Gå til sidens hovedinnhold

Milliardoverskridelser skal stoppes

Olje- og energiministeren ber om gjennomgang etter plattformfiasko.

Nettavisen NA24 fortalte tirsdag SBM Offshore og utbygger Talisman er enige om å skrote Yme-plattformen.

I juli i fjor evakuerte Talisman de 140 arbeiderne fra plattformen etter at det ble funnet sprekker i bærestrukturen. I tillegg ble det avdekket feil på sveisesømmer, elektriske anlegg og brannvegg, ifølge offshore.no.

Brukt 15 milliarder
Yme-utbyggingen skulle etter planen kostet 4,9 milliarder kroner og hatt oppstart i januar 2009. Fire år seinere er det brukt 15 milliarder kroner.

Oposisjonen på Stortinget krevde dermed en granskning av kostnadssprekkskandalen.

- I dag er det klart at YME-plattformen skal skrotes før den er tatt i bruk, og at staten i verste fall må dekke en kostnad på 7-12 milliarder kroner. Jeg er forundret over at olje- og energiministeren avviser å gjennomføre en gransking av myndighetenes håndtering av YME-prosjektet, uttalte Kjell Ingolf Ropstad, energipolitisk talsmann i KrF.

Ministeren svarer
Nå går olje- og energiminister Ola Borten Moe Oljedirektoratet ut og krever en gjennomgang av enkelte større utbyggingsprosjekter på norsk sokkel.

- Vi har i det siste opplevd betydelige problemer ved enkelte utbygginger på norsk sokkel, blant annet Yme. Jeg har derfor i dag bedt Oljedirektoratet om å foreta en gjennomgang av noen større utbyggingsprosjekter vi har hatt på norsk sokkel. Hensikten er å bidra til styrket erfaringsoverføring mellom rettighetshavere og redusere risikoen for å gjenta feil, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe i en pressemelding.

- Ansvaret for god gjennomføring av prosjekter på norsk sokkel ligger hos operatør og rettighetshaver. Myndighetene utarbeider regelverket og skal ikke være part i utviklingen av kommersielle prosjekter. Det er viktig å fastholde denne rollefordelingen, fortsetter olje- og energiminister Ola Borten Moe.

Vært ventet
Nyheten om at YME skrotes er ingen overraskelse. Det har vært varslet lenge. Det nye i saken er at det er blitt større klarhet i kostnadsfordelingen for skandalen. Staten ser ut til å måtte bære størstedelen av kostnadene, i verste fall et sted mellom 7-12 milliarder kroner, uten å gi noe tilbake i form av inntekter.

- 15. januar stilte undertegnede statsråd Ola Borten Moe et skriftlig spørsmål om han vil gjennomføre en gransking av myndighetenes håndtering av YME-saken for å unngå liknende saker i fremtiden. I sitt svar avviser statsråden behov for gransking. Han kan ikke se at noen deler av forvaltningssystemet bør endres på bakgrunn av denne saken. Det er en forunderlig passiv holdning til en kostnadssprekk i denne størrelsesorden, sier Kjell Ingolf Ropstad, energipolitisk talsmann i KrF.

- Personlig håper jeg at ny Plan for utbygging og drift som er varslet 1. mai, vil konkludere med at feltet skal bygges ut. Da vil forhåpentligvis de investeringene som er gjort i brønner og havbunnsinnretninger ikke være bortkastet, fortsetter Ropstad.

Reklame

Nå: Gjør et kupp på alt du trenger til løpeturen

Kommentarer til denne saken