Gå til sidens hovedinnhold

- Når 7 av 10 ikke velger elbil, må vi ikke fjerne det viktigste virkemiddelet

Elbiler og bomring - vil få bompengesjokk:

Elbilers manglende betaling i bomringen er et sårt tema.

- Vi trenger dagens motivasjon for elbilbruk. Norge er langt fremme på elbilsalg, men fortsatt velger over 70 prosent noe annet enn elbil - og vi skal ned til 0 prosent på under 7 år.

Det sier leder i Elbilforeningen Christina Bu til Nettavisen om hvorfor de nå jobber for å endre hvordan bompenger skal fases inn for elbiler.

Elbilbetaling kan innføres allerede i år

I dag er elbiler helt fritatt for bompenger, men etter hvert som elbilene blir stadig flere, er de fleste enige om at elbiler må ta en større del av bompengeregningen.

Oslo har ligget an til å bli først ute med en gradvis innføring av bompenger i 2019 med 10 kroner per passering, og den overordnede strategien er at elbiler over tid aldri skal betale mer enn halv takst av alle bilrelaterte avgifter.

Men nylig presenterte regjeringen planer som åpner for at elbiler skal måtte begynne å betale 50 prosent av vanlig takst i bomstasjoner allerede i løpet av året. Premisset var at dette skal kunne bestemmes lokalt, men at alle nye bomstasjoner som skal åpnes skal ha 50 prosent fra første dag.

- Den nye ordningen er at lokale myndigheter får anledning til å sette bomtaksten for elbiler fra 0 til 50% av ordinær bomtakst i prosjektene. Takstnivået skal forankres i lokalpolitiske vedtak. I planlegging av nye veiprosjekter tas det utgangspunkt i en takst for elbiler på 50% av ordinær takst men lokale myndigheter kan nå velge å sette elbiltaksten lavere eller til 0, sier 1. nestleder i Kommunal- og forvaltningskomiteen Kari Kjønaas Kjos til Nettavisen.

Det er Kommunalkomiteen som behandler det nye regelverket.

Vil ha en helt annen løsning

Bu mener dette går altfor fort frem, og jobbet for et alternativ der elbilers bombetaling i stedet trappes opp basert på hvor stor elbilandel hver enkelt bomstasjon har i løpet av et år.

- Vi foreslår at elbilister skal betale bompenger, men vi foreslår en mer gradvis innfasing, sier Bu.

  • 0-24 prosent: Ingen elbiltakst
  • 25-49 prosent: Elbiler betaler 25 prosent av normalt takst
  • 50+ prosent: Elbiler betaler 50 prosent av normal takst

Basert på dagens elbiltall betyr det at ingen av bomstasjonene i Norge ville innføre elbilbetaling.

Fem år til full betaling i Oslo

- Når regner dere med at det blir 50 prosent takst med deres løsning?

- Det er vanskelig å spå om fremtiden, men hvis man legger til grunn dagens utvikling i elbilsalget, så er vi der om fem år i Oslo. I Oslo utgjorde elbilene 15,9 prosent av passeringene i april - noe som betyr at over 8 av 10 biler som passerer bomringen i dag er bensin- eller dieselbiler, sier Bu.

- At elbilene skal betale mindre, betyr jo at andre må betale mer. Er det rettferdig - særlig med tanke på at etterspørselen etter elbiler allerede er høyere enn tilbudet?

Stor oversikt: Så lenge må du vente på ny elbil hvis du bestiller nå

- Lavere sats på elbiler er en miljørabatt, og det kommer hele samfunnet til gode. Vi foreslår at elbilister skal betale, men at det skal fases inn basert på lokale forhold.

- Det varierer ganske mye hvor langt man har kommet på elbilfroten rundt om i landet, og det er fortsatt utfordringer med rekkevidde og ladestasjoner enkelte steder. Mens Bergen i dag har 17 prosent elbilandel gjennom bomringen, har Harstad 3,6 prosent. Da er det for tidlig å kjøre flatt med 50 prosent over hele landet, sier Bu.

- Viktig for bruktbilmarkedet

Bu viser til Elbilbarometeret 2018, der det kommer frem at 37 prosent av befolkningen mener at bompengefritaket er den viktigste bruksfordelen for elbil - og at det bare er avgiftsfritaket ved kjøp som er viktigere for folk som vurderer å kjøpe elbil.

- Veldig mange har ikke råd til å kjøpe ny bil, og bruktmarkedet for elbiler blir stadig viktigere - og for dem er bruksfordelene desto viktigere, siden de ikke nyter påpeker Bu.

- Regjeringen er tydelige på at de vil sette alle kluter til for å få til et elbilskifte, og da er det underlig at de allerede nå vil svekke den viktigste bruksfordelen, som har potensiale til virkelig sette fart i sakene lokalt.

Ingen vil snakke om saken

Nettavisen har vært i kontakt med en rekke politikere, inkludert representanter for opposisjon og regjeringpartier - samt samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. Ingen ønsker å kommentere forslaget til Elbilforeningen.

Heller ikke NAF, som jobber for såkalt veiprising i stedet for bompenger, ønsker å snakke om Elbilforeningens forslag men NAFs kommunikasjonsrågiver Ingunn Handagard mener hele saken viser hvordan politikere blir bundet av bompenger:

- Dette er et kroneksempel på utfordringen vi har med at man finanserier veibygging gjennom bompenger. Politikerne har gjort seg avhengig av inntektene i bomprosjektene for å bygge vei. Hittil har elbilene gått klar fordi politikernes mål om at folk skal kjøpe elbiler har veid tyngst. Det har handlet om å gi nok insentiver til at elbil er attraktivt. Når man nå innfører bompenger for elbiler, kan det skje at folk ikke lenger er like motivert til å bytte over til el. Da må politikerne spørre seg: er det målet om kun salg av nullutslippsbiler som er viktigst, eller er det inntekter fra bomprosjektene?

- Samtidig har NAF forståelse for at elbilene må være med å betale noe i byene, så lenge politikerne velger bompenger som finansering av noe så viktig som infrastrukturen vår. Spørsmålet er om det kommer for tidlig, sier Handagard, uten å svare på sitt eget spørsmål.

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken