*Nettavisen* Økonomi.

- Bedring i sikte

Nordeas sjeføkonom tror den økonomiske nedgangen når bunnen til sommeren.

I tirsdagens rapport fra Nordea om de økonomiske utsiktene tegner sjeføkonom Steinar Juel et ganske optimistisk bilde av situasjonen for verdensøkonomien framover. Han spår at man kan vente seg å se slutten av nedgangen i BNP-utviklingen i USA og Eurolandene til sommeren eller tidlig høst. Deretter følger en stabil utvikling for siste halvdel av 2009, før veksten så smått tar til i 2010 igjen.

NA24 - din næringslivsavis

Juel sier at den økonomiske utviklingen sjeldent har vært mer avhengig av myndighetenes tiltak enn det som er tilfellet nå. Juel forutsetter at regjeringen kommer en krisepakke av betydelig størrelse til mandag. Han venter også at det blir satt i verk tiltak for å bedre situasjonen for storbedriftene og deres omfattende problemer med å skaffe seg finansiering på grunn av det knusktørre obligasjonsmarkedet.

Mange forutsetninger
For at den økonomiske situasjonen skal bunne ut i løpet av 2009 forutsetter Juel også at myndighetene vil være raskt på pletten hvis det dukker opp nye krisesituasjoner i finanssektoren.

- Endelig forutsettes det at verken uhemmet pengetilførsel eller kraftig økninger i underskudd på statsbudsjettene rundt om i verden øker inflasjonsforventningene og slår ut i sterk økning i obligasjonsrentene. Holder disse forutsetningene bør vi til sommeren eller tidlig høst begynne å se slutten på nedgangen i BNP i USA og Euroland, skriver Juel.

Meld deg på NA24s nyhetsbrev her

Kan snu til sommeren
Nordea venter at økonomien i USA skal stabiliseres i andre halvdel av 2009, og at veksten kommer i gang igjen i 2010.

Juel skisserer til og med at vekstutviklingen i USA kan bli et hakk bedre enn det Nordea anslår, siden president Obamas finanspolitiske krisepakker ligger an til å bli større enn det Nordeas anslag er basert på.

Juel peker på fire områder som rammet norsk økonomi:

  • Svikten i penge- og kapitalmarkedene reduserte også funksjonsevnen til det norske finansmarkedet.
  • Eksportbedrifter opplevde redusert etterspørsel.
  • Oljeprisen falt kraftig.
  • Forventningene snudde i sterk negativ retning.

Juel er klar på at den omfattende aktiviteten i norsk oljesektor gjør at Norge er langt mindre utsatt enn andre land, og at de langsiktige investeringene i oljesektoren demper nedgangen i norsk økonomi. Samtidig gjør den lave kronekursen livet lettere for mange eksportbedrifter.

Oljeinvesteringene demper nedturen
- Men produksjon til investeringer i olje- og gassutvinning vil kunne rammes noe i 2010. De store oljeselskapene har imidlertid en lengre og mer stabil planleggingshorisont for investeringer enn tilfellet er i mange andre næringer, skriver Juel, som poengterer at fallet i oljeprisen ansees som midlertidig av de fleste.

Nordea venter at oljeprisen vil ta seg opp i andre del av 2009, og tror oljeprisen vil ligge på 80 dollar fatet mot slutten av 2010. Ser man fire år fram i tid kan oljeprisen lett komme tilbake til 150 dollar per fat, mener Juel, og dette vil legge en begrensning for veksten internasjonalt.

Har du et næringslivstips - kontakt NA24

Få næringslivsnyheter direkte på mobilen: Send NA24 START til 1930 (tjenesten koster kr. 4,- per melding).

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.