*Nettavisen* Økonomi.

- Jeg mistet alt og politiet har strippet meg for all verdighet

Fred Anton Ingebrigtsen raser mot dommen på ni års fengsel. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

- Flere ganger har jeg vurdert å ta mitt eget liv, sier Fred Ingebrigtsen.

Mannen som har fått norgeshistoriens lengste økokrimstraff, snakker for første gang ut eksklusivt i Nettavisen NA24.

Fred Anton Ingebrigtsen ble i Stavanger tingrett i 2012 dømt til ni års fengsel.

Dommen er anket og skal opp i Gulating Lagmannsrett i september. Det er satt av 177 dager til saken. Det er 2,5 ganger mer en det som ble brukt i tingretten, fordi bevisføringen skal være grundigere.

Ingebrigtsen ble dømt for å ha lekket innsideinformasjon, drevet markedsmanipulasjon og brutt meldeplikten i selskapet Acta til flere venner og familiemedlemmer.

- De lyver
Nå tar han et kraftig oppgjør med politiet og påtalemyndighetene.

- De lyver og holder unna informasjon overfor domstolene, sier Ingebrigtsen i et åpent intervju med Nettavisen NA24.

- Dette er et justismord. Jeg er sjokkert. Hele veien har politiet unnlatt å fremvise bevis som belyser saken, sier Ingebrigtsen.

- De vil få deg dømt uansett, samme hva sannheten er, fortsetter han.

Ingebrigtsen viser blant annet til at det i tingretten kun er ført bevis for 50 til 100 handler av totalt 1.850 handler.

- Vi er dømt i tingretten på bakgrunn av mangelfull bevisføring. Jeg ønsker at alle ordrene, det vil si at alle de 1.850 som er gitt på telefon til meglerhusene, spilles av, da det er kun 50 til 100 samtaler som er spilt av i retten, sier Ingebrigtsen.

- Hvis du er tiltalt for 1.850 brannstiftelser, så må det jo bevises at du har tent på alle brannene. Hvorfor er det ikke slik i en økokrimsak? spør Ingebrigtsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

Nettavisens økonomiredaktør Ole Eikeland i samtaler med Fred. Ingebrigtsen, som i Stavanger tingrett ble dømt til tidenes norske økokrimsak. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Ingebrigtsen mener at påtalemyndigheten prøver å lage et mønster, og at dommen hans fra tingretten kun bygger på en indisierekke. Han viser til dommen:

«Slik saken fremstår, er det ikke for noen av tiltalepostene ført enkeltstående bevis av en slik karakter at de alene kan være avgjørende for skyldspørsmålet. Det påtalemyndigheten for retten har søkt å bevise er at det foreligger en indisierekke som bygger på et handelsmønster, et sammenfall av hendelser og en innbyrdes sammenheng mellom disse hendelsene, ……»

- De prøver å lage et mønster, en indisierekke. Dommen min på 9 års fengsel fra tingretten er basert på indiser. Da må man ha frem alt, sier Ingebrigtsen.

Rettssikkerhet skal koste penger

I et brev til Gulatinglagmannsrett skriver aktor, statsadvokat Birgitte Budal Løvlund, at ressursbruken og kostnaden med å hente ut og føre samtlige 1.850 samtaler for retten, til å være for stor.

«Idet begjæringen representerer et så omfattende, kostnadskrevende og ressurskrevende arbeid – i særlig grad for meglerhus, og relevans av dette anses meget begrenset, vegrer dermed påtalemyndigheten seg mot å rette nye fullstendige begjæringer mot meglerhusene dersom ikke lagmannsretten finner det nødvendig.»

- Skal vi risikere 35 års fengsel til sammen, fordi det koster noen ekstra millioner. Rettssikkerhet skal koste penger, så enkelt er det, sier Ingebrigtsen.

Han viser her til den samlede straffen for alle de dømte i saken.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Dette er et justismord. Jeg er sjokkert. Hele veien har politiet unnlatt å fremvise bevis som belyser saken, sier Fred. Ingebrigtsen. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

- Skal vi bare si oss fornøyd med de tapene som er spilt av? Jeg vil bruke min grunnleggende rett til å forvare meg. Alt jeg vil, er å få frem er alle de uredigerte samtalene, så kan dommerne selv bedømme, sier Ingebrigtsen.

Kostet 50 mill.
Han lurer på når penger ble en begrensende faktor? Han viser til at saken foreløpig har tatt seks år og at den allerede har kostet over 50 millioner kroner.

- De har imidlertid råd til å sende tre stykker til Malaga for å intervjue en bruktbilhandler, noe de kunne gjort på fem minutter over telefonen. Det kan de bruke penger på, men å finne meglersamtalene kan de ikke. Det er rett og slett litt komisk det hele.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund har blitt forelagt påstandene fra Ingebrigtsen og har følgende kommentar:

- Gulating lagmannsrett skal prøve bevisene i denne saken på nytt. Ankeforhandling starter 1. september 2014 og påregnes å ta 8 måneder. Vi forholder oss til at det her som ellers er påtalemyndigheten som har bevisbyrden, at bevisførselen skal skje i samsvar med de alminnelige regler for bevisførsel, og at det så er opp til lagmannsretten å vurdere om de bevisene som vil bli ført er tilstrekkelige for domfellelse. Utover det finner jeg det heller ikke nå riktig å kommentere tiltalte Ingebrigtsens uttalelser i media.

Klikk på bildet for å forstørre.

Statsadvokat Birgitte Budal Løvlund ønsker ikke å kommentere Fred. Ingebrigtsens påstander om blant annet løgn og justismord. Foto: Foto: Erik Holsvik, RA/ANB

Rett på glattcelle
Frem til mandag den 16. juni 2008, hadde Ingebrigtsen tiltro til det norske rettssystemet. Da ble han og fire venner og familiemedlemmer arrestert for å ha misbrukt innsideinformasjon i børsnoterte Acta.

- Jeg ble sendt rett på glattcella og før politiet hadde avhørt meg innkalte de til en pressekonferanse, sier Ingebrigtsen.

- Politiet har ødelagt livene våre. Rent økonomisk har jeg mistet alt, og rent menneskelig har de strippet meg for all verdighet, fortsetter han.

- Jeg skal love dere en ting, at jeg skal komme sterkt tilbake, sier en kampklar Ingebrigtsen.

Før arrestasjonen sommeren 2008 var Ingebrigtsen en av «de store lokale gutta» i Stavangers oljehete økonomi. Som en av gründerne av finanskonsernet Acta, hadde han bygd seg opp en formue på hele 1,5 milliarder kroner, ifølge bladet Kapital.

I sin storhetstid var han også en av landets største velgjørere og han skal ha gitt bort, eller kommitert, nærmere 100 millioner kroner til ulike formål som idrettslag og foreninger, samt venner og kjente. En klubb som nøt spesielt godt var Randaberg Fotballklubb.

- Det er bare sånn jeg er, er det eneste han vil si om den saken.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Jeg vet jeg ikke har gjort noe galt. Det skal jeg bevise, om jeg må helt til Strasbourg for å vinne frem, sier Fred. Ingebrigtsen. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

Ifølge Ingebrigtsen ble han og de fire andre som ble arrestert, telefonavlyttet i rundt 1.500 timer før arrestasjonen. Kona hans ble telefonavlyttet i ytterligere tre dager etter varetektsfengslingen.

- Snakk om invadering av privatlivets fred. De telefonavlyttet oss i 14 dager uten et fnugg av innsidefunn og andre straffbare forhold, sier Ingebrigtsen.

Dømt av to lærere og en kantor
Han er også sjokkert over kompetansenivået på dommerne i tingretten.

- Som meddommere var det to lærere og en kantor som skulle avgjøre Norges største og kompliserte verdipapirhandelssak. Ikke sakkyndige dommere. Det er helt vilt!

Han etterlyser personer fra det private næringsliv som meddommere.

- Det er staten mot det private. Det kan fort bli mye konspirasjonsteori, når det offentlige dukker opp på alle kanter. Offentlig ansatte som meddommere og staten som motpart, sier Ingebrigtsen.

Klikk på bildet for å forstørre.

- Flere ganger har jeg vurdert å ta mitt eget liv, sier Ingebrigtsen åpenhjertig. Foto: (Mediehuset Nettavisen)

- Flere ganger har jeg vurdert å ta mitt eget liv
Siden arrestasjonen i 2008 har livet vært veldig tøft.

- Flere ganger har jeg vurdert å ta mitt eget liv, sier han med rødsprengte øyne og en kraftig klump i halsen.

- Det er mange i min situasjon som ville ha gjort det slutt, fortsetter han.

Det som holder ham sterk er, foruten familien, at han mener seg så til de grader uskyldig dømt.

- Jeg vet jeg ikke har gjort noe galt. Det skal jeg bevise, om jeg må helt til Strasbourg for å vinne frem, sier Ingebrigtsen kamplystent.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.