Lokallagets mål er å få tungtransporten til å kjøre gjennom Oslo utenom rushtiden fordi de forurenser ekstra mye når de stamper i kø.

Det er også et mål for Oslo Høyre å få ned gjennomgangstrafikken av store kjøretøy gjennom byen, melder NRK.

- Det er et forsøk på å få de mest miljøfiendtlige bilene til å betale noe mer, og de mer miljøvennlige noe mindre, sier leder for programkomitéen i Oslo Høyre, Øystein Sundelin.

Økt bompengeavgift gjennom hele døgnet for eiere av biler med høye miljøutslipp er enda et forslag i Oslo Høyres utkast til kommunevalgprogram. Forslaget skal nå ut på høring.

Partiet varsler en ny æra i miljøpolitikken og ønsker også å bygge ut kollektivtrafikken ytterligere, få flere til å sykle og gå, gjøre hus mer energieffektive og få folk til å kildesortere mer.

Møter massiv motstand
Men forslaget om rushtidsavgift for tungtransporten møter massiv motstand fra Norsk Lastebileierforbund (NLF).

- Jeg er veldig overrasket over dette forslaget. Vi er nødt til å levere varer når kundene ber oss om det. Vi kjører ikke for moro skyld. Vi kjører for eksempel matvarer og søppel til bestemte oppdragstider, sier fylkesleder Harry Nilsen i NLF til NRK.