*Nettavisen* Økonomi.

- 600.000 kan bli permittert uten varsel

Arbeidsledig, AKU, SSB, Ledig, Arbeidsledighet Foto: Scanpix (Scanpix)

Men LO vil ikke endre arbeidsmiljøloven: - Det er det ikke behov for!

29.11.10 13:05

Like før helgen ble det klart at LO ikke finner noen grunn til å lovregulere permitteringer i arbeidsmiljøloven.

Det viser et brev Nettavisen har tilgang til, med Arbeidsdepartementet som mottaker.

600.000 uten tariffavtale
- 600.000 ansatte i privat sektor har ikke tariffavtale, og arbeidsmiljøloven gir ikke rett til informasjon og drøftelse ved permitteringer, bare ved oppsigelser. Derfor har jeg foreslått noen få nye paragrafer i arbeidsmiljøloven, slik at alle har samme rettigheter til informasjon og drøftelse, slik de har ved oppsigelser, sier advokat Nicolay Skarning.

Forslaget gikk til Regjeringen med kopi til LO, men LO ga blankt avslag, med følgende begrunnelse: «LO finner ikke grunn til å lovregulere permitteringer i arbeidsmiljøloven».

- Betyr det at Regjeringen også automatisk sier nei, spør Skarning.

- Det vil være synd for 600.000 ansatte, som i dag står uten rett til informasjon og drøftelse ved permitteringer. De risikerer å bli permittert i et helt år uten en prat med sjefen først og uten informasjon, bare 14 dagers varsel. De organiserte har disse rettighetene i sine tariffavtaler.

- Synes LO bør unne de uorganiserte dette
De mener advokat Nicolay Skarning er uhørt:

- Vi må ha visse grunnleggende rettigheter for alle i norsk arbeidsliv, enten de er organiserte eller ikke. Informasjon og drøftelse hører med til disse grunnleggende rettigheter, særlig når ansatte i dag kan permitteres i et helt år. Da er det helt urimelig at man ikke skal få informasjon på forhånd, og anledning til å uttale seg først. Jeg forstår at LO arbeider for sine egne. Men jeg synes de skal unne de uorganiserte noen grunnleggende rettigheter, og håper LO vil se på dette igjen. Jeg frykter nemlig at Regjeringen ikke tør å ta et annet standpunkt enn LO i denne saken, sier Skarning.

LO begrunner overfor Nettavisen avslaget med at de «ikke ser noen behov» for denne arbeidsmiljølovendringen.

- Dette er en del av hovedavtalen mellom LO og NHO, så jeg skjønner ikke at dette er noen stor sak, sier LOs nestleder Tor-Arne Solbakken til Nettavisen.

- Historieløst utspill
- Hvordan begrunner du ditt syn?

- De som ønsker de rettighetene hovedavtalen bestemmer, må sørge for at bedriften de jobber i, blir LO-organisert - slik at de omfattes av tariffbestemmelsene. Sånn er det, sier Solbakken.

Solbakken betegner utspiller fra Skarning som «historieløst»:

- Dette er regler og bestemmelser vi har laget sammen med arbeidsgiveren, så dette er et regime som fungerer veldig bra. Jeg er overrasket over at det er et skyts mot hovedavtalen som regulerer permitteringer.

NHO: - Velfungerende
NHOs advokat Nina Melsom sier dagens regelverk er «velfungerende»:

- Spørsmålet om å lovfeste permitteringsinstituttet ble vurdert i forbindelse med arbeidet med ny arbeidsmiljølov i perioden 2004 til 2006. NHO vurderte det slik at det ikke var hensiktsmessig med egne lovbestemmelser på dette området, sier Melsom til Nettavisen.

- Hvorfor det?

- Regelverket er velfungerende. Både for bedriftene og for de ansatte er det av stor betydning at regelverket er fleksibelt. Saksbehandlingsregler som skulle pålegge individuell drøftingsplikt med hver enkelt ansatt, kan vanskelig sees å være forenlig med ønsket om fleksibilitet. Det viktige er at bedriften har et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag før avgjørelser om permittering treffes. Permitteringsinstituttet er ment å hjelpe bedriften og dermed de ansatte i en vanskelig situasjon på grunn av innskrenkning i driften eller arbeidsstans. Det viktige er å legge grunnlag for normal drift og redde arbeidsplassene, sier Melsom til Nettavisen.

Over halvparten av NHOs medlemsbedrifter er ikke tariffbundne, og Melsom presiserer at:

- Det er riktig at vilkårene for å permittere ikke er regulert i arbeidsmiljøloven eller annen lov. For tariffbundne bedrifter er det Hovedavtalene som angir vilkårene. Men vilkårene her er også ansett som retningsgivende for ikke tariffbundne bedrifter, og utgangspunktet er at det må foreligge saklig grunn. Før beslutninger om permittering treffes må bedriften ha et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag, og bedriften bærer selvsagt selv risikoen for at beslutningsgrunnlaget er riktig. Dessuten skal det sendes ut permitteringsvarsel.

Nettavisen har tatt opp saken med Arbeidsdepartementet for å få svar på om de vil overprøve LO i saken.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag