NA24.no

- Han er en korsfarer

- Feilen i denne saken er at de startet med konklusjonen. Så har de bare forholdt seg til det, sier Sverre E. Koch om dethan mener er slett håndverk fra Økokrims side.
- Feilen i denne saken er at de startet med konklusjonen. Så har de bare forholdt seg til det, sier Sverre E. Koch om dethan mener er slett håndverk fra Økokrims side. Foto: Magnus Blaker (Nettavisen)
Sist oppdatert:
- Når du har med Økokrim å gjøre, så må du bevise din uskyld. Det er helt vanvittig. Hele kulturen i Økokrim er gal.

TJØME (Nettavisen): Sverre E. Koch, en av Norges fremste skatteadvokater, ble frikjent i Oslo tingrett tidligere i sommer etter syv års kamp. Onsdag ble det klart at Økokrim ikke anket saken hans.

Nå slår han kraftig tilbake mot norske myndigheter og personen han mener er ansvarlig for at han har måttet sitte på pinebenken i syv år.

- Feilen i denne saken er at Økokrim startet med konklusjonen. Så har de bare forholdt seg til det, sier Koch til Nettavisen.

- Når du har med Økokrim å gjøre, så er utgangspunktet at du må bevise din uskyld. Det er helt vanvittig. Hele kulturen i Økokrim er gal, fortsetter han.

Skatteadvokaten har også gått til anmeldelse av aktoren som førte saken mot ham i alle årene, førstestatsadvokat Morten Eriksen i Økokrim. Årsak: «Grov uforstand i tjenesten».

- Jeg mener han tok ut tiltalen mot meg for at skattekontoret skulle få tilgang til saksdokumenter de ellers ikke ville ha anledning til å få, og dessuten har det ikke vært utført et minimum av relevant etterforskning for mine forhold.

Tre års fengsel
Koch risikerte tre års fengsel hvis han ble funnet skyldig. Han var rådgiver for rigg-giganten Transocean i skattespørsmål, da selskapet foretok ulike interntransaksjoner mellom selskaper i konsernet.

I starten av saken verserte beløp på over 10 milliarder kroner, men etter den siste anken, er kravene nå nede i litt over en milliard.

Etter nesten 10 års etterforskning med påfølgende rettssak i Oslo tingrett, ble alle de involverte parter frikjent. Økokrim besluttet onsdag å anke deler av frifinnelsen til tre av partene i saken, men altså ikke Kochs.

Nettavisens økonomiredaktør Ole Eikeland møter Sverre E. Koch til «Det store intervjuet».

Sverre E. Koch møter Nettavisens økonomiredaktør Ole Eikeland.

Det er en fattet, men merkbart irritert mann, Nettavisen møter på Kochs hytte på Tjøme. Helt fra dag en har skatterådgiveren ment at dette var en ikke sak.

Falt nesten i søvne
- Det jeg synes var merkverdig, og noe forsvarerne sa at det var første gang de hadde opplevd, var da jeg hadde forklart meg og sa: «Selv om jeg kan ha tatt feil i jussen, så kan jeg ikke skjønne at det jeg har bistått med i ettertid kan klandres som noe forsettlig eller grovt uaktsomt. Nå ber jeg aktor om å utfordre meg og stille meg spørsmål rundt det, slik at jeg og retten kan forstå grunnlaget for tiltalen.»

- Dommeren spør Eriksen om han hadde noen spørsmål, men han sier at han synes jeg hadde gitt en grei forklaring. Så går det 14 dager og så belærer han deg i at du har handlet forsettlig og grovt uaktsomt.

- Det er ikke bra.

Relaterte saker:

- Hvorfor tror du at han ikke ville svare?

- Tidligere i saken hadde han dummet seg så ut, så han ville vel ikke det en gang til.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen.

Det er ikke det eneste som provoserte Koch i retten.

- Da jeg avla mitt siste innlegg, satt han som ville sette meg tre år i fengsel, og lente hodet sitt på armen sin med øynene lukket. En som representerer det offentlige, og som vil putte deg inn i tre år, bør i det minste vise den respekt at han klarer å holde øynene oppe. Det går rett og slett ikke an.

- Kan ikke skatterett
Koch og hans advokatteam med Anders Brosveet fra Advokatfirmaet Elden, tok en rekke ganger opp spørsmålet om at tiltalen burde forkastes, men til ingen nytte.

- Før en aktor tar ut tiltale, skal han eller hun personlig være overbevist utover enhver rimelig tvil at det er blitt begått et straffbart forhold og at det kan bevises. For å kunne ta stilling til det i en sak som dette, må han også skjønne skatteretten. Dette tok vi opp med Eriksen i 2012, for da hadde han sagt at skatterett forstod han ikke. Tiltalen måtte oppheves fordi den ikke var gyldig, men da kom det et svadasvar om at det selvfølgelig ikke var sånn ment.

