Gå til sidens hovedinnhold

Nå er det enkelt å sjekke hva du får i pensjon

Det nærmeste man kommer å beregne sin eksakte pensjon er å benytte pensjonskalkulatorer på nettet. Men de har noen få hull.

Pensjonskalkulatorer som er koblet opp mot dine registrerte pensjonsdata gir en svært godt anslag på hva du kan forvente deg i pensjonsutbetaling. Flere banker tilbyr dette i nettbanken.

To gode pensjonskalkulatorer

Det finnes i dag to tilgjengelige kalkulatorer på nettet som samler det aller meste av dine pensjonsrettigheter:

Mange banker tilbyr pensjonsberegninger i nettbanken, og da er det alltid kalkulatoren til Norsk Pensjon. Ulempen med er at den ikke inkluderer tjenestepensjon fra offentlig sektor. Arbeider du i, eller har arbeidet i offentlig sektor, må du bruke NAVs pensjonskalkulator. Hvis du bare har jobbet i privat sektor spiller det ingen rolle.

NAVs pensjonskalkulator «Din Pensjon» er derfor velegnet for alle. Den fanger opp så godt som alt av pensjonsrettigheter samtidig.

Beregning av pensjonen - steg 1: Bruk pensjonskalkulator

Første steg er å benytte pensjonskalkulatoren NAVs pensjonskalkulator «Din Pensjon» eller kalkulatoren til Norsk Pensjon som mange finner i nettbanken. Har du i løpet av livet ditt arbeidet i offentlig sektor må du benytte NAVs kalkulator.

Din pensjonssparing er bygd opp i tre deler hvor folketrygden er selve grunnmuren:

  • Folketrygden
  • AFP
  • Pensjon fra arbeidsgiver (tjenestepensjon, fripolise)
  • Egen sparing (IPA, Livrente, fond, bank, boligverdier)

Kalkulatorene kan brukes til å planlegge egen pensjon, du kan se hva det betyr for pensjonsutbetalingene at du starter uttak av pensjonen på ulike tidspunkt (tidligst fra fylte 62 år). I tillegg til at du kan søke om alderspensjon fra folketrygden elektronisk.

Tabellen under viser hvilke pensjonsmidler du finner i de to kalkulatorene. Noen hull er det for tjenestepensjon og fripoliser/pensjonskapitalbevis. Her finner du oversikten over hvilke pensjonstilbydere som er med (hentet fra Norsk Pensjon). Flere kommer stadig til.

Folketrygd og pensjon fra arbeidsgiver Tilgjengelig i NAVs kalkulator? Tilgjengelig i Norsk Pensjons kalkulator?
Folketrygden Ja, for alle Alle
AFP offentlig Ja, for alle Ingen
AFP Privat Ja, for alle Alle født 1963 og senere
Offentlig tjenestepensjon, SPK Ja, de fleste Nei
Offentlig tjenestepensjon, KLP Ja, de fleste Nei
Privat tjenestepensjon (innskudd og ytelse) Ja, de fleste Ja, de fleste
Fripoliser, offentlig Ja, de fleste Nei
Fripoliser, privat Ja, de fleste Ja, de fleste
Pensjonskapitalbevis Ja, de fleste Ja, de fleste
Egen pensjonssparing
Individuelle pensjonsordning (IPS, tidl IPA) Ja, for alle Ja, for alle
Kilde: Smarte Penger, NAV, Norsk Pensjon.

For å komme inn på NAVs «Din Pensjon» eller Norsk Pensjon må du logge inn med MinID, BankID, eventuelt Buypass, Smartkort eller Commfides. Hos NAV kan du også logge deg inn med engangspassord fra NAV.

Når du har logget deg inn, får du oppgitt din nåværende pensjonsbeholdning uten å fylle inn noe som helst. Begge kalkulatorene benytter seg da av din siste registrerte pensjonsgivende inntekt - altså den inntekten som sto oppført i siste års ligning.

Du kan også benytte deg av en kalkulator for å gjøre en mer detaljert pensjonsberegning. Da må du blant annet huke av for om du jobber i det offentlige eller private, og om du har rett på privat AFP. Du også bli bedt om å oppgi når du planlegger å gå av med pensjon, hvilken uttaksgrad du planlegger å velge og om du planlegger å arbeide etter at du har begynt å ta ut pensjon.

Begge kalkulatoren henter inn pensjonsopplysninger fra private pensjonsordninger. Du må bare gi godkjennelse for dette ved å huke av.

Basert på de opplysningene du har gitt, vil du dermed få beregnet din forventede årlige pensjonsutbetaling.

Beregning av pensjonen - steg 2: Tette hull

Både kalkulatoren til NAV og kalkulatoren til Norsk Pensjon har noen få hull. Er det tjenestepensjon eller fripoliser/egenkapitalbevis som tror mangler, må du kontakte pensjonstilbyderen og be om å få dine tall. Det kan være mulig å logge inn på nettsiden hos pensjonstilbydere og finne tallene der.

Beregning av pensjonen - steg 3: Egen sparing

NAVs pensjonskalkulator henter ut IPS (IPA). Også spareformene Livrente, Livrente Link og Fondskonto kan du hente ut. Øvrige sparemidler må du kartlegge selv.

Egne private midler kan deles i tre grupper:

  • Finansiell sparing (bank, fond)
  • Bolig (uttak av boligverdiene gjennom opplåning med rammelån, også kalt boligkreditt)
  • Fremtidig arv

Finansiell sparing: Har du ikke noen egen oversikt finner du i så fall hva du har i bank og fond oppført i selvangivelsen. Logg inn på Altinn.no, der finner du formuesverdiene dine for bankinnskudd og fond pr 31.12 ved siste ligning.

Men hva utgjør disse formuene når du en gang i fremtiden blir pensjonist? En grei antagelse er at verdiutviklingen følger lønnsveksten. Dermed kan du ta utgangspunkt i dagens kronebeløp og dele det på antall år du forventer å leve som pensjonist. Her finner du ditt såkalte delingstall.

Bruk Smarte Pengers kalkulator for å beregne årlig uttak av spareformue.

Bolig: Alle avdragene du betaler på boliglånet er også sparing. Dessuten har også boligprisstigningen gitt verdiøkning som kan tas ut i pensjon. For å være helt på den sikre siden anbefaler Smarte Penger at du bruker mer enn 50 prosent av boligverdiene som en tommelfingerregel. De øvrige 50 prosentene er sikkerhet som skal sørge for at du ikke kan risikere å pådra deg større gjeld enn hva du med god margin kan betjene.

Boligverdiene kan frigjøres som pensjon på to måter: Enten gjennom vanlig rammelån eller gjennom boligpensjonsproduktet LittExtra. Les mer om dette i «Låne til pensjon».

Eksempelvis kan et par med gjeldfri bolig verdt 5 millioner i årlig få utbetalt 105.000 kroner skattefritt uten risiko. Utbetalingene varer normalt livet ut.

Her kan du beregne hvor mye du kan hente ut i årlig pensjon fra boligverdiene.

Arv: Arv er gjerne ikke noe man hverken kan planlegge eller håpe på. Uansett er det en realitet for mange. Arven er viktig å ha i bakhode når du skal beregne de månedlige utbetalingene og betyr at du ikke behøver å være veldig redd for å gå tom for penger dersom du lever veldig lenge. Da kan du ta høyde for at arven er blitt en realitet.

Er dagens kronebeløp gjeldene for fremtiden?

Både NAVs kalkulator og kalkulatoren til Norsk Pensjon viser pensjonen i dagens kroneverdi. Og det gir faktisk et realistisk bilde av pensjonen frem i tid selv om både inflasjon og lønnsvekst forstyrrer tallene. Pensjonsbeholdningen blir nemlig hvert å oppjustert med lønnsveksten i samfunnet. Det gjelder både lønn fra fortiden og lønn i fremtiden. Pensjonsbeholdningen fra lønnen du hadde for 15 år siden har allerede blitt oppjustert med lønnsveksten hvert år.

Pensjonsutbetalingene tar også hensyn til at vi lever stadig lengre. Prognosene for pensjonsutbetalingene avhenger igjen av hvilke prognoser det er for forventet levealder på forskjellige årsklasser. Dette blir gjort gjennom det såkalte delingstallet. Du kan finne prognoser for delingstallet for ditt årskull her.

Pensjonskalkulatorene på Smarte Penger

Smarte Penger har en egen temaside om pensjon hvor du blant annet finner nyttige kalkulatorer og ressursartikler om dette emnet.

Kalkulatorene som ligger her beregner pensjonsnivået ut fra hvilke tall du legger inn. Blant annet kan du beregne den forventede alderspensjonen, ut fra hvilken aldersgruppe du tilhører.

Du kan også benytte deg av flere kalkulatorer som hjelpåer deg med å beregne hva sparebeløp vokser til , hvor mye du må spare ol. Lenker til disse kalkulatorene finner du nedenfor.

Kalkulatorer:

Pensjonssparekalkulator
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare når du ønsker en viss prosentandel av dagens lønn i pensjon.

Hvor mye må du spare
Kalkulatoren regner ut hvor mye du må spare for å nå et visst beløp, et visst antall år frem i tiden.

Meravkastningskalkulator
Kalkulatoren viser deg hvor store forskjellene blir i forventet avkastning med ulike spareformer.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1948-1953
Kalkulatoren beregner pensjonen for aldersgruppen 1948 til 1953. Denne gruppen får pensjonen bestemt av det «gamle» pensjonssystemet, men med en viss levealdersjustering.

Pensjonskalkulator for årsklassene 1954-1962
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene 1954 til og med 1962. Pensjon blir beregnet både ut fra gammelt og nytt system. Dette skjer med en glidende overgang. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Pensjonskalkulator for årsklasser fra og med 1963
Kalkulatoren beregner pensjonen for årskullene fra og med 1963. For denne gruppen blir hele pensjonen bestemt av den totale livsinntekten. Du kan også se hvilken innvirkning økt levealder vil ha for pensjonsnivået.

Andre eksterne nettsteder:

Norsk Pensjon

Din Pensjon

NAV: Alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Ny alderspensjon

Lovdata: Folketrygdloven - Alderspensjon

Reklame

NÅ: Knalltilbud på de superpopulære sekkestolene

Kommentarer til denne saken