Gå til sidens hovedinnhold

Nå skal Oslo sentrum rustes opp

Prinsens gate og Tollbugata kan få en kraftig ansiktsløftning, for å gjøre Oslo sentrum mer attraktiv. Arbeidene begynner allerede i høst.

OSLO SENTRUM: - Dette vil gi et stort løft for Kvadraturen og kollektivtilbudet i sentrum, sier samferdselsbyråd Guri Melby (V).

Prinsens gate og Tollbugata er i dag enveiskjørte gater som trafikkeres av både buss og trikk, og det er her mesteparten av kollektivtrasnporten gjennom sentrum går.

Oppstår det forsinkelser eller hindringer i disse gatene, får det med andre ord ringvirkninger for store deler av trafikkavviklingen gjennom Oslo.

- Vi ønsker å satse på trikken gjennom sentrum fordi den har stor kapasitet og er godt tilpasset til bymiljøet. Det er nødvendig å oppruste traseene og gi trikken høyere prioritet. En egen og godt synlig trikketrasé er viktig fordi det gir bedre fremkommelighet, noe som igjen bidrar til flere reisende, sier Melby.

Kun for trikk

Effekten vil bli størst i gater der det i dag er problemer med fremkommeligheten, slik som i Prinsens gate. Planen er også å gjøre gaten om til en trikkegate, slik at skinnegangen blir mindre slitt.

Byrådet vil med prosjektet utvikle Kvadraturen gjennom god tilrettelegging for myke trafikanter og høy trafikksikkerhet.

- Gjennomføring av prosjektet i Prinsens gate er svært viktig siden strekningen er felles for flere linjer, og oppgraderingen vil styrke kollektivtilbudet for svært mange passasjerer, sier Melby, som mener det er viktig å gjøre Kvadraturen attraktiv for folk.

- Det har vært viktig for oss å legge til rette for aktivitet og publikumsrettet virksomhet i Kvadraturen. God tilgjengelighet til kollektive transportmidler er viktig for aktiviteten og bymiljøet, og byrådet anbefaler derfor at det legges til rette for to holdeplasser i Prinsens gate, sier Melby.

Finansieres av Oslopakke 3

Prosjektet Prinsens gate omfatter toveis trikk i Prinsens gate, ny holdeplass, oppgradering av gatelegemet, vann- og avløpsarbeid og nye bussholdeplasser i Tollbugata, fjerning av trikkeskinner, kontaktledninger og asfaltering av gaten.

Prosjektet er planlagt igangsatt allerede høsten 2014, og skal ferdigstilles høsten 2017.

Det hele skal koste nesten en halv milliard kroner, og kostnadene fordeles mellom Bymiljøetaten, Sporveien og Vann- og avløpsetaten.

Prosjektet finansieres over Oslopakke 3 og belønningsordningen, med unntak av Vann- og avløpsetatens andel som er gebyrfinansiert.

Oslo kommune og Akershus inngikk i 2013 en fireårig avtale om belønningsmidler med Samferdselsdepartementet. Til prosjektet Prinsens gate er det bevilget 200 millioner kroner i perioden.

Reklame

Gigantisk pute: Denne gir optimal sovestilling

Kommentarer til denne saken