MAJORSTUA(NA24): Mineralindustrien kan bli gull for Norge i årene som kommer.

Norges geologiske undersøkelse har anslått at verdien av norske mineraler er på mer enn 1.500 milliarder kroner, noe som tilsvarer et halvt oljefond.

Økt etterspørsel og ny teknologi, spesielt i Kina, har ført til at markedet for mineraler har blitt brennhet. Under et seminar om bergindustri på tirsdag, uttalte næringsminister Trond Giske at Norge burde være med på utviklingen.

- Norge står veldig godt stilt, selv om vi er inne i en av de største økonomiske krisetidene siden 30-tallet. Da blir spørsmålet hvordan man skal lykkes i fremtiden når man er på topp. Det er der mineralindustrien kommer inn i bildet, sier Giske fra talerstolen.

- Verden hungrer etter råvarer
Til NA24 utdyper næringsministeren at det nå er en god tid for å gå sterkere inn i mineralindustrien, ettersom verden stadig vil trenge mer råvarer.

- Det er et stort potensial i mineraler. Når 1,3 milliarder kinesere og 1,1 milliarder indere skal leve i et middelklasseforbruk om kort tid, sier det seg selv at verden hungrer etter råvarer, forteller Trond Giske.

Næringsministeren trekker også fram at Europa bruker 20 prosent av verdens årlige mineralproduksjon, men produserer under 3 prosent selv. Giske er opptatt av at satsing på mineraler, vil komme hele verden til nytte.

- Vi i Skandinavia har en plikt til å sørge for at verden får nok råvarer, slik at befolkningen kan leve i en akseptabel levestandard, sier ministeren.

- Vi har en jobb å gjøre
Det er likevel en del som må gjøres før man virkelig kan hogge inn fjellene. LO har tatt til orde for en strategi for mineralutvinnelse.

- Det er en jobb som må gjøres. Vi må først karlegge og se hva slags ressurser som ligger til rette. Utover det, er det all grunn til å tro at det er en global interesse for å utvinne mineraler, sier LO-leder, Roar Flåthen, til NA24.

- Vi trenger en strategi og en handlingsplan på hvordan dette skal gjøres på en bærekraftig måte, både med tanke på næringsinteresser og miljøhensyn, legger han til.

Under tirsdagens seminar, var det mange som trakk fram at Norge ikke har tilstrekkelig kompetanse på feltet.

- Vi må ha fokus på utdannelse, forskning og rekruttering. Det er viktig å ha kompetanse for å gjennomføre en satsing, og vi må utvikle rammevilkår, sier Flåthen.

Positivt for distriktene
Næringsminister er enig i at det trengs kompetanse, og foreslår blant annet å opprette et nasjonalt kompetansemiljø som de aktuelle kommunene kan lene seg på.

På det nåværende stadiet, er det imidlertid kartlegging som er i fokus.

- Nå bidrar vi med en dobling i kartleggingsmidler. Det er et stort verdipotensial, så får gruveselskapene vurdere hvor det er lønnsomt å utvinne, sier Giske.

LO-leder, Roar Flåthen, uttalte på seminaret at mineralutvinning kan føre til optimisme i distriktene, ettersom det er der man finner mange av de norske mineralene.

- Det er jeg enig i. Mineralindustrien vil føre til flere arbeidsplasser, og det kan føre til en motvirkning av den sentraliseringsstrømmen vi har opplevd, sier Trond Giske til NA24.

(Artikkelen fortsetter under bildet.)

Greenpeace protesterte
Det er imidlertid flere som vil ha et ord med i laget når det gjelder mineralutvinning.

Utenfor seminarlokalet hadde miljøaktivistgruppen, Greenpeace, samlet seg. De er redd for at farlig gruveavfall skal havne i norske fjorder. Trond Giske skjønner bekymringen.

- Gruvedriften har fått et velfortjent dårlig rykte. Jeg får stadig opp gamle saker om dårlig oppførsel fra gruveselskaper. Vi ønsker sterkt at gruveselskapene skal sette av penger under driften, slik at de setter naturen tilbake til den tilstand den var før utvinningen begynte, uttalte næringsministeren.

Han får støtte av LO-leder Roar Flåthen, som mener det bra at Greenpeace engasjerer seg.

- Det er bare positivt. De er opptatt av det samme som oss, nemlig at miljøet også skal tas hensyn til, sier Flåthen til NA24.