GÅ TIL NETTAVISEN MOTOR

- Hver uke blir i gjennomsnitt 2 mennesker drept, 5 hardt skadd og 40 skadd i frontkollisjoner, forteller styremedlem i Nei til Frontkollisjoner Geirr Tangstad-Holdal til Nettavisen.

Denne ulykkestypen er den alvorligste på veiene, i tillegg til utforkjøringene.

- Tall fra Vegdirektoratet viser at opp mot 50 prosent av utforkjøringene skjer til venstre for føreren, og vil dermed utelukkes ved etablering av fysiske midtdelere på veien, påpeker Tangstad-Holdal.

Les også:- Bryr de seg ikke om å spare unge liv?

Les også:Derfor er Sverige bedre enn oss

Sverige møtesikrer sine veier
For 2009 ble det fullført 6 kilometer med midtrekkverk i Norge.

For 2010 er det budsjettert til 14,5 kilometer med midtrekkverk. I løpet av NTP-perioden 2010-2019 er 750 kilometer med midtrekkverk planlagt.

Totalt har Norge 617 kilometer med møtefri vei, opplyser Statens vegvesen til Nettavisen.

- Sverige har i dag 4200 kilometer med møtefri vei. For 2010 kommer det ytterligere 200 kilometer møtefri vei i Sverige, påpeker Tangstad-Holdal.

Nettavisen tok kontakt med det svenske Vägverket for å høre om deres framtidige mål på møtesikre veier.

- 75 prosent av alle veier med hastighet mellom 90-120 km/t, skal være møtesikret innen 2020. Gjennom denne innsatsen og visse andre tiltak som berører den fysiske veien, så skal man redusere antall drepte i trafikken med 40-60 personer årlig. Alt dette er i tråd med vår Nullvisjon, forteller Östen Johansson i Vägverket til Nettavisen.

Midtrekkverk gir 80 prosent reduksjon i antall drepte
I Statsbudsjettet for 2010 heter det «bygging av midtrekkverk på to og trefelts høytrafikkerte veger gir i gjennomsnitt rundt 80 prosent reduksjon i antall drepte og rundt 45 prosent i antall hardt skadde på disse strekningene» og «feil og mangler ved vegen og vegmiljøet anses å ha vært medvirkende faktorer i 45 prosent av dødsulykkene».

- Samfunnstapet bare i frontkollisjoner er forsiktig beregnet til mellom 7 og 10 milliarder kroner per år. Vi har mange års forsømmelse bak oss, og nå er det på tide å handle på en mer effektiv måte enn vi har evnet tidligere. Det dreier seg om å redde liv, og unngå store menneskelige skader og lidelser. Derfor må etablering av midtrekkverk i henhold til NTP skje hurtigere enn ved utgangen av planperioden på 10 år, mener Tangstad-Holdal.

Les også:Vil registrere deg når du kjører for fort

Les også:Derfor dør vi i trafikken

Store samfunnskostnader
Tangstad-Holdal påpeker at tall fra TØI har vist at for årene 2000-2007 var det 835 drepte, 2415 hardt skadde og 14716 skadde. Dette gav 63 milliarder kroner i omkostninger og samfunnsmessige tap.

- Tallene er forferdelige. Dertil kommer lidelser for de pårørende, venner og lokalsamfunn, sier Tangstad-Holdal.

Han mener at tallene står i skrikende kontrast til de fullførte 6 kilometerene med fysisk midtdelere for 2009, og de planlagte 14,5 km i Statsbudsjettet for 2010.

- Det ble så tidlig som i 2005 innmeldt et behov for 500 kilometer med fysiske midtdelere fra regionene i Statens vegvesen, som det ikke er gjort noe med, sier Tangstad-Holdal.

Sverige har halvert møteulykkene
Sverige har opplevd en stor nedgang i antall omkomne per innbygger.

- Vi kan konstantere at over en tiårsperiode har antallet som omkom i møte- og omkjøringsulykker blitt halvvert. Det finnes en rekke faktorer til dette, men en stor del av forklaringen er den store utbyggingen av møtefrie veier som har blitt gjort i de siste 10 årene, oppgir det svenske Vägverkets generaldirektør Lena Erixson i en pressemelding.

Tangstad-Holdal påpeker at Sverige hadde på slutten av 90-tallet rundt 1500 kilometer med møtefri vei, og ved utgangen av 2009 er tallet kommet opp på 4200 kilometer.

Les også:- Denne familien kunne vært i live

Les også:Trafikkoffer: - Norge er et forferdelig land å bli syk i

- Dersom det ikke går an å nå målene bak nullvisjonen innenfor dagens praksis med årlige bevilgninger fra statsbudsjettet, må vi finne bedre alternativer til løsninger. Vi vet at sjåføren har et ansvar, men samtidig har også de som bygger veien, altså staten, et ansvar. Det bør finnes en sikkerhetsbarriere som tar unna den første førerfeilen - og her spiller midtrekkverk en stor rolle, mener Tangstad-Holdal.

- Veiene i Norge er for smale
- Forskjellen mellom Norge og Sverige er stor på kostnadssiden. I Sverige koster det rundt 1000-2000 kroner per løpemeter, og i Norge koster det rundt 15.000-20.000 per løpemeter, påpeker leder for trafikksikkerhetsseksjonen i Statens vegvesen, Finn Harald Amundsen, overfor Nettavisen.

Årsaken er bredden på veien.

- Allerede for 20 år siden bygget svenskene bredere veier enn oss, mens vi bygget lange, smale og langt dyrere veier med blant annet bruer. Derfor har man i Sverige kunnet sette opp midtrekkverk på eksiterende vei. Vi må utvide veiene våre med 3-4 meter for å få dette til, sier Amundsen.

Hva om vi hadde hatt bredere veier?

- Da hadde vi nok hatt langt flere kilometer vei med midtrekkverk. Helt sikkert ti ganger så mye.

Kilder:

Det svenske vägverket Årsredovisning for 2009.

Statsbudsjettet 2010, samferdselsdepartementets budsjettdokument. (side 47 og 48).

Utforkjøringer:

I Vegvesenets statistikk deler de utforkjøringsulykkene opp i 9 undergrupper:

Utkjøring på høyre side på rett veg 22,7 %
Utkjøring på venstre side på rett veg 15,9 %
Utkjøring på venstre side i høyrekurve 13,8 %
Utkjøring på høyre side i høyrekurve 6,5 %
Utkjøring på venstre side i venstrekurve 25,0%
Utkjøring på høyre side i venstrekurve 6,5%
Utkjøring ved avsving i kryss 3,2%
Påkjøring av trafikkøy, midtdeler etc. 2,4 %
Utforkjøring , uklart forløp 3,8 %

(Kilde: Vegdirektoratet 9. september 2009)

Mer om bil, MC og trafikk finner du i Nettavisen Motor