Gå til sidens hovedinnhold

Mot comeback på Oslo Børs

John Fredriksens gamle riggselskap er blant de nye børskandidatene.

I tillegg til Northern Offshore som også tidligere har vært notert på Oslo Børs, så er det ytterligere tre selskaper som har søkt om notering på børsen eller børsens nye aksjemarked Oslo Axess.

NA24 - din næringslivsavis

Northern Offshore ble tatt av børs i august 2004 i forbindelse med at riggselskapet måtte inn i akkordforhandlinger med sine kreditorer. Siden den gang har riggselskapet fått gjennom en refinansiering med kreditorene som fikk ene eierandel på 98 prosent i selskapet.

Restrukturert
Riggselskapet har etter restrukturering fått fart på inntjeningen blant annet godt hjulpet av et knallsterkt rigg- og oljemarked. Fredriksen som var hovedaksjonær da selskapet gikk over ende, er fortsatt storaksjonær gjennom sine posisjoner som kreditor da refinansieringen fant sted.

De gamle aksjonærene har siden i fjor kunnet handle aksjene i det amerikanske gråmarkedet og fra desember på OTC-listen i Oslo. Nå har Northern tatt det neste skritte med en formell søknad om ny notering på Oslo Børs. Fredriksen er fortsatt representert i styret med sin nærmeste medarbeider Tor Olav Trøim.

Selskapet eier en produksjonsrigg i Nordsjøen, et konvensjonelt boreskip og en mindre halvtnedsenkbar boreplattform. Fjoråret ble gjort opp med et overskudd på 47,6 millioner dollar etter driftsinntekter på 112,7 millioner.

Lagereiere
De andre selskapene som har søkt om notering på børsen og Oslo Axess onsdag er Northern Logistic Property ASA. Dette er et eiendomsselskap fokusert på næringseiendom rettet mot lagerhold og logistikk.

Selskapet har en portefølje med en markedsverdi på 4,8 milliarder kroner, og kan vise til et overskudd i første kvartal på 67 millioner kroner før skatt, inkludert oppjusteringer av eiendomsverdiene med 50 millioner kroner.

Selskapet er i dag notert på OTC-listen, men ønsker å bli tatt opp på hovedlisten til Oslo Børs.

Norsk olje
Oljeselskapet Ener Petroleum har en stund vært å finne å OTC-listen, men nå søker selskapet om en notering på Oslo Axess.

Selskapet produserte i første kvartal 465.000 fat oljeekvivalenter og hadde driftsinntekter på 211 millioner kroner. Det ga et driftsresultat på 69 millioner kroner og et resultat etter skatt på minus 2 millioner.

Selskapets viktigste inntektskilde er eierandelen på 45 prosent i Jotun-feltet. Ener ble i januar forsøkt kjøpt opp av Dana Petroleum, men Dana trakk senere budet som priset Ener til 654 millioner kroner. Selskapet vurderer å gå til markedet med en emisjon og obligasjonsutstedelse.

It-krangel
Den siste søkeren er it-selskapet 24SevenOffice som ønsker en plass på Oslo Axess. Selskapet har det siste året vært mest i vinden på grunn av rettslige prosesser med børsnoterte Mamut ASA i forbindelse med sistnevntes oppkjøp av 24SevenOffices partner Active24.

Selskapet har ulike løsninger innen områdene CRM og webkonferanser. Selskapet har vært å finne på OTC-listen siden 2005.

Reklame

Vikinglotto: I kveld kan man vinne 229 millioner