Gå til sidens hovedinnhold

Mødre jobber bare en time mer

Satsingen på barnehager og SFO har ikke gjort at mødre jobber særlig mer.

(SIDE2): Til tross for sterk satsing på barnehager og skolefritidsordninger i perioden 1991-2005, økte den faktiske arbeidstiden blant sysselsatte mødre med bare en knapp time i gjennomsnitt. Blant mødre med barn i alderen 0-2 år var det en svak nedgang. Det skriver Statistisk sentralbyrå (SSB), onsdag.

Siste nytt fra Side2: Sjekk forsiden akkurat nå!

Faktisk arbeidstid er det antall timer som folk jobbet i referanseuka. Overtid og ekstraarbeid kan gi lengre faktisk enn avtalt arbeidstid, og fravær pga sykdom, permisjon o.a. kan gi kortere faktisk enn avtalt arbeidstid. Mødre som var borte fra jobb hele uka, for eksempel pga av foreldrepermisjon, gis her en faktisk arbeidstid på null timer, mens den avtalte arbeidstiden gjerne kan være 37,5 timer.

Dette viste undersøkelsen, som viser utviklingen i norske mødres arbeidstid siden 1991:
- For alle sysselsatte mødre sett under ett var det en økning på knapt en time fra 1991 til 2005.

- Blant sysselsatte mødre med barn i alderen 0-2 år var det en svak nedgang fra 17,3 timer i 1991 til 16 timer i 2005. Dette har blant annet sammenheng med utvidelsen av foreldrepermisjonen. Langt flere var borte fra jobb hele undersøkelsesuka i 2005 enn i 1991.

- Blant sysselsatte mødre med eldre barn var det en viss økning i den gjennomsnittlige faktiske arbeidstiden, fra 23,8 til 25,4 timer for dem med barn i alderen 2-3 år, og fra 25,4 til 26,3 timer for dem med barn i alderen 7-15 år.

I internasjonal sammenheng har mødre i Norge forholdsvis høy yrkesdeltakelse. Nivået ligger imidlertid fremdeles noe under nivået for fedre, og deltidsandelen er høy, ifølge SSB.

Fars jobb viktigere?
En undersøkelse som ble gjort av NAV i desember viser at blant norske par som nettopp har fått barn, mener halvparten at fars jobb er viktigere enn mors.

Les saken: Fars jobb viktigere enn mors

Kommentarer til denne saken