(Oppland Arbeiderblad)

8. JANUAR 2001: Møteulykke ved Noraker i Aurdal. Delvis snø- eller isbelagt vei, vanskelige kjøreforhold. Dagslys. En alvorlig skadet.

7. AUGUST 2001: Velteulykke i Nord-Aurdal. Tørr, bar vei. Dagslys. En alvorlig skadet.

30. MARS 2003: Møteulykke ved Bjørgo i Nord-Aurdal. Snø- eller isbelagt vei. Tusmørke. En alvorlig skadet.

28. JUNI 2003: Utforkjøring i Ulnes, Nord-Aurdal. Tørr, bar vei. Mørkt, ikke veibelysning. En omkom, to alvorlig skadet.

ALVORLIGE ULYKKER PÅ

E6 I VESTOPPLAND 2001-2003:

23. MAI 2001: Møteulykke med fire biler involvert, nord for Biri travbane. Tørr, bar vei. Dagslys. En alvorlig skadet.

30. NOVEMBER 2001: Utforkjøring ved Kremmerodden. Snø- eller isbelagt vei, vanskelige kjøreforhold. Mørkt, men veibelysning. En person omkom.

2. MARS 2003: Møteulykke ved Roterud. Delvis snø- eller isbelagt vei. Dagslys. En alvorlig skadet.

25. OKTOBER 2003: Møteulykke ved Furuodden. Tørr, bar vei. Dagslys. En alvorlig skadet.

22. DESEMBER 2003: Møteulykke ved Strandengen. Delvis snø- eller isbelagt vei. Dagslys. Tre personer omkom, to alvorlig skadet.