Gå til sidens hovedinnhold

Milliardfest for aksjeeiere

I fjor sikret aksjeeierne seg hele ti milliarder kroner i ekstra skattefradrag på aksjeutbytte.

- 2005 ble en veritabel utbyttefest for aksjonærer. Dette var nemlig siste året med såkalt godtgjørelsesfradrag, som sørget for at utbytte fra selskaper man eide aksjer i var skattefritt, skriver Skattebetalernes Forening på sine hjemmesider.

I 2005 sikret aksjeeiere seg 10 milliarder kroner ekstra i skattefradrag på aksjeutbytte.

NA24 - din næringslivsavis

Selskapene åpnet nemlig slusene før nye og strengere regler ble innført.

Partyregning
Reglene var at du skulle betale 28 prosent skatt på utbytte. Men samtidig fikk du et godtgjørelsesfradrag på 28 prosent, slik at utbytte i praksis var skattefritt.

Siden i 2005 var siste frist til å ta ut skattefritt utbytte før skattereformen trådte i kraft, var det mange som sørget for å betale ut litt ekstra.

Det førte til at personlige skattytere kunne trekke fra ti milliarder kroner mer i godtgjørelsesfradrag i 2005 enn året før, opplyser Statistisk sentralbyrå.

I 2005 var det såkalte godtgjørelsesfradraget på hele 27,6 milliarder kroner for personlige skattytere - godt og vel 10 milliarder kroner mer enn året før.

Enorme fradrag
Totalt ble skatteregningen for det norske folk på 493 milliarder kroner for personer og selskaper i 2005. Det betyr i praksis at nordmenn betalte 70 milliarder kroner mer i skatte enn i 2004. Bedriftene stod for 57 milliarder av denne økningen.

44 milliarder kroner får vi i fradrag på skatten og av dette stod det såkalte godtgjørelsesfradraget for nær 30 milliarder kroner.