NA24.no

- Ap løste problemene med å pøse på mer penger

- De oppfører seg som husmødre og barn, fikk kulturminister Thorild Widvey slengt etter seg av den polske majoritetseieren i børsnoterte Morpol, da hun var styreleder i selskapet. - Kulturforskjell, er alt hun vil si i dag.
- De oppfører seg som husmødre og barn, fikk kulturminister Thorild Widvey slengt etter seg av den polske majoritetseieren i børsnoterte Morpol, da hun var styreleder i selskapet. - Kulturforskjell, er alt hun vil si i dag. Foto: Guro Holmene (Mediehuset Nettavisen)
Sist oppdatert:
– Det må være lov å stille krav til lønnsomhet også innen kulturen.

Kulturminister Thorild Widvey (H) har rukket å bli svært upopulær i sitt ene år ved roret i Kultur-Norge.

Kutt i pressestøtten, innføring av moms for trykket media, reduksjon i filmstøtten og tøffe krav til bokbransjen, har ført til stor misnøye blant kultureliten i Norge.

- Vi må bli bedre på å måle kvaliteten på ulike tiltak i Kultur-Norge, sier Widvey til Nettavisen.

- Jeg har aldri vært tilhenger av at utfordringer løses med nye penger. Vi må alltid stille spørsmålet om at de pengene vi har, kan brukes bedre.

- Innen film registrerer jeg at to av tre filmer går med tap og 50 prosent av dem har en negativ egenkapital. Da har man ikke hatt en veldig suksess med innretningen av disse midlene og det vil jeg gjøre noe med.

- Jeg ønsker å bruke kulturmidlene på en bedre måte. Det synes jeg bare er sunt.

Widvey blir kjørt hardt fra alle kanter. Tirsdag må hun stille på Stortinget og svare Arbeiderpartiets mediepolitisketalsmann Arne Grande, og hans spørsmål: «Kjenner statsråden et ansvar for å sikre en sterk, differensiert, fri og uavhengig presse, og hvilke tiltak kan i så fall regjeringen foreslå for å bidra til dette?»

Widvey har kommet langt siden oppveksten blant fjærsteinene på Karmøy utenfor Haugesund. Tøffheten har hun fra moren, som styrte hjemmet da faren var på sjøen.

- Jeg vokste opp i et sterkt kvinnemiljø. Min pappa var på sjøen, som mange naboer var.

- Det skapte mange sterke kvinner. De stod igjen og visste ikke hva som møtte dem. De opplevde hardt arbeid og i noen tilfeller sorg, da ikke alle mennene kom tilbake.

Fakta: Nettavisens økonomiredaktør møter Mah-Rukh Ali i «Det store intervjuet»

Klikk for å åpne faktaboksen
 

TV 2s nyhetsanker snakker blant annet åpent om hvorfor norske imamer er feige, om fremtidens journalistikk, om det å se seg selv på TV, alenemammarollen og om oppveksten på beste vestkant i Oslo.

- Disse kvinnene tok et utrolig ansvar og stod som fyrlykter langs kysten og viste vei for den oppvoksende slekten. De tok ansvar for sin lille familie, men også for storfamiliene og skapte lokalsamfunnet.

I klinsj
Det forklarer kanskje hvorfor Widvey ikke er redd for å gå i klinsj med det meste av pressenorge og kultureliten.

- Kultureliten er dine ord, men det må ikke komme som noen overraskelse for noen at Høyre og Fremskrittspartiet ønsker å kutte ned på pressestøtten. Det står til og med i Sundvollen-erklæringen. Årets kutt er på 16 prosent, og det mener jeg man må kunne leve med.

Nettavisens økonomiredaktør Ole Eikeland og kulturminister Thorild Widvey.


- Nå kutter du 50 millioner. Hvor langt skal du gå?

