(SIDE2:) MS er en nervesykdom som kan gi problemer med synet, balanseproblemer, lammelser i armer og bein, problemer med å gå og kronisk utmattelse, i tillegg til en rekke andre plager.

I dag lever mellom 8000 og 9000 nordmenn med denne sykdommen, som er dobbelt så vanlig hos kvinner som hos menn, ifølge MS-forbundet.

Nå hevder flere stadig flere forskere at sykdommen i svært mange tilfeller skyldes borreliasmitte.

Borrelia i DNA-et til MS-syke

Allerede i 2001 publiserte bioingeniør Øystein Brorson ved sykehuset i Vestfold en studie der han hevdet at det var en sammenheng mellom borrelia og MS. I studien viste han at spinalvæske (væsken som omgir sentralnervesystemet) fra ti av ti pasienter med MS-sykdommen inneholdt DNA-strukturer med borrelia.

En gruppe amerikanske forskere ved Dr. Paul H. Duray MD Research Fellowship Endowment i Florida, har opprettet fondet «Multiple Sclerosis and Lyme Pathology Research Fund», og har satt det som sitt mål å bevise at det er en sammenheng mellom borreliasmitte og MS. En av forskerne, Alan MacDonald, har utviklet en metode for å påvise borrelia i DNA-vev. Han analyserer hjerner fra døde MS-pasienter, og finner borrelia i spinalvesken til svært mange.

MacDonald skriver at han vil presentere sin nye metode i en større forskningsartikkel, kalt «Borrelia burgdorferi tissue morphologies and imaging methodologies», som vil bli ferdigstilt i løpet av noen måneder.

- Kjenner ikke til dokumentasjon

MS er en forkortelse for multippel sklerose, som er en betennelsessykdom i det sentrale nervesystemet. MS er ikke det samme som ME (kronisk utmattelsessyndrom), selv om mange av symptomene er like.

Sykdommen ses på som en stor gåte. Man vet fortsatt ikke hva som forårsaker sykdommen, men man tror at både genetisk disposisjon og miljø har betydning. Det er ikke mulig å helbredes fra sykdommen, men ved medisiner kan man bremse utviklingen og lindre symptomene.

Borrelia er imidlertid en sykdom man kan behandle med antibiotika, om noen blir helt friske, selv om ikke alle blir kvitt sykdommen helt. Dermed kan en sammenheng mellom MS og Borrelia få stor betydning for mange MS-pasienter.

MS-forbundet i Norge kjenner til teoriene om sammenheng mellom MS og borrelia. Likevel ser de ikke på dette som noen oppklaring av årsaken til MS.

- MS-forbundet kjenner ikke til at det er dokumentert en sammenheng mellom MS og borreliose, skriver de i en e-post til Side2.