Gå til sidens hovedinnhold

Kjendismegler knust i retten

Miguel Sørholt og hans kolleger i Privatmegleren må ut med erstatning.

Meglerselskapet Panorama Eiendomsmegling er i Asker og Bærum tingrett dømt til å betale erstatning på 250.000 kroner til et ektepar etter salg av en ny tomannsbolig.

SELGE HUSET? Finn megler

Ifølge dommen er meglerselskapet, som eies av blant andre kjendismegler Miguel Vivot Sørholt og Privatmegler Soliman Sarwar, solidarisk ansvarlig for erstatningsbeløpet sammen med utbygger, AB Bygginvest.

Informasjonsplikt
Retten mener megleren i denne saken ikke oppfylte sin opplysningsplikt overfor kjøper.

Blant annet mener retten at megler burde ha opplyst kjøper om endrede vilkår i byggetillatelsen for tomannboligen. Det var blant annet krav om økt antall parkeringsplasser på eiendommen og krav til bod som åpenbart ville ha betydning for hvor attraktiv boligen fremsto for kjøper.

«Han burde ha forstått at disse vilkårene kunne ha stor betydning for saksøkers vilje til å gi bud på eiendommen», heter det i dommen.

Ny tomannsbolig
Ekteparet - som samlet tilkjennes et beløp på 690.000 kroner i erstatning og saksomkostninger - kjøpte den ene seksjonen i en ny tomannsbolig i Bjerkealleen i Asker i mars 2008 for 3,79 millioner kroner.

Ekteparet er tilkjent erstatning på til sammen 250.000 kroner fordi parkering, uetarealer og plassering av en separat bod - såkalte utomhusarealer - ikke ble slik de var forespeilet da de skrev under på kontrakten.

Da seksjoneringen av tomannsboligen var gjennomført, hadde ekteparet kommet vesentlig dårligere ut enn de hadde forestilt seg.

En fire meter høy separat bod hadde tatt mye av utiskten fra kjøkkenvinduet.

P-kluss
Videre hadde løsningen på kommunens omfattende krav om parkeringsplasser på eiendommen medført at naboens biler ble plassert foran ekteparets seksjon og forringet utsikten ytterligere. Endelig løsning innebar også at inn- og utkjøring av ekteparets garasje ble vanskelig.

I dommen ble ekteparet også tilkjent 252.791 kroner i erstatning av AB Bygginvest alene, for bygningstekniske mangler ved seksjonen de kjøpte.

Dette dreide seg blant annet om mangler ved isolering, taklister og maling.

- Det har vært uenighet mellom utbygger og kjøper i forhold til utearealer, vi mener at vi har videreformidlet informasjon vedrørende utearealene fra utbygger til kjøper, men retten har lagt til grunn at noe av informasjonen kunne vært poengtert/formidlet på en klarere måte. Vi er uenig i dommen, men har valgt å ikke anke dommen, fordi vi ikke ønsker at kjøper skal få mer bry med denne saken og kjøpet, sier megler Soliman Sarwar.

- Ved salg av nybygg kan det i noen tilfeller bli et problem i forhold til hva kjøper forventer og hva utbygger levere. Vi som meglere skal på best mulig måte klargjøre for kjøper hva de egentlig kjøper. I dette tilfelle er det desverre et avvik mellom hva kjøper forventet og hvordan utbyggingen faktisk ble, sier Sarwar videre.

Det var Privatmegleren Panorama på Nordstrand i Oslo - formelt Panorama Eiendomsmegling - som sto for salget av de to seksjonene.

Panorma Eiendomsmegling eies med 55 prosent av daglig leder Soliman Sarwar, 35 prosent av eiendomsmegler Miguel Vivot Sørholt (gjennom hans selskap Residence Holding), mens Robert Grønlund Eriksen eier 10 prosent. Sistnevnte er i likhet med Sarwar også megler i Privatmegleren Panorama.

Få bedre råd med Nettavisens tjenester:

Minstrøm:Bytt strømleverandør og spar tusener.

Minrente:Bytt bank og spar minst 5000 kroner i året.

Mittoppdrag:Få tilbud fra håndverkere.

(Tjenestene er gratis for Nettavisens lesere)

Les flere saker på NA24

Kommentarer til denne saken