Etter hvert som elsykler har blitt stadig mer populært, har det vært tiltakende konfliktnivå mellom fotgjengere og elsyklister som har lov til å bruke fortau og gågater.

Elsykler kan i langt større grad enkelt komme opp i høye hastigheter, noe som kan skape farlige situasjoner.

Tidligere i år gikk Statens vegvesen ut og advarte mot ulovlige elsykler som enten har for kraftig motor, eller som hjelper syklisten også i hastigheter over 25 km/t.

Les også: Politiet kontrollerte elsykler: 22 av 28 var ulovlig «trimmet»

Ville diskutere registreringsplikt

Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) ønsket derfor å få til et møte med Samferdselsdepartementet der det kunne diskuteres muligheten til å innføre registreringsplikt på alle elsykler, samt krav om ansvarsforsikring.

I dag er det kun elsykler som kan gå raskere enn 25 km/t som er registreringspliktige - noe som i liten grad følges opp.

- For å kunne føre kontroll med ulovlig trimming er registreringsplikt nesten en forutsetning slik at man har kontroll på både kjøretøyet og dets kjøretøyklasse samt vet hvem som eier og er ansvarlig for kjøretøyet, skrev OFV.

Les også: Kvinne påkjørt av blodtrimma elsykkel

Avviser forslaget blankt

I et brev til OFV skriver nå Samferdselsdepartementet at de ikke ser behovet for et slikt møte, fordi forslagene ikke er aktuelle å innføre.

- Departementet kan ikke se at en ordning med registreringsplikt for elsykler i særlig grad vil kunne redusere omfanget av ulovlig trimming av slike kjøretøy. Det som er avgjørende i den sammenheng er primært kontrollomfanget. Kommer f.eks. politiet over en elsykkel som synes å være trimmet, vil det måtte foretas en måling av sykkelens maksfart og/eller en undersøkelse av el-motoren, skriver departementet i sitt svar.

De påpeker også at vanlige sykler «relativt lett overstiger» hastigheten på 25 km/t som en vanlig elsykkel får drahjelp til.

- Departementet anser heller ikke at behovet for en oversikt over alle elsykler å være av en karakter som kan forsvare ressursbruken en registreringsplikt for elsykler vil måtte innebære, påpeker de.

OFV: - Underlig

Administrerende direktør Øyvind Solberg Thorsen i OFV sier til Nettavisen at han synes avslaget er underlig.

- Det er særlig dette med de kraftigste elsyklene vi reagerer på. De behandles som et slags motorkjøretøy, og det er merkelig at det ikke er fokus på å ha et register over det. De er omtrent å regne som en moped, sier han.

- De elsyklene som kan gå fortere kan ikke brukes som en ordinær sykkel. Vi har en stor utfordring nå i henhold til trafikksikkerheten, særlig for gående, der syklistene har tilgang til fortau og tar seg til rette på fotgjengeroverganger. Det er et holdsningsproblem for mange syklister, selv har jeg opplevd å nesten bli påkjørt på en T-banestasjon av en elsykkel som kom i 25 km/t.

Les også: Dette elsykkel-beistet koster over 50.000