Gå til sidens hovedinnhold

Metallica vil ha påfyll

Gruveselskapet frir til markedet med rettet emisjon.

Børskandidaten Metallica Mining ASA skal ut å hente penger i forkant av notering på Oslo Axess. Selskapet har hyret inn DnB NOR Markets og Pareto Securities til å hente inn mellom 45 og 60 millioner kroner i en rettet emisjon.

Emisjonen vil bli rettet mot norske og internasjonale investorer og det indikeres en tegningskurs på mellom 2 og 3,50 kroner per aksje. Minimumstegnign er aksjer for 50.000 euro omregnet til norske kroner.

Emisjonskursen vil bli satt i en book building-prosess som vil løpe frem til 8. oktober.

Provenyet skal brukes i forbindelse med selskapets leteaktiviteter i Portugal og Kosovo, hvor Metallica Mining har inngått samarbeidsprogrammer med det svenske gruveselskapet Lundin Mining Corp. Samarbeid omfatter fem lisenser på til sammen 2.189 kvadratkilometer i området Neves Corpo i Protugal hvor det skal letes etter drivverdige forekomster av kopper-sinksulfid.

Metallica sendt inn en søknad til Oslo Børs om notering på Oslo Axess 25. september, og forventer at søknaden vil bli behandlet av børsstyret 28. oktober og at selskapet kan bli notert omkring den 11. november i år. I forbindelse med børsnotering planlegges det en offentlig emisjon rettet mot privatmarkedet som vil utgjør omkring 20 prosent av eksisterende aksjekapital.

Kommentarer til denne saken