- Vi har sagt at på sikt skal vi redusere pressestøtten, men ikke hvor mye. Da pressestøtten i sin tid kom, var Høyre imot. Vi har da endret synspunkt underveis, fra å ha ønsket å fjerne hele pressestøtten, til å redusere den. Da ligger det en erkjennelse for at det er et behov for den for å opprettholde mangfoldet.

I 2013 fikk 141 norske aviser i overkant av 300 millioner kroner i pressestøtte. Mest fikk Vårt Land med nesten 45 millioner kroner, tett fulgt av Dagsavisen med 42 millioner kroner.

- Hvorfor skal aviser som Dagsavisen, Vårt Land, Nationen, Bergensavisen og Klassekampen motta fra 26 til nesten 45 millioner kroner i støtte, når konkurrentene får null støtte?

- Hvis målet med pressestøtten er å få til et mangfold i Medie-Norge, spesielt når det kommer til regionsaviser, så mener jeg at man burde ha støttet vårt forslag fra i fjor, som blant annet innebar å sette et tak på hvor mye pressestøtte enkeltaviser kan få.

Helge Simonnes og hans selskaper får nesten 100 millioner kroner i pressestøtte. - Det kan ikke jeg forstå at er med på å opprettholde mangfoldet, sier kulturministeren.- I dag eier Mentor Media Dagsavisen, Vårt Land og Rogalands Avis og de vil samlet få nesten 100 millioner kroner i pressestøtte med dagens system. Det kan ikke jeg forstå at er med på å opprettholde mangfoldet. Jeg hadde forventet av pressen, at de var med på å bidra til et tak, slik at støtten kunne deles ut til flere.

Det er ikke bare pressestøtten pressenorge nyter godt av. I alle år har trykkpressen sluppet å betale moms. Det utgjør til sammen rundt 1,7 milliarder kroner, noe Aftenposten, VG, Dagens Næringsliv og Dagbladet nyter mest av.

- Hvorfor skal deler av mediene betale mye mindre moms enn de fleste andre bransjer i dette landet?

- Det er et viktig prinsipielt spørsmål. Vi kan ikke gi statlige subsidier som gir føringer for hvor media publiserer sine nyheter.

- For meg er det viktig at pressestøtten og momsreduksjonen blir plattformuavhengig. Sånn har det vært på pressestøtten siden nyttår, og slik bør det bli på momsen. Derfor ønsker vi nå å innføre en ny lavmoms, som er uavhengig av plattform.

Blomster fra Amedia-sjefen
Det Widvey sikter til er at digitale og trykket media skal få lik moms. I dag har digitale medier 25 prosent moms, mens avisene har null. Nå foreslår regjeringen å innføre en flat moms på åtte prosent, men kun på PDF-utgavene til avisene.

- Jeg registrerer at Amedia-sjef Are Stokstad sa at det var veldig viktig at vi innførte lavmomsen så raskt som mulig. Han hadde til og med en plan på at tre prosent skulle innføres neste år, så økes til fem prosent i 2016 og til 8 prosent i 2017.

Thorild Widvey.

- Hvis jeg ikke husker helt feil, sa han at han skulle gi meg en blomst hver dag så lenge jeg var kulturminister. Nå legger jeg frem en enda bedre ordning som tar høyde for den alvorlige situasjonen de er midt oppi nå med en overgangsordning på fem år uten moms på papiravisene.

At mediebransjen er i krise, hjelper heller ikke Widvey.

- At mediene er i en vanskelig situasjon, har ikke skjedd siden august til nå, slik Jonas Gahr Støre uttaler. Den forrige regjeringen satt med hendene i fanget i 8 år, uten å gjøre noe for å hjelpe media.

- Har egentlig norske mediebedrifter vært flinke til å tilpasse seg en digital tidsalder?

- Det er noen som har vært bedre enn andre til å tilpasse seg dette. Problemet er at disse to statsstøtteordningene diskriminerer og holder tilbake mediebransjens mulighet for innovasjon, nytenkning og utvikling. Det er faktisk det som har skjedd. Vi har støttet det som er minst innovativt.

