Gå til sidens hovedinnhold

- Nå vil bankene gi billigere lån

Og det har blitt lettere å få lån.

Norges Bank er torsdag ute med sin siste utlånsundersøkelse.

Den tar for seg fjorårets tre siste måneder, og viser at bankene samlet lånte ut mindre penger til norske husholdninger. Nedgangen var også noe større enn ventet ved starten av perioden.

Færre boliglån
Etter at Finanstilsynet innførte nye retningslinjer knyttet til egenkapital ved boligkjøp, der bankene bør bestrebe at kundene har en egenkapital på 15 prosent, har låneiveren hos folk flest gradvis avtatt. Mot slutten av fjoråret falt boligprisene også noe.

Det samme gjorde etterspørselen etter lån til boligkjøp, en utvikling som er ventet å fortsette.

- Etterspørselen etter vanlige boliglån, rammelån og fastrentelån falt noe mer enn forventet, mens etterspørselen etter førstehjemslån falt litt mindre enn forventet. Bankene forventer videre svak nedgang i låneetterspørselen fra husholdningene i 1. kvartal 2014, skriver Norges Bank.

Men samtidig som det var en nedgang i melder bankene om at det har vært små lettelser i samlet kredittpraksis overfor husholdningene. Bankene begrunner lettelsene med hensynet til markedsandeler.

Med andre ord gjør bankene det lettere å få lån, for ikke selv å bli mindre aktører i markedet. De venter også at det vil bli lettere å få lån i tiden fremover.

Spår billigere lån
Bankene på sin side krevde også like mye for å låne ut penger, i form av sine utlånsmarginer. Her hadde de tidligere ventet at rentemarginen ville falle noe.

I takt med at bankene har fått stadig nye krav for å øke sin egenkapital, for å bli mer solide, har de satt opp sin rentemargin, som er det de tar for å låne ut.

De ser nå for seg at rentemarginen vil falle for husholdningene i årets første kvartal. Øvrige utlånsbetingelser ser de for seg å holde om lag uendret.

Bankene som inngår i undersøkelsen blir bedt om å vurdere utviklingen i kredittpraksis og etterspørselen etter lån i siste kvartal, sammenlignet med foregående kvartal. De blir også bedt om å vurdere forventet utvikling neste kvartal, sammenlignet med siste.

Hos Finansportalen kan du finne de billigste boliglånene

Reklame

Pørni slår alle rekorder - her ser du serien gratis

Kommentarer til denne saken