Gå til sidens hovedinnhold

Mot mørke tider for svart arbeid

Skatteunndragelsesutvalget. Merk deg navnet. Snart kommer det til en skattesnyter nær deg.

Fredag 1. juni ble utvalget oppnevnt. Det nye våpenet i regjeringens intensiverte kamp mot skatteunndragelser.

- Undersøkelser viser at omfanget av svart arbeid og skattesvindel i Norge er stort, sier medlem av utvalget, Gry Nilsen. Til daglig jobber som fagsjef i Skattebetalerforeningen. – Ikke bare er svart arbeid et problem for staten i form av tapt arbeid, men også fordi mange mennesker går glipp av økonomiske rettigheter som trygd og sykepenger, påpeker Nilsen.

Skal avskrekke
Gjennom sterkere kontrollmekanismer og strengere krav til opplysningsplikt ønsker Regjeringen å skape et system som avdekker og avskrekker i så stor grad at nordmenn ikke tar sjansen på å forsøke seg på unndragelser. Et synlig regime mot unndragelser vil også føre til at folk utvikler holdninger om at det er galt å forsøke seg, ifølge Finansdepartementet.

Alle typer avgifter
Med skatteunndragelser menes ikke bare unndragelser av inntekts- og formuesskatt i tradisjonell forstand, men også unnlatelse av å foreta skattetrekk og unndragelser av arbeidsgiveravgift, merverdiavgift, toll og særavgifter med mer.

De aktuelle lovene for utvalgets gjennomgang vil i hovedsak være ligningsloven, folketrygdloven, merverdiavgiftsloven, tolloven, særavgiftsloven og den nye skattebetalingsloven.

Forhold utenlands
Utvalget skal også ha fokus på de utfordringer og problemer som internasjonale forhold skaper i kampen mot skatteunndragelser. Dette gjelder blant annet skjulte midler, inntekter og transaksjoner i utlandet, og behovet for mottiltak overfor skatteparadiser.

Lagdommer Ellen Mo er leder av utvalget. Utredning og forslag skal leveres Regjeringen innen 1. oktober 2008.

Kilder: Finansdepartementet, Skattebetalerforeningen.

Les mer om Skatteunndragelsesutvalget.

Reklame

Her får du tak i valpekalenderen 2021