(SIDE2): Å kombinere jobb og familie kan være vanskelig, spesielt om man ønsker å lykkes opp begge arenaer.

Nå viser forskning at såkalte «supermammaer», mødre som både jobber og tar av seg barn uten særlig hjelp fra andre, er i risikoen for å bli deprimert.

- Kvinner tror at de kan klare alt, men de fleste arbeidsplasser er fortsatt designet for ansatte uten ansvar for barn, sier Katrine Leupp til Daily Mail.

- Ikke ha skyldfølelse
Hun mener allikevel at man kan kombinerer barn og familie på en suksessfull måte, så lenge man er villig til å la noen aspekter ved det å være en arbeidende mamma passere.

En god måte å ha et suksessfullt arbeidsliv mens man har små barn er å få hjelp fra andre i familien. Hun understreker også at man ikke burde ha skyldfølelse om man må forlate jobben tidlig på grunn av familieforpliktelser, og for de som har råd til det anbefaler hun å ansette en barnevakt.

- Akseptere
I den nevnte studien ble 1600 unge amerikanske kvinner gitt ulike påstander som var relatert til jobblivet og balanse i familien.

Når disse kvinnene kom i førtiårene ble det undersøkt om noen av dem hadde depresjonssymptomer.

Forskningsresultatene viser at hjemmeværende mødre var de som var mest utsatt for å bli deprimert, men det kom også fram at arbeidene mødre ikke alltid var like lykkelige.

Det var spesielt de mødrene som i ung alder hadde vært opptatt av å klare alt som viste tegn til depresjon. Disse følte blant annet oftere nederlag når ting ikke gikk etter planen og tretthet og mangel på «Meg»-tid var også et gjenganger blant svarene til disse.

- For en bedre mental helse bør arbeidende mødre bare akseptere at du ikke kan gjøre alt, mener Leupp.