GRÜNERLØKKA: Det store området på andre siden av Akerselva for Mathallen, har de siste årene vært preget av anleggstrafikk, forfall og gjørme.

Men i budsjettet for 2015 og 2016 er det nå bevilget totalt 40 millioner kroner til å etablere en flunkende ny park på Nedre Foss.

Området har vært mørkt på kveldstid, og har vært preget av utrygghet.

- Denne delen av Akerselva har vært belastet og utrygg. Det som er målet nå er å få flere mennesker til å være ute der. Vi ser jo at det som øker tryggheten i et område, er at vanlige mennesker tar det i bruk, sier byråd for miljø og samferdsel, Guri Melby.

Men ting vil ta tid.

- Det er veldig gledelig at vi nå får dette til, men vi regner med at det tar to år før parken er ferdigstilt, sier Melby.

Kunne ikke bevilge penger i fjor

For parken skal først være klar i 2017, hvis alt går som det skal. Litt av grunnen til at det har tatt så lang tid å komme i gang, er i følge Melby arbeidet med Midgardsormen, det vil si modernisering av avløpssystemet i Oslo.

Prosjektet har hatt Nedre Foss som anleggsområde.

- Det var ikke noe mening i å starte opparbeidingen før det var klart. Dermed kunne det tidligst starte før sommeren i år, men ettersom prosjekteringen ikke var klar i fjor, så kunne vi ikke bevilge penger da, forklarer Melby.

Les også: Vil ha museum med kuppel og minaret på Munch-tomten

Har vært omdiskutert

Området har i lang tid vært omdiskutert. For ett år siden skrev dittOslo.no om Sverre Landmark i Aspelin Ramm - firmaet som i hovedsak har utviklet området rundt Vulkan.

Han mente planene for Nedre Foss har blitt trenert.

- Planene om en park ved Nedre Foss oppsto for 25 år siden, og Miljøverndepartementet har bidratt med penger, sa han, og mente den planlagte parken burde være rask å realisere.

- Det er en gåte at ikke denne parken kan gjennomføres i løpet av ett budsjettår, for alt er planlagt, og de vil spare penger på å gjøre det på kortere tid, sa han.

Melby påpeker imidlertid at det er tidkrevende arbeid som skal gjøres.

- Det er et ganske omfattende arbeid og et veldig stort prosjekt egentlig. Det er jo mye grunnarbeider som må gjøres, blant annet å trekke kabler for å få på plass belysningn, og asfalt- og steinlegging. Mye av arbeidet må gjøres i løpet av sommeren, så det er jo heller ikke sånn at det vil ta 24 måneder å gjøre dette, men vi trenger to somre, sier Melby.

Les også: Odd Roar (100) drar fortsatt damer på treningssenteret

Suksess på Grünerløkka

Tidligere i år åpnet turveien langs nederste del av Grünerløkka og Grønland. Her er busker og kratt fjernet, gangveien er oppgradert, og det er satt opp langt mer belysning.

- Tilbakemeldingene vi har fått fra nærmiljøet er at det har vært en kraftig forbedring. Det ser penere og lysere ut, og det har mye å si for folks bruk av området, sier Melby.

Målet er at også parken på Nedre Foss, skal gjøre området rundt Vulkan tryggere.

Sammenhengende park gjennom Oslo

Det er Bymiljøetaten som har ansvaret for å etablere en ny bypark, og i følge etaten selv skal dette bli en «robust, attraktiv og fleksibel bypark med høy kvalitet og variert innhold, en park som tåler aktivt bruk og bidrar til å skape et bymiljø til beste for de som bor, besøker og arbeider i området».

Nedre Foss er det siste gjenværende friområdet ved Akerselva som skal innlemmes i Akerselva miljøpark.

- Når parken blir klar, så vil vi få en sammenhengende park gjennom hele Oslo, fra Maridalsvannet til Vaterland, sier Melby.

Åpnet turvei

På Bymiljøetatens sider heter det at «byggeplaner ferdigstilles høsten 2014, noe som muliggjør anleggsoppstart i 2015 dersom budsjettmidler foreligger».

Og nå kommer altså pengene. Da byrådet la fram sitt forslag til budsjett denne uka, lå det inne 40 millioner kroner over en toårsperiode, for å realisere den etterlengtede parken.

- Vi har satt av en pott til idrett, nærmiljø og friluftsliv. Det er fra denne potten vi nå har tatt penger. Hvis man ser på tidligere budsjettprosesser, så er det veldig sjelden at det har blitt kuttet i denne typen midler, så jeg jeg er ganske trygg på at dette nå blir realisert, sier Melby.

Torsdag kveld ble også turveien gjennom området åpnet, som en forsmak på den endelige parken.