Mina Gjerde (20) fra Bolkesjø har både fått støtteerklæringer og blitt kalt umenneskelig idiot etter et leserinnlegg i Aftenposten hvor hun protesterer mot nok et asylmottak i den vesle bygda.

«La oss få bevare bygda vår, vær så snill,» skriver hun - og fortsetter:

«Det er nå slik at 40 mennesker skal bli til 680. For hver innbygger kommer 17 flyktninger. Ulik kultur, manglende språkkunnskaper, mange er traumatisert. Det er et overgrep mot oss, av myndighetene. Så klart skal vi hjelpe! Selvfølgelig har vi forståelse for mennesker på flukt - men vi trenger også den samme forståelsen når vi blir overkjørt. Hadde enda bare antallet vært begrenset til de 180 det startet med.»

Les også: Fronter kampen mot asylmottak: - Jeg har blitt kalt en umenneskelig idiot

Sanner: - Jeg forstår uroen

Nettavisen tar opp saken med kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) under KS´ toppmøte om flyktninger.

- Hva vil du si til disse små stedene som risikerer en mangedobling av antall innbyggere med nye asylmottak og som frykter de endringene, Sanner?

- Vi er i en akuttsituasjon som vi må håndtere, både fra statens og fra kommunens side. Da er det viktig med god informasjon, både fra stat til kommune og fra kommune til innbyggere, sier kommunalminister Jan Tore Sanner (H) til Nettavisen.

- Jeg forstår uroen, og det er viktig å ta den uroen på alvor, men da handler det først og fremst om å gi god informasjon så folk får svar på de spørsmålene de har, sier han.

- De kommer til å kjenne seg igjen

- Men når det bor 40 personer på et lite sted som så skal vokse til 680, hva vil du si til de 40 opprinnelige som vurderer om de skal flytte fordi de ikke kjenner igjen stedet sitt?

- De kommer til å kjenne igjen stedet sitt. Men det er viktig at det er god informasjon til kommunen så den er i stand til å håndtere situasjonen.

- Men hvilken god informasjon kan man gi om en slik drastisk økning?

- Det vi har sett er at flere ordførere har invitert til nabomøter og folkemøter, for å orientere om situasjonen og hvordan det skal håndteres, sier Sanner.