(iOslo.no) Det viser Statistisk Sentralbyrås navnestatistikk for 2008.

Til sammen 120 gutter i Oslo fikk Mohammad som første fornavn i fjor. Navnet skrives på mange forskjellige måter, men dette slås sammen i statistikken. Også i 2007 var Mohammad det mest populære guttenavnet i hovedstaden.

Sjekk oversikten over guttenavn i Oslo her.

Sjekk oversikten over jentenavn i Oslo her.

Utenfor hovedstaden er det imidlertid langt færre som får navnet Mohammad. Bare 56 gutter fikk dette navnet i resten av landet.

Statistisk sentralbyrå opplyser at det ikke er noe nytt fenomen at mange velger å kalle opp sønnen etter profeten Mohammad, men vet ikke hvorfor det er så populært.

- Jeg har prøvd å prate med folk av pakistansk opprinnelse og fått to ulike historier. Noen sier at Mohammad er å betrakte som en slags tittel. De som sier det er forholdsvis ortodokse. De mer moderne bruker det som et navn slik som vi er vant til, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå Jørgen Ouren til Østlandssendingen.

Det nest mest populære guttenavnet i Oslo var Jakob. 76 gutter fikk tildelt dette navnet.

Når det kommer til jentene er det Sara og Sofie som er de mest populære navnene. Henholdsvis 75 og 73 hovedstadsjenter fikk dette navnet i 2008.

Les flere nyheter fra iOslo.no.