Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du binde i ti år på 5-tallet

Nå kan du for første gang på flere år binde boliglånsrenten i hele ti år nede på 5-tallet. Og de lange rentene fortsetter å falle

De siste ukene og dagene har det vært et kraftig fall i de lange rentene i det profesjonelle markedet. Dette danner grunnlaget for bankenes fastsettelse av fastrente på boliglån.iMarkedet skrev tirsdag i forrige uke at det trolig bare var et tidsspørmål før de beste tilbudene på tiårs rentebinding på boliglån faller under 6 prosent (

Laveste lange renter på fire år

).Nå har det det skjedd. Nå kan du for første gang siden en kort periode i 1999, binde boliglånet i ti år under 6 prosent.For eksempel har DnB nå kuttet renten på et lån innenfor 60 prosent og på over 1 millioner kroner til 5,95 prosent nominell rente.For kortere rentebindinger har bankene lenge tilbudt renter under 6 prosent, men mange vil mene at dersom man skal binde renten for å forsikre seg mot svingninger, i motsetning til å spekulere i renteutviklingen, bør man velge en relativt lang bindingstid.Fastrenter på boliglån nådde en bunn i mars, før de igjen steg noe, for så å falle bratt nå i mai.Dette reflekterer utviklingen i det profesjonelle rentemarkedet, spesielt omsetningen av statsobligasjoner. Avkastningen man får ved å kjøpe statsobligasjoner, som er papirer som gir en fast rente over et gitt tidsrom, gir normalt et gulv for de faste boligrentene. På toppen av dette kommer så det bankene beregner seg til administrasjon og risiko.Fredag falt avkastningen ("yielden") på norske tiårige statsobligasjoner fra 4,87 til 4,75 prosent. Dette er det laveste nivået siden våren 1999, og da så man slike nivåer bare en kort periode.Utviklingen med meget lave lange renter er ikke særnorsk. I USA er bildet enda mer ekstremt. Avkastningen på tiårige statsobligasjoner er der nede i drøyt 3,3 prosent, det laveste nivået siden 50-tallet.Det at investorer aksepterer så lav avkastning over ti år, viser meget svak tro på den økonomiske utviklingen og tro på svært lav inflasjon, eller endog det motsatte: Deflasjon, altså fallende priser.Det spesielle akkurat nå er at verdens aksjemarkeder de siste ukene har steget, samtidig som de lange renten har stupt. Det er uvanlig, og viser uenighet om hvilken vei verdensøkonomien vil gå.Uansett er det slik at bankens fastrenter endres tregere enn rentene i det profesjonelle markedet. Siden proff-rentene har fortsatt å falle de siste dagene, tyder mye på at bankenes fastrenter også kan bli satt mer ned.

Reklame

Enormt salg på alt du trenger til løping