Onsdag var Mediebyråenes Interesseorganisasjon ute med tall for medieomsetningen, gjennom mediebyråene i Norge. Det er ingen tvil om at fjoråret var meget tøft for mediebransjen.

Totalt falt medieomsetningen i Norge med over 1 milliarder kroner til 6,7 milliarder kroner. Dette var et fall på 14,8 prosent i fjor, sier administrerende direktør Arne-Inge Christophersen i Initiative Universal Media til NA24 Propaganda.

- Aldri opplevd lignende
Mediebyråtoppen sier at han aldri tidligere har vært med på noe lignende. Og, Christophersen har mye erfaring fra denne bransjen. Han startet sin mediekarriære i 1986.

- Tallene viser det største fall i reklamemarkedet i nyere historie. Jeg har aldri opplevd et slikt fall, sier han til NA24 Propaganda

Det var de trykte mediene som hadde størst nedgang i fjor, med et fall for dagspressen på 16,4 prosent til 2 milliarder, ukepressens fall var på 24,3 prosent til 289,3 millioner kroner og fagpressen, med et fall på 22,8 prosent til 80,4 millioner kroner.

Internett falt 8 prosent til 865,9 millioner kroner i fjor, mens TV falt 15,2 prosent til litt over 2 milliarder kroner.

Comeback for avis
Nedgangen for papiravisen var trolig mindre enn det aviseierne fryktet før sommeren i fjor. Nedgangen for medieomsetningen til dagspressen var bare et prosentpoeng over nedgangen til TV. Christophersen mener at avisene greide seg bedre gjennom året enn i starten av året, likevel så er det en større endring på gang for papiravisene.

- Ikke uventet har de trykte mediene størst tilbakegang. Dette er tråd med en historisk strukturell endring. I 1997 hadde avis tett oppunder 50 prosents markedsandel hos mediebyråene. I løpet av 2009 var tallet falt til under 30 prosents andel. Tross dette skal det sies at avis greide seg bedre gjennom året enn i starten av året, sier IUM-sjefen til NA24 Propaganda.