- Hvis han etter å ha sittet fem uker i retten og hørt på så mange flinke advokater utdype dette spørsmålet, ikke selv er i stand til å føre den delen av saken og må ha hjelp fra andre, så fyller han ikke riksadvokatens krav til å kunne anke saken.

- Eriksen er en ikke-person for meg. Jeg hilste ikke på ham i retten og jeg kommer heller ikke til å hilse på ham i fremtiden. Det er holdningen hans som er helt feil, sier Sverre E. Koch.

- Du sier at Eriksen sier han ikke har peiling på skatterett, men tiltalen handler jo mest om skatterett …

- … jo, og det bærer den også preg av at han ikke kan det.

- Men er det da noe galt med systemet. Burde ikke disse spørsmålene vært avklart før tiltale blir tatt ut?

- De har hatt seminarer i hele Sør-Norge i flere år med all den skatteekspertise som fins i offentlig sektor. Så sånn sett har han hatt tilgang på det han trenger av eksperter.

- Men riksadvokaten sier at aktor personlig må være overbevist. Eriksen selv må være overbevist. Det blir som at Ole og Sverre vil på kino. Ole går hjem og sier at Sverre har fått lov til å gå, og da sier mor at; «ja vel, da får du vel lov til å gå også», samtidig som Sverre også forteller samme regle hjemme.

- Litt sånn er det i denne saken også. Fordi skattekontoret har truffet et vedtak, så er den siden løst og Eriksen tar ut tiltale, bare fordi at noen skattenemdsmedlemmer uten særlig innsikt har fulgt innstillingen til noen som har ment at dette er gærent.

Sverre E. Koch.

- Hele kulturen i Økokrim er gal
- Feilen i denne saken er at de startet med konklusjonen. Så har de bare forholdt seg til det.

- Når du har med Økokrim å gjøre, så er utgangspunktet at du må bevise din uskyld. Det er helt vanvittig. Hele kulturen i Økokrim er gal.

- Det er også en svakhet at i Økokrim at aktor også er etterforskningsansvarlig. I de ordinære straffesakene er det noen som etterforsker, mens andre tar på seg de objektive brillene og stiller spørsmålet: «Er jeg overbevist?»

- Du gikk i parallellklassen med søsteren til Morten Eriksen …

- … ja, og jeg gikk også på samme skole som Morten Eriksen. Jeg husker ham godt fra Eiksmarka jeg, selv om han er tre år yngre.

- I retten kunne det virke som at du mente at det var en vandetta mot deg fra Eriksen?

- Det sa han at det ikke var.

Fakta: Morten Eriksens tilsvar:

Klikk for å åpne faktaboksen
 

Jeg er sterkt uenig med ham, men jeg vil aldri inngå i en debatt med så mye demagogiske påstander som det Sverre E. Koch nå legger opp til. Det saken gjelder er aggressiv skatteplanlegging og bruk av kunstige strukturer og hvor grensene på dette går.

Her har verdens statsledere tatt initiativ for å se på hvor ødeleggende internasjonal skatteplanlegging kan være for mulighetene for land til å inndrive offentlige inntekter.

Dette er ikke mitt korstog, men andre som er toneangivende i her.

Han fremstiller dette som et sololøp fra meg. Det er svært mange som har sett på saken og kommet frem til samme konklusjon som meg. Jeg minner bare på at Stavanger tingrett hadde et helt annet syn på Polar Pioneer-saken enn det Oslo tingrett hadde. Den rettsavgjørelsen er nå rettskraftig og Sverre E. Koch var prosessfullmektige. Denne avgjørelsen fra Stavanger tingrett nevner ikke Sverre E. Koch lenger. Han synes å ha den oppfatning, at alle som har et annet syn en ham, er helt håpløse.

At Koch ønsker å personliggjøre dette, får så være. Det får jeg ikke gjort noe med. Det viktig i denne saken er aggressiv skatteplanlegging, hvor skatterådgivere vil komme med sine faglige innspill fremover.

Det er imidlertid viktig å presisere at dette ikke er personlig fra min side, men kun faglige grunner som ligger bak.

- Men det er ikke det du mener. Det virker som at du mener at personer som Eriksen er farlig for systemet?

- Holdning er farlig. Jeg kalte ham for korsfareren i retten, noe jeg til slutt ikke fikk lov til av dommeren.

- Han har en politisk agenda og jeg er ikke uenig i at det er et internasjonalt problem, skattelegging av internasjonale konsern. Det er kjempeviktig at det tas opp.

