NAF er svært bekymret for hvordan fremkommeligheten vil bli i hovedstaden i løpet av få år, om ikke det blir fart på togutbyggingen umiddelbart.

Organisasjonen har beregnet at det vil være sammenhengende rushtidskø i Oslo fra 7 om morenen til 20.30 på kvelden.

- Tallene viser at det haster med å løse trafikkutfordringene i Oslo. Bærebjelken for å løse utfordringen er intercitytog, sier NAF-sjef Stig Skjøstad i en pressemelding.

Trafikken til himmels

Beregningene har organisasjonen gjort med basis fra prognosene på trafikkvekst fra Vegdirektoratet, fremkommelighetsundersøkelse fra Prosam, trafikktall fra Nasjonal Veidatabank (NVDB) og Den norske verdsettingsstudien fra TØI.

Allerede i dag kan det spesielt på E18 gjennom Asker og Bærum oppleves kødannelser midt på dagen, og verre blir det i fremtiden. Ifølge NAF vil det om ti år være like mange biler som kjører på veiene utenom rushtiden, som det i dag er i rushtiden.

NAF mener at de største problemene vil komme på E6 sørover ved Ryen i 2022, mens E18 fra vest vil bli håpløst i 2025 - og E6 nordover vil slite i 2027.

Enorme kostnader

Kostnadene for en slik utvikling er ifølge NAF 76 millioner kroner per virkedag i 2030 når korken inntar alle hovedfartsårene inn til byen.

- Dette er så dramatisk at nå må politikerne handle. Det er realistisk å ha på plass intercitytog til Lillehammer, Skien og Halden innen 2025. Men da må vedtakene komme nå. Stortinget må inngå et forlik om tidsfristen 2025, slår Skjøstad fast.

Tog og innfartsparkering

Bilorganisasjonen NAF mener overraskende nok at det viktigste å gjøre er å få på plass er en rask utbygging av intercitytriangelet, i kombinasjon med at innfartsparkering må innføres langs alle de store hovedinnfartsårene.

Les også: Sjekk NSBs fantastiske fremtidsplaner

- De som reiser med bil inn til Oslo i dag ville gjennomsnittlig ha brukt 28 minutter lengre tid hvis de reiste kollektivt. Først når kollektivtransporten blir en reell konkurrent tidsmessig, vil flere velge å reise kollektivt. Blant NAFs drøyt 500 000 medlemmer svarer nemlig tre av fire at de vil reise kollektivt dersom tilbudet blir bedre, melder NAF.