- Derfor har det vært viktig for meg som medieminister, å levere en plattformnøytral støtteordning. Det er jeg veldig stolt av å ha klart.

- Men hadde ikke bransjen vært i krise, hadde det ikke da vært naturlig at avisene betalte den samme momsen som alle andre?

- Det har vært en praksis i Norge på at det ikke har vært moms på det frie ord.

- Men hvorfor er det ikke moms på det frie ord?

- Det må du spør mine forgjengere om.

Moms på bøker
For det er ikke bare avisene som har nullmoms i dag. Også bøker slipper unna.

- Hvorfor skal det ikke være moms på bøker? Er det bare fordi at kultureliten har klart å trumfe det gjennom i alle år?

- Regjeringen skal diskutere denne saken. Foreløpig har vi ikke diskuterte det ennå, så jeg ønsker ikke å gi noe signal.

Tidligere kulturministere Hadia Tajik og Trond Giske var begge mer poppis enn dagens kulturminister blant kultureliten.


Widvey har ikke den samme standing som Trond Giske og Hadia Tajik hadde hos kultureliten, da de var kulturministere.

- Hvorfor er du så tøff med Kultur-Norge?

- Vi gjør bare det vi gikk til valg på og som vi har sagt i regjeringserklæringen. Vi ønsker en bedre bruk av de midlene som er disponibel. Vi bruker nesten 12,5 milliarder kroner. Det er i min verden veldig mye penger.

Milliardene satt løst under Ap
- Enger-utvalget, som de rødgrønne nedsatte etter at de nesten doblet kulturbudsjettet i løpet av sin regjeringstid, påpekte at økningen i bevilgningene på flere tunge budsjettområder ikke står i forhold til økningen kunstproduksjon og publikumsoppslutning.

- I Norge fins det veldig mange offentlige støtteordninger innen kultursektoren. Har man rett og slett hatt det for godt i for mange år?

- Det er ingenting å legge skjul på at mine forgjengere mente at alle utfordringer kunne løses med å pøse på enda mer penger.

- Da jeg kom inn her for ett år siden, fant jeg en budsjettpost på 10 millioner kroner som skulle gå til å støtte kulturtiltak i lunsjpauser som bedrifter kunne søke på. Det må da være grenser for hva man skal ha på statsbudsjettet.

- Derfor så sier jeg at vi fortsatt kommer til å gå igjennom de ordningene som er. De skal være til nytte for brukeren. Vi må også bli bedre på å måle kvaliteten av tiltak i Kultur-Norge.

- Vi skal etablere et selskap på utsiden av Kulturdepartementet, på utsiden av Kulturrådet, som får til et samarbeid med næringslivet.

- Talent Norge, som vi kaller det, skal samarbeide med stiftelser, privatpersoner og næringsliv, noe som vil utløse mye penger over tid, som igjen kan bidra til å løfte frem talenter i Norge innenfor kunst, dans, musikk osv.

Investor Christen Sveaas berømmes av kulturministeren for sitt engasjement innen norsk kultur. Her sammen med  statsminister Erna Solberg og henns mann Sindre Finnes.


- Du har jo personlig gode kontakter der?

- Jeg har hatt møter med privatpersoner, med bedrifter og med stiftelser allerede.

- Det er jo som skapt for Christen Sveaas?

- Han bruker utrolig mye penger på å støtte norsk kulturliv på ulike felt. Han er et glitrende eksempel på personer som gjør mye.

Widvey var i mange år heltidspolitiker og stortingsrepresentant, og i en kort periode var hun også olje- og energiminister under statsminister Kjell Magne Bondevik.

Røkke er fargerik
I 2005 hoppet hun imidlertid av som heltidspolitiker og ble en av de største styregrossistene i norsk næringsliv, blant annet i Røkke-sfæren.

- Hvem er den mest karismatiske bedriftseieren i Norge i dag?

- Det fins mange karismatiske bedriftseiere, men det som har fascinert meg, er å treffe gründere, som har en ide, som er skapende og vil noe.

- Hvordan var Røkke?

- Han er fargerik, har mange ideer, han gir seg ikke, har mye kraft. Jeg jobbet ikke så tett på ham, men derimot jobbet jeg tett med sønnen, Kristian, som er et glitrende eksempel på morgendagens ledere.

- Jeg satt i styret til Aker Philidelphia Shipyard, og jeg er meget imponert over ham. Han har kanskje imponert meg mest av lederne i de selskapene jeg har vært involvert i. Han er veldig nøktern med beina godt plantet på jorda. Tok jobben sin gravalvorlig, var nede på verftet halvsyv på morgenen for å møte verftsarbeiderne da de kom på jobb.

- Han leverte og han lyttet. Meget imponerende.

Kulturministeren begrunnet sin avgang som styreleder i selskapet Morpol kontrollert av den polske «oligarken», Jerzy Malik, men kulturforskjeller.


«De oppfører seg som husmødre og barn»
Hun rakk også å være styreleder i et børsnotertselskap som heter Morpol, som ble styrt av den polske «oligarken», Jerzy Malik. Det endte opp med en offentlig skittentøyvask hvor Malik blant annet sa til media om Widvey og deler av styret: «De oppfører seg som husmødre og barn».

- Det var nok kulturforskjeller. Det er noen ganger at man har styresammensetninger som ikke nødvendigvis matcher eieren. Da må man bare ta konsekvensen av det.

Det er ikke bare kultureliten Widvey har måtte forholde seg til i sitt første år som kulturminister. OL-debatten havnet mitt i fanget hennes.

- Kom det som et sjokk på deg at din egen stortingsgruppe torpederte et OL i Norge? Det var jo din egen Arve Kambe som torpederte det hele?

- Det kom ikke som et sjokk. Alle som hadde fulgt med i media, visste at det var en stor motstand i det norske folk, og det ble klarere og klarere for folk i Høyres stortingsgruppe.

- Den massive motstanden blant det norske folk var hovedgrunnen til at Høyres stortingsgruppe anbefalte å stoppe arbeidet med søknaden.

- Jeg er ikke satt på denne posten for å vinne popularitetskonkurranser
At idretten og Oslo kommune brukte hundretalls millioner kroner på et forsøk på å få et OL til Norge, hjelper ikke på den akutte situasjonen man har når det gjelder idrettsanlegg i Norge. Det er behov for milliardinvesteringer.

- Norsk idrett trenger to milliarder kroner for å løse idrettsanleggsmangelen.

- 2,4 milliarder, for å være helt nøyaktig.

- Det er jo peanuts?

- For oss alminnelige personer fra Karmøy er det mye penger.

- Men ser du på statsbudsjettet og i forhold til skatteletten dere gir til de rike med å senke formuesskatten, er det ikke så mye. Du vinner jo lett popularitetskampen med en slik bevilgning, så kan kultureliten bare sitte der og være misfornøyd.

- Jeg er ikke satt på denne posten for å vinne popularitetskonkurranser. Jeg gjør det som jeg synes er riktig og det vi har sagt vi skal gjøre. Neste år øker idrettens andel av spillemidlene 64 prosent. Det betyr at det kommer 300 millioner kroner nye midler til å styrke idretten.


Cupfinalen ...
Så en liten test på slutten.

- Er fotball kultur?

- All idrett er kultur.

- Hvem møtes i cupfinalen?

- På kvinnesiden er det vel LSK mot Trondheims Ørn.

- Og på guttesida?

- Da må jeg tenkte meg litt om. Da er det, hmmmmmm,

- Livet er herlig.

- Ja, det kan du si.

Så kommer det fra sidelinjen og kommunikasjonssjef Hanne Gjørtz:

- Odd og Molde.

- Molde visste jeg, men den andre var Odd, ja.

75 prosent riktig, hvis man er veldig snill, kan vel sies å være godkjent av «idrettsministeren». Så spørs det om kultureliten og pressenorge vil gi samme karakter om noen år.

Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere