfullmakt til generalforsamlingen

Tidligere har investoren Riulf Rustad fått tilleggsbetaling for oppdrag utført som styreformann i Hands. Han har i tillegg til et ordinært honorar på 150.000 kroner, fått flere tilleggsutbetalinger fra Hands.Disse har vært betaling for bistand ved salget av Scenario Professional, hvor han fikk 100.000 kroner. For bistand med finans og emisjon, har han fått ytterligere 300.000 kroner.Nå vil Rustad få til den samme ordningen i Merkantildata. Dette skriver styreformann Riulf Rustad og Merkantildata-styret ved innkallingen til generalforsamlingen.- Styret foreslår at generalforsamlingen, på et generelt grunnlag gir aksept for at selskapets styre, etter anmodning fra selskapets administrasjon, har anledning til å engasjere styremedlemmer til å utføre konkrete oppgaver for Merkantildata ASA og dets datterselskaper. Det foreslås at det enkelte styremedlem kan tilstås en godtgjørelse på inntil 10.000 kroner pr. dag, og at godtgjørelsen i likhet med revisors honorar skal godkjennes av generalforsamlingen, heter det.Det heter videre i innkallingen til generalforsamlingen at styret ønsker en saftig emisjonsfullmakt av generalforsamlingen. Fullmakten skal nå være på 50 millioner aksjer, mot tidligere 40 millioner aksjer.

Reklame

Sjekk ut Nettavisens eksklusive grillpakker: Den amerikanske grillpakken og den moderne grillpakken