Gå til sidens hovedinnhold

Flere mobbes på jobb

Finanskrisen har skapt et hardere arbeidsmarked. Sjekk om du utsettes for trakassering her.

(SIDE2): - Alle vet at det har blitt tøffere tider på arbeidsmarkedet, men det er svært uheldig hvis dette fører til at flere blir mobbet og trakassert på jobb, sier daglig leder Stefan Winter i fagorganisasjonen Kristelig fagforening (Krifa).

Siste nytt fra Side2, besøk forsiden akkurat nå!

Svært alvorlige saker
De seneste månedene har Krifa opplevd en markant økning i antall henvendelser om mobbing. Noen av sakene er svært alvorlige, og mange vet ikke at de er vernet mot dette gjennom Arbeidsmiljøloven.

- Mobbing er noe av de mest alvorlige sakene vi har da det påvirker både fysisk og psykisk – og ofte rammes de også økonomisk da de må finne seg annen jobb. Nettopp derfor går vi også i de mest alvorlige saker inn og krever en erstatning og har fått gjennomslag for erstatninger på over 100.000 kroner, sier Winther til Side2.

Han poengterer at de fleste arbeidsgivere er flinke til å unngå mobbing og til å hjelpe med å løse problemene, men at de dessverre også opplever dem som ikke tar problemene på alvor.

Det er ikke så enkelt å vite hva som ligger i begrepet «mobbing» i denne sammenhengen. En mer inngående forklaring av termen, kan du lese her

Tre typer mobbing
Winther trekker fram at det er flere typer mobbing som forekommer på arbeidsplassene.

- Type mobbing varierer en del ut fra bedriftskultur og den enkelte leders/ansattes personlighetstrekk. På generelt grunnlag kan vi imidlertid si at type mobbing kan være å isolere den ansatte fra grupper og ledelse. Mobbeofferet opplever stopp av kommunikasjon, samarbeid med leder og kollegaer og tildelte arbeidsoppgaver. Ledelsen benytter så den ansattes «mangelfulle» utførelse av arbeidsoppgaver og manglende involvering som et middel til å starte en oppsigelsesprosess, alternativt kjenner den ansatte seg såpass utfryst at vedkommende selv sier opp jobben sin, sier han

Har du opplevd mobbing på din arbeidsplass? Vi vil gjerne høre din historie. Send oss en mail her.

Stigmatisering fra ledelsen
- En annen type mobbing er at ledelsen stigmatiserer den ansatte som en «troublemaker» uten å utdype det nærme. Dette er et maktgrep som gjør den ansatte usikker på hva som er galt med seg. I denne type saker viser det seg gjerne at utførselen av arbeidsoppgaver er generelt upåklagelig, og at problematikken er at lederen ikke tåler den ansattes personlighet.

Isolering av den ansatte
- Enn tredje type mobbing er å gradvis isolere den ansatte. Vedkommende føler seg til slutt så alene og usikker på seg selv at resultatet blir sykemelding grunnet psykisk overlast. Den ansatte kommuniserer dette tidlig til arbeidsgiver, slik at tilretteleggingsplikten i teorien blir omfattende. Ledelsen på sin side spekulerer gjerne i bevisst forsømmelse av sine plikter for psykososial tilrettelegging, med den hensikt for øyet at den ansatte ikke orker mer og sier opp på eget initiativ, forteller han til Side2.

Syndebukkfenomenet
Winther forteller videre at en særlig gjentakende problematikk er syndebukk-fenomenet. Den ansatte konfronteres med angivelige dårlige resultater (i den grad det er realitet i det, er den egentlige årsak ofte manglende oppfølging relatert til utfrysning). Arbeidsgiver betegner gjerne arbeidstaker i direkte krenkende ordelag, kombinert med å vise til at ”alle andre” er dyktigere, uten begrunnelse slik at arbeidstaker blir avstumpet fra å forsvare seg.

- Maktmisbruket i seg selv er svært alvorlig, men det mest nedbrytende er når arbeidstaker møter hånlige, ubegrunnede påstander rundt sin personlighet. Dette kan få så alvorlige helseskadelige virkninger, at den ansatte lider psykisk sammenbrudd og langtidssykmeldes med sår det i verste fall tar årevis å lege.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Mobbing i praksis
Ståle Einarsen m.fl. har utarbeidet en veiledning for arbeidsgivere og ledere, kalt «Mobbing i arbeidslivet». Også her nevnes flere typer mobbing, som i det følgende:

Direkte mobbing - Handlinger som utføres direkte overfor offeret, slik som fleiping, utskjelling, trusler eller underkjennelse av faglig innsats og kvalifikasjoner.

Indirekte mobbing - Utfrysning, sosial isolering, unnlate å ta kontakt eller gi informasjon. Kjennetegnes av såkalte «ikke-handlinger»; man lar være å gjøre noe man ellers ville eller burde ha gjort.

Skjult mobbing - Foregår skjult for den som rammes, som baksnakking og ryktespredning.

Åpen mobbing - Handlingene er synlige for offeret, eksempelvis offentlig utskjelling foran andre.

Arbeidsrelatert mobbing - Utilbørlige eller krendkende endringer i offerets arbeidssituasjon, som for eksempel å overdrive kontrollen av arbeidet, gi urimelige tidsfrister eller fjerne oppgaver vedkommende er ansatt for å gjøre.

SJEKKLISTE - BLIR DU MOBBET?
Krifa har utarbeidet en sjekkliste som arbeidstakere kan bruke for å se om de blir utsatt for mobbing eller trakassering på sin arbeidsplass:

Mobbing pågår over lengre tid og ofte er det ikke en enkelt episode som gjør utslaget. I tillegg er det individuelt når vi opplever at noen overskrider grensene.

Her er noe ting du kan være oppmerksom på:

1. Sosial utstøtelse
Opplever du å være oversett, frosset ute eller utelukket fra det sosiale fellesskap på arbeidsplassen?

2. Beskyldning om dårlig arbeide
Opplever du, at din faglige kompetanse betviles og at du blir latterliggjort eller på annen måte nedvurdert rent faglig?

3. Organisatorisk utstøtelse
Blir du konsekvent satt til å arbeide under ditt kompetansenivå eller blir du fratatt eller får redusert ansvarsområdene dine uten mulighet for innflytelse eller påvirkning?

4. Sårende drillerier og latterliggjørelse
Blir du nedlatet eller ydmyket – også med sjefens velsignelse? Gjør mobberen seg morsom på din bekostning? Tales det i en hard men hjertelig tone som gjør det vanskelig å forsvare seg?

Opplever du noe av ovenstående oppfordres du til å kontakte Krifa.

Reklame

Her kan du levere Lotto