- 1 av 20 svindler på trygden

Foto: Cornelius Poppe (NTB Scanpix)

- Det er ingen som skal ha sugerør ned i statskassa, sier Torkil Åmland.

I 2013 anmeldte NAV 1.318 personer for å ha svindlet staten for 238 millioner kroner.

Det er det høyeste beløpet NAV har anmeldt for noensinne, og er en økning på 28 millioner sammenlignet med 2012.

- Velferdssystemet vårt er basert på tillit. Selve bærekraften i velferdsordningene avhenger av at kun de som trenger det, benytter dem, Torkil Åmland, statssekretær i arbeids- og sosialdepartementet, til Nettavisen NA24.

At systemet ikke fungerer ved kun å belage seg på tillitt er innlysende, og det grunn til å tro at det er langt flere enn dem som anmeldes av NAV, som snylter.

En rapport fra Proba samfunnsanalyse om sykepenger i 2010/2011 ble det anslått at det ble svindlet for om lag 6 prosent av utbetalingene, eller rundt 2 milliarder kroner.

I 2013 utførte Proba et nytt utredningsoppdrag for å se på omfanget av svindel av fem andre sentrale folketrygdytelser (dagpenger, arbeidsavklaringspenger, uførepensjon, foreldrepenger og overgangsstønad). I rapporten anslår Proba at det svindles med disse ytelsene i en størrelsesorden på om lag 5 prosent. Dette utgjør i overkant av 6 milliarder kroner.

Til tross for at det i begge utredningene er det benyttet en såkalt ekspertpanelmetode, og usikkerheten i anslagene er stor, er det er liten tvil om at trygdesvindel utføres i stor stil her i Norge, og at ikke all svindel avdekkes.

-Trygdesvindel er alvorlig økonomisk kriminalitet og misbruk av fellesskapets penger. Våre velferdsordninger bygger i stor grad på tillit mellom brukerne og myndighetene. Regjeringen er opptatt av at disse pengene går til riktig formål og person. Jeg er derfor glad for at etaten tar flere av dem som urettmessig tilegner seg fellesskapets midler. Gjennomsnittbeløpet på de kriminelle forholdene som er avdekket blir stadig større. Det viser at NAV gjør en god jobb, sier Åmland.

- Det er ingen som skal ha sugerør ned i statskassa. Jeg vil også presisere at Arbeids- og velferdsetaten avdekker og tilbakekrever betydelig flere feilutbetalinger enn det som blir anmeldt, fordi det kun er de største sakene som blir anmeldt, fortsetter han.

- Foreslått en rekke tiltak
I tiden fremover skal kampen mot trygdemisbruk prioritres, opplyser Åmland, som påpeker at selv med en betydelig kontrollinnsats og holdningsskapende arbeid, vil det sannsynligvis ikke være mulig å forebygge og avdekke alle typer trygdesvindel.

- Arbeids- og velferdsdirektoratet har foreslått en rekke tiltak som kan bidra til en effektivisering av arbeidet med å forebygge og avdekke trygdesvindel. Dette gjelder blant annet vurdering av regelverksendringer, informasjonstiltak, tiltak knyttet til analyse og læring, mer samhandling eksternt og kontrolltiltak. Departementet vil følge opp dette arbeidet i dialog med direktoratet, sier statssekretæren.

Og fortsetter:

- Flesteparten av disse sakene blir avdekket gjennom registersamkjøring. Dette tok FrP også opp i opposisjon. Vi ser at dette virker. Derfor skal vi fortsette arbeidet med å samkjøre registre.

- Handlingsplan mot økonomisk kriminalitet
I dag bruker Arbeids- og velferdsetaten om lag 130 årsverk på trygdemisbruk. Åmland sier det vil være en balansegang for hvor mye ressurser som kan brukes for å forebygge og avdekke svindel uten at dette går på bekostning av andre viktige oppgaver for etaten.

Mange spør seg om det rekordstore antallet anmeldelser er et bevis på at det er behov hardere straffer, og Åmland forteller at det kan bli innført strengere sanksjoner for trygdesvindel.

- Bekjempelse av økonomisk kriminalitet kjennetegnes av sektorovergripende utfordringer, og det er derfor utarbeidet en 3-årig handlingsplan mot økonomisk kriminalitet som utløper i juni 2014. Som en del av handlingsplanen mot trygdesvindel er det et arbeid på gang hvor vi blant annet ser på utvidet bruk av administrative sanksjoner, altså renter og gebyr og så videre, i forbindelse med trygdesvindel.

- Europas dyreste glipp
Det er NAV Kontroll, som har ansvaret for å overvåke og avdekke trygdesvindel. De har fire hoved-metoder for å avdekke trygdemisbruk.

En metode er ordinær saksbehandling i Arbeids- og velferdsetaten. Om lag 25 pst av sakene avdekkes på denne måten.

Maskinell kontroll er en annen metode som benyttes. Om lag 60 pst avdekkes ved å samkjøre informasjon fra egne registre og fra andre offentlige etater. Stortinget vedtok i 2013 en ny lov som gir Arbeids- og velferdsetaten ytterligere muligheter til å samkjøre slike registre.

Det avdekkes også trygdesvindel via samarbeid med eller meldinger fra andre offentlige etater, spesielt fra Skatteetaten og tips fra publikum. Om lag 15 pst avdekkes gjennom disse metodene.

Ifølge RIG-direktør og nettavisen-blogger, Kjell-Ola Kleiven, blir også Facebook og andre sosiale medier brukt i kampen mot trygdesvindel.

- Disse sakene er bare toppen av isfjellet. En fersk analyse tilsier at vi i Norge har trygdesvindel for så mye som ti milliarder kroner årlig, sier Kleiven, i sin blogg onsdag, under tittelen; «Ny rekord i trygdesvindel, dine penger forsvinner til kriminelle».

Les også:- Gavepakke til alle som vil til Norge og hente velferdspenger

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Foto: Behzad Ranjbar

Kleiven synes det er skremmende at NAV ikke har systemer for å sjekke identitet, og han skriver at svindlere har tidligere klart å heve trygd i en rekke ulike navn og identiteter.

- Hvordan kan det ha seg at det systemet som skal utbetale velferdsgoder til Nordmenn og EU borgere i Norge ikke har systemer for å sjekke identitet? Hvordan kan de utbetale penger uten og egentlig vite hvem personen som får pengene er? spør Kleiven.

Og fortsetter:

- Dette må være Europas dyreste glipp, og en ren gavepakke til alle som vil til Norge og hente litt velferdspenger fra verdens rikeste nasjon.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Mest lest på Økonomi

Annonsebilag