- Men denne straffesaken gjelder imidlertid noe helt annet. Bare fordi man har gjort en liten tellefeil, pålegger skattekontoret at Transocean skal betale over 130 prosent i skatt. Det er det mine to forhold gikk på.

Stoltenberg: - Slik lures Norge for milliarder

- Har saken gjort at du har mistet litt respekt for rettsvesenet?

- Jeg tror ikke det er lurt av meg å snakke om det. Det fine med det norske systemet, er at en dom ikke nødvendigvis er riktig, men den er endelig. Det respekterer vi, selv om vi kan være rungende uenig i avgjørelsen. Da Maradona scoret med hånden, var målet endelig, men videobevisene i ettertid viser jo at det var feil. Men det forholder man seg til.

- Hadde en dommer dømt meg skyldig, hadde jeg levd med det. Det er ikke for mange uriktige dommer på økosaker i Norge tror jeg, men det er et påfallende stort antall med flopper.

- Økokrim hadde fremstilt denne saken som en seier hadde de vunnet på ett av fem punkter, selv om det var fire tap og en seier.

Eriksens grunnverdier er annerledes
- At Morten Eriksen kan gå ut og si at dette ikke er noe nederlag, fatter jeg ikke. Når han i utgangspunktet skulle vært helt overbevist om det motsatte på fem adskilte punkter, at her var det bevist utover en hver rimelig tvil, at det var begått straffbare forhold, og han får beskjed på samtlige fem punkter at dette var feil, at han da som førstestatsadvokat ikke klarer å se at det var et nederlag, er helt utrolig.

- Han må leve et meget lykkelig liv, for han kan da ikke ha noen nederlag i livet sitt. Det fins ikke noe annet svar på det.

- Han er en korsfarer, og en korsfarers holdning er; «at hensikten helliger midlene». Morten Eriksens grunnverdier er annerledes, så enkelt er det.

- En som representerer det offentlige, og som vil putte deg inn i tre år, bør i det minste vise den respekt at han klarer å holde øynene oppe. Det går rett og slett ikke an, sier Sverre E. Koch om aktor Morten Eriksens oppførsel under hans avslutningsinnlegg i retten..

Eriksen ferierer også på Tjøme for tiden, men ifølge Koch, har han ikke truffet på ham.

- Så du treffer ham ikke her på Tjøme?

- Nei, jeg gjør ikke det, men det er viktig å skille person og sak. Det er holdningen som jeg er ute etter. Eriksen er en ikke-person for meg. Jeg hilste ikke på ham i retten og jeg kommer heller ikke til å hilse på ham i fremtiden. Det er holdningen hans som er helt feil.

«Så lenge skutan kan gå»
- I 2006 skrev jeg i skattespalten til Finansavisen, at Regjeringsadvokaten var mer opptatt av å vinne saken enn å få et riktig resultat for staten.

- Staten bør være opptatt av å få rettsavklaring, ikke å vinne rettssaker.

- Jeg ble etter det, spurt av regjeringsadvokat Fagernæs, om jeg kunne komme over for en prat. Han sa seg enig i min konklusjon. Dessverre registrer jeg at det ikke har blitt mye endringer i praksis.

På tampen av intervjuet har Koch tid til en siste refleksjon.

- Jeg er sjeleglad at toget traff meg da jeg var 59 og ikke 39, ut i fra yrkessituasjon, barn og det hele.

Nå er det førstestatsadvokat Morten Eriksen som må leve med en anmeldelse og en eventuell siktelse hengende over seg den nærmeste tiden.

PS: Torsdag kveld var Sverre E. Koch med venner på konsert på Tjøme. Sven Bertil Taube og Göran Fristorp underholdt. Hvem andre enn Morten Eriksen støter han på. De utveksler ikke et eneste ord. De to hadde trolig blandet følelser da Taube spilte: «Så lenge skutan kan gå».

Andre «Det store intervjuet» her:

Støre: - Jeg er ingen gåselever-sosialist

Spetalen: - Jens Stoltenberg har en skjult formue på 45 millioner

Fredly: - Nå må ikke Høyre og Frp ende som tamme kopier av Jens & co.

Hågensen: - Valla har psykopatiske trekk

O'Leary: - Jeg ble født et rasshøl


Rapporter om feil i artikkelen

Mest sett siste uken

Lik NA24 her og få flere ferske økonominyheter!

sterke meninger

Nettavisen vil gjerne vite hva du mener om denne saken, og ønsker en frisk debatt i våre kommentarfelt. Vær saklig og respektfull. Les mer om Nettavisens debattregler her.

Gunnar Stavrum
sjefredaktør

comments powered by Disqus

Våre bloggere