SUNDVOLDEN HOTELL (SIDE2): Torsdag morgen startet kronprins Haakon (39) og kronprinsesse Mette-Marit (39) dagen med et gjensyn med Arbeidsinstituttet i Buskerud (AIB).

Kronprinsparets genuine engasjement i Arbeidsinstituttet sitter dypt i dem begge. Paret har siden de giftet seg vært svært opptatt av barn og ungdom, og jobber med ulike måter med og for dem gjennom Kronprinsparets Fond.

- Først og fremst ser en virkelig her i dag hvor flinke de er til å få fram gullet i hver eneste ungdom som kommer inn til dem. Og det er fantastisk å se gang på gang, vi har fulgt Arbeidsinstituttet en del år nå, og har valgt å støtte dem gjennom vårt fond. Det er fordi vi ser hvilke resultater det har, og det føler jeg virkelig vi har sett her i dag og vi har lært enda mer om metoden deres, sier kronprinsesse Mette-Marit.

AIB har gjennomført et prosjekt over tre år der målet har vært å få forebygge frafall i skolen og gjøre ungdom motiverte og kvalifiserte til å komme seg ut i arbeidslivet. Lærere, ledere og elever har fått opplæring i hvordan man systematisk kan finne fram til alt som er bra - og vise til ressursene og styrkene til elevene. Dette har bidratt til positivt til alles læring, både de som er i risikosonen og de skoleflinke.

Mange av ungdommene som kommer til instituttet har følt seg som «late», «dumme» og «vanskelige», og har opplevd at de ikke har blitt sett og anerkjent i en vanlig skolehverdag. Metoden skal hjelpe til med å gi selvtillit og ny giv.

Arbeidsinstituttet Buskerud (AIB)
- Arbeidsinstituttet er et styrkebasert og praksisnært læringssted for ungdommer som for en periode trenger et annet tilbud enn den ordinære videregående opplæringen.

- I løpet av et skoleår er 170 -180 ungdommer i AIB og det er kontinuerlig inntak i løpet av året.

- Programmet tilbyr flere utdanningsprogram: Trearbeid, mekaniske fag, kantine- og catering, media, salg, service og kunst og design. ¿

- Et pedagogisk verksted finnes også hvor man kan få tilbud om opplæring i norsk, matematikk, engelsk, data, samfunnsfag m.m.

- Flere ungdommer velger hvert år å gå opp til privatist eksamen i ulike fag på grunnskole- og videregående nivå.

- Visjon: Vi lærer sammen hver dag, i et trygt, styrkebasert og humørfylt miljø.

- Hensikt: Alle læringskollegaer bidrar i et likeverdig læringsfellesskap slik at ungdommene
(Kilde: AIB)

Travel skolehverdag
Selv har kronprinsparet snart en gutt i huset som starter på videregående skole. I helgen ble det kjent at Marius Borg Høiby (16) starter på Vang Toppidrettsgymnas til høsten. Han skal være en dreven snowboardkjører, og kjører også twin tip – noe han skal videreutvikle ved skolen.

Side2 spør kronprinsparet hvordan de inspirerer sine egne barn i en travel skolehverdag.

- Vi prøver å fokusere på det som går bra. Så tror jeg det er utrolig viktig at både våre barn og andre barn får noen arenaer de er gode på. Å få lov til å lykkes på noen egne arenaer er utrolig viktig. Det gjelder for mange ungdom, og det er dette prosjektet for og det er noe vi virkelig tror veldig på, sier kronprinsessen til Side2.

Mette-Marit ble rørt flere ganger da ungdommene delte egne historier og erfaringer som ble trukket fram som inspirasjon for de mange deltakerne under konferansen. Men under den siste applausen til paret da de fikk blomster og inspirasjonskort med hjem, ble det litt ekstra rørende for Mette-Marit.

Gi hverandre styrke
Kronprinsparet satt på hvert sitt bord med en liten gruppe ungdom – de pratet om styrking av hverandre, motivasjon og ny giv og glede i skolehverdagen - noen av de tingene ungdommen lærer på instituttet. Ungdommene ved Arbeidsinstituttet delte egne erfaringer under kronprinsparets besøk. Flere har fått lov å ha egne klassetimer på sin skole, og deler erfaringer i forhold til med sine medelever.

- Det er veldig gøy å være her. Jeg tror det er veldig viktig å fokusere på de positive tingene, og å ta utgangspunktet i det kan være fint for oss alle sammen. Det er det pedagogikken til Arbeidsinstituttet baserer seg på, sier kronprins Haakon til pressen.

Han innrømmer selv at han nok ikke alltid var like motivert hele tiden under egen skoletid på videregående, men at metoden de lærer ved dette instituttet kan være et fint verktøy i hverdagen.

- Dette er nok en metode hvor man kan jobbe med seg selv og finne energi til å lære og få ting til på en god måte., sier han og legger til:

- Litt av cluet her at ganske ofte i denne måten å gjøre det så gir man hverandre kort, styrkekort, og de kan da sette ord på det man er god på. Men det er andre som gjør det, og ikke jeg som skal gjøre overfor meg selv, men de andre på gruppa som skal det.

På spørsmål om hva de ville gi hverandre som styrkekort blir kronprinsen klar i sin tale;

- Jeg ville gitt deg mot og flink til å være deg selv, sier han smilende til sin kone.

Vil videreføre metodikken
Arbeidsinstituttet i Buskerud vurderer å videreføre sin metode til resten av landet på sikt, og det tror kronprinsparet er en god idé.

- Jeg tror veldig på å skryte av hverandre, å sette mål for fremtiden og se hvordan man kan nå det ved å se på hva må jeg gjøre i dag, denne uken, denne måneden, dette året for å komme dit jeg vil. Det er en metodikk jeg tror kan fungere bra, sier kronprinsen.

Mer fra Side2? Sjekk forsiden her!