Det viser en landsomfattende undersøkelse TNS Gallup har gjort for selskapet MobilData, som leverer mobilløsninger for bedrifter.

1 av 3 opplever tap
Blant disse bedriftene viser undersøkelsen at én av tre bedrifter har opplevd tap av telefoner. Likevel er det bare én av fem som har mulighet til å fjernslette det som måtte finnes av informasjon om selskapet, kundene og de ansatte.

Rundt 40 prosent av bedriftene lar sine ansatte sjekke epost via mobilen. Sammen med andre jobbrelaterte funksjoner, kan dette være et godt verktøy, men sensitiv informasjon på avveie kan brukes til identitetstyveri, svindel og industrispinoasje.

– Stadig flere utnytter fordelene av e-post og andre jobbapplikasjoner på mobilen, men altfor mange sløyfer sikkerhetstiltakene. Og det er store sprik i hva bedriftene sier de er opptatt av og hva de faktisk gjør, heter det i en uttalelse fra kjedeleder Espen Takla i MobilData.

Kan ikke slette innhold når mobilen blir stjålet
I tillegg til at kun en liten andel har mulighet for å slette innhold på en telefon som blir mistet eller stjålet, viser det seg at hele 60 prosent av de spurte bedriftene overhodet ikke har noen sikkerhetspolicy for mobilbruk. Likevel svarer tre av fire at det er viktig at sensitiv informasjon ikke kommer på avveie.

Takla mener enkelte sikkerhetstiltak for mobiltelefoner bør være like obligatorisk som sikkerhetssystemer på PC-en.

Gamle telefoner er et problem
En annen sikkerhetsfelle er utrangerte telefoner.

– Brukte telefoner inneholder ofte mye sensitiv informasjon som kan misbrukes hvis de havner i feil hender, sier Takla.

Bare tre av ti firmaer hadde rutiner for å tømme gamle telefoner for all informasjon.

Gallup-undersøkelsen omfatter 1.004 små og mellomstore bedrifter i privat sektor, det vil si firmaer med mellom 4 og 200 ansatte. (